Hogere staalprijzen aanstaande?

Als Rusland de gaskraan naar Duitsland helemaal dichtdraait, kan dat resulteren in hogere staalprijzen, zegt Het StaalJournaal in haar juli-editie.

Voor een opwaartse prijsontwikkeling van gewalst staal in de EU staan volgens het StaalJournaal nu wel heel veel seinen op groen.

De Europese economie bevindt zich in een lastige situatie. De effecten van de Oekraïne-oorlog worden steeds voelbaarder. Per 1 augustus a.s. is de import van steenkool vanuit Rusland verboden en bovendien dreigt nu ook de gaslevering vanuit dat land naar bijvoorbeeld Duitsland en andere Europese landen helemaal stop gezet te gaan worden. In de loop van deze maand zal hierover meer duidelijk worden.

Minder gewalst staal

Feit is wel dat de Duitse regering maatregelen voorbereidt om de energievoorziening aan industrie en consument onder controle te houden, wat kan resulteren in een, wellicht dringend, verzoek aan de zware industrie om de productie te gaan beperken en daarmee energie te besparen. “Voor de Duitse en wellicht ook voor de Nederlandse staalindustrie zou dat betekenen, dat de afzet van gewalst staal verminderd gaat worden”, constateert het StaalJournaal. “Enerzijds kan dat leiden tot werktijdverkorting, waarvoor die bedrijven dan gecompenseerd zouden moeten worden. Anderzijds betekent dat een beperking van het aanbod op de staalmarkt, wat weer een positief effect zou kunnen hebben op de sterk gedaalde prijzen.”

Staalverbruik afgezwakt

Het is volgens het StaalJournaal een effect waar menige staalfabriek in de EU op zit te wachten. Immers het staalverbruik in Europa is behoorlijk afgezwakt vanwege problemen in de toeleveringsketen, zoals in de automobielsector. Echter inmiddels ook door de stagnerende economische ontwikkeling voortvloeiend uit de onzekerheid over de afloop van het Russisch-Oekraïense conflict, de oplopende rentes, de stijgende inflatie en deels ook door de financiële instabiliteit. De huidige koersverhouding Dollar versus Euro van bijna 1 op 1, waarover het StaalJournaal enige edities eerder al schreef, maakt ook dat hoewel grondstofprijzen in Dollars berekend lager zijn geworden, deze omgerekend in Euro’s voor de EU-staalfabrieken toch gestegen zijn.

Fabrieken beperken productiecapaciteit

De sterk verzwakte vraag naar staal in combinatie met de matige kooplust van staalafnemers, lage importprijzen èn de fors gestegen energiekosten heeft menige staalproducent al doen besluiten productiecapaciteiten te beperken. Zo zijn er Italiaanse fabrieken die de jaarlijkse vakantiesluitingen al met 2 tot 5 weken verlengen teneinde te proberen rust in de markt te brengen en prijsstabiliteit te verkrijgen. De noordelijke EU-staalmakers lijken vastberaden geen verdere prijsdalingen te accepteren. Sommige spreken niet van productiebeperkingen, maar lijken die toch ingevoerd te hebben. ThyssenKrupp zou naar verluidt enkele verzinkingslijnen voor enige tijd uit productie gaan nemen. ArcelorMittal maakte onlangs bekend haar hoogoven in Duinkerken (capaciteit 1,5 miljoen ton) tijdelijk te sluiten vanwege de zwakke vraag. Er circuleren ook (niet bevestigde) geruchten dat Tata Steel NL ervoor gekozen zou hebben de productie van warmgewalste coils tijdelijk te beperken, en daarvoor in de plaats een voorraad plakken (slabs) op te gaan bouwen.

Dringen op exportmarkten

Door de gewijzigde koersverhouding zou het kunnen zijn dat Europese staalmakers nu betere kansen zien op de verschillende exportmarkten. Echter ook daar is het dringen geblazen, zo merkt het StaalJournaal op. Vanwege de eveneens in China ingezakte vraag naar staal, veroorzaakt door de strenge Lockdown-maatregelen en de hoge voorraden gewalst materiaal, hebben verschillende staalproducenten diverse lijnen stilgelegd. In de eerste 10 dagen van juli daalde daardoor de ruwstaalproductie met bijna 25.000 ton per dag. Daarmee werd in die periode bijna 3% minder ruwstaal gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanwege de weliswaar verwachte, maar nog steeds uitblijvende stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid, zijn deze fabrieken meer actief geworden op de exportmarkt. Zo exporteerden Chinese staalproducenten en handelaren in juni circa 7,5 miljoen ton, een stijging van ruim 17% t.o.v. juni 2021, en volumes zijn stijgende kijkend naar de uitvoercijfers van het afgelopen kwartaal. De binnenlandse vraag naar staal blijft er dus nog steeds zeer matig en veel insiders denken dat die situatie niet snel zal verbeteren.

Staalbehoefte in Azië stagneert

Ook in andere Aziatische landen, zoals Vietnam, is een duidelijke stagnatie in de behoefte aan staal zichtbaar. India had recentelijk een exportheffing van 15% op staal ingevoerd wat geleid heeft tot binnenlandse productiebeperkingen. Maar inmiddels circuleren berichten als zou de overheid overwegen deze heffingen op te schorten, wat ertoe kan leiden dat Indiase fabrikanten zich weer actiever op de exportmarkt zullen melden. De achterblijvende staalproductie betekent ook dat grondstoffen minder in trek zijn en dat is te merken aan de prijsontwikkeling. Zo noteerde men in India op 1 april voor ijzererts op de binnenlandse markt nog INR. 6.100 (ca. € 80) per ton, wat inmiddels, 3,5 maanden later, gezakt is naar INR. 3.900 (ca. € 52).

Ook andere grondstofprijzen zijn aan erosie onderhevig vanwege de teruggevallen behoefte. Uitzondering is schroot, waarvan de prijzen zich vorige maand herstelden. De opwaartse trend van deze grondstof heeft in Turkije al geleid tot hogere binnenlandse prijzen voor warmgewalste coils. Dit is echter mede ook het gevolg van de onlangs door de nationale regering ingestelde importheffing op Europese rollen staal.

Opwaartse prijsontwikkeling in EU

Voor een opwaartse prijsontwikkeling van gewalst staal in de EU staan volgens het StaalJournaal nu wel heel veel seinen op groen. Ondanks de vrees dat de economie in het 2e halfjaar in een recessie belandt, lijkt de vraag vanuit diverse branches zich voorlopig enigszins te verbeteren, zelfs vanuit de automobielsector. Bovendien hebben service centers en handelaren lang gewacht met het plaatsen van nieuwe bestellingen voor hun eigen magazijn, onzeker als men was over de prijsontwikkelingen, vooral gevoed door de lage importprijzen en de te hoge voorraden. “Maar inmiddels zijn steeds meer afnemers gaan inzien, dat de staalprijzen de bodem bereikt lijken te hebben. Wat daarbij natuurlijk helpt is dat importen, die overwegend in Dollars worden afgerekend, en mede rekening houdend met de vigerende importheffingen (Safeguards), voor afnemers in de Eurozone als gevolg van de gewijzigde koersverhouding, duurder zijn geworden. Daarenboven kan het zomaar gebeuren dat de Dollar nog sterker gaat worden. Bovendien bestaat de kans dat levertijden langer worden indien meer EU- fabrieken besluiten hun productievolumes nog meer te gaan reduceren.”

Wat accepteert de markt?

Het StaalJournaal stelt vast dat de meningen over hoe het verder zal gaan met de staalprijzen zeker nog verdeeld zijn. “Diverse staalproducenten zijn echter optimistisch gestemd over een snel herstel van de vraag naar staal, dat al eind deze maand zichtbaar zou moeten zijn. Ook is een toenemend aantal contacten c.q. insiders de mening toegedaan dat prijsverhogingen in het verschiet liggen. Er circuleren zelfs al geluiden, dat een van de grotere producenten in de EU binnenkort zal gaan aanbieden met een basisprijs die € 50, of meer, per ton hoger zal liggen dan de huidige dagprijzen. De komende weken zal blijken of de markt dat zal accepteren.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Levertijden langer – staalprijzen hoger?

20-03 “Door de stagnaties en staalbeperkingen (ca. 20% capaciteitsbeperkingen) van afgelopen tijd lijkt het erop…

Materialen

Staalprijzen: stabiel of nog hoger?

20-02 Staalfabrieken in Turkije liggen stil en onduidelijk is wat dat voor de staalexport van…

Materialen

Staalprijzen: kentering in zicht?

19-12 Een van de oorzaken van alle bewegingen is de ontwikkeling in China, met een…

Materialen

Daling staalprijzen houdt aan

16-11 Daarmee is de voorspelling die het StaalJournaal in de vorige editie al min of…

Materialen

Staalprijzen blijven dalen

17-10 Immers veel grondstoffen zijn in prijs gestegen en over het algemeen zijn energieprijzen en…

Materialen

Staalprijzen nog steeds onder druk

17-08 Volgens het StaalJournaal ligt de oorzaak hiervoor voor een deel bij de instabiele situatie…

Materialen

Druk op staalprijzen lijkt blijvend

22-06 Feit is echter dat importprijzen voor coils laag zijn en nog steeds een neerwaartse…

Materialen

Chaos is voorbij, maar staalmarkt blijft instabiel

13-04 Het StaalJournaal zet in haar april-editie enkele factoren op een rij, die effecten op…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen