Herstel producentenvertrouwen stokt

0

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 6,8 procent lager dan in september 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het vertrouwen van industriële ondernemers was in oktober voor het eerst na vijf maanden negatiever dan een maand eerder.

Na drie maanden waarin de krimp steeds kleiner werd, was is er in september weer een grotere daling van de productie. Bijna twee derde van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerden in september opnieuw minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In het merendeel van die branches was de krimp ook groter dan een maand eerder. Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie kromp de productie van de branche reparatie en installatie van machines het sterkst. Daarentegen produceerde de chemie voor de derde maand op rij meer dan een jaar eerder.

Trend dalend

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van augustus op september 2020 daalde de productie met 1,0 procent. De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna is de trend dalend.

Herstel producentenvertrouwen stokt

Na vijf maanden op rij minder negatief te zijn geweest, waren industriële ondernemers in oktober wat somberder dan een maand eerder. Ondernemers waren negatiever over de verwachte bedrijvigheid. De benutting van machines en installaties in de industrie lag bij aanvang van het vierde kwartaal van 2020 op 79,2 procent. Dat was hoger dan de 76,9 procent in het derde kwartaal.

Duitsland

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) verbeterde in oktober voor de zesde maand op rij en was voor het eerst na juni 2019 weer positief. De stemming over de huidige bedrijvigheid was minder negatief, maar de verwachting over de komende maanden minder positief. In Duitsland nam de bezettingsgraad ook toe, van 75,3 naar 79,8 procent. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in september met bijna 9 procent in vergelijking met een jaar eerder. De krimp is lager dan in de zes voorgaande maanden.