Importeurs bevestigingsmiddelen maken kans op terugvordering antidumpingheffing EU

Importeurs van bevestigingsmiddelen, zoals schroeven en bouten, maken een kans om aanzienlijke bedragen aan antidumpingheffing terug te vorderen. Het Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals organiseert aanstaande donderdag 7 april een informatiebijeenkomst over deze materie.

Onlangs verklaarde de wereldhandelsorganisatie WTO de antidumpingmaatregel, die de EU sinds 2009 heeft ingesteld op de invoer van ijzeren en stalen bevestigingsmiddelen uit China en Maleisië, onrechtmatig. Wie aanspraak wil maken op terugbetaling of kwijtschelding van deze heffing, moet echter snel een verzoek daartoe indienen bij de douane.

De Europese Commissie heeft de antidumpingmaatregel recent voor de toekomst ingetrokken, maar heeft daarbij aangegeven niet van plan te zijn om in het verleden, mogelijk ten onrechte betaalde antidumpingheffing, te gaan vergoeden. Het Hof van Justitie zou dit wél kunnen toewijzen.

Terugbetaling met terugwerkende kracht
Dat de maatregel in strijd met de internationale WTO Antidumpingovereenkomst is verklaard, betekent niet dat importeurs hun geld automatisch met terugwerkende kracht terugkrijgen. De Europese Commissie heeft in de recente Uitvoeringverordening (EU) 2016/278 zelfs expliciet opgenomen dat er geen aanleiding is tot terugbetaling. “Maar dat is mogelijk onterecht”, stelt Jikke Biermasz, advocate Douanerecht bij Kneppelhout en Korthals Advocaten. “Uiteraard betaalt de Commissie liever niet. Het gaat om aanzienlijke bedragen die de EU al heeft geïnd. Maar, zoals het er naar uitziet, leveren de vastgestelde schendingen van de Antidumpingovereenkomst tegelijk schending op van vergelijkbare bepalingen die staan in Europese basisverordening antidumpingrechten. En op een schending van de regels uit die basisverordening kunnen belanghebbenden wel een beroep doen. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de Commissie alsnog over de brug moet komen, ook ten aanzien van het verleden. In ieder geval zal de juridische discussie daarover gevoerd gaan worden.”

Wacht uitspraak Hof van Justitie niet af
Importeurs kunnen beter niet afwachten met het indienen van een verzoek tot terugbetaling of kwijtschelding. Er geldt een termijn van drie jaar om een dergelijk verzoek in te dienen, die loopt vanaf het moment dat een (na)vordering voor antidumpingrecht wordt opgelegd vanwege de invoeraangifte met betrekking tot bevestigingsmiddelen uit China of Maleisië. Biermasz: “Gezien het standpunt van de Europese Commissie zal een nationale douanerechter eerst het Hof van Justitie bij de kwestie moeten betrekken om te bepalen dat de betaalde antidumpingheffing terugbetaald moet worden. Wij twijfelen er niet aan dat de vraag naar de geldigheid van de antidumpingmaatregel in het verleden aan het Hof van Justitie zal worden voorgelegd. Het zal echter nog wel even kunnen duren voor het zover is. Vervolgens moet het Hof van Justitie zich over de kwestie buigen. Des te langer een belanghebbende wacht met het indienen van het verzoek tot terugbetaling of kwijtschelding, des te meer (na)vorderingen opgelegd door de douaneautoriteiten van de lidstaten buiten de termijn van drie jaar zullen vallen. De uitspraak van het Hof van Justitie kan uiteraard wel afgewacht worden nadat een formeel verzoek tot terugbetaling/kwijtschelding bij de douane is ingediend.”

Miljoenen euro’s op het spel
Importeurs moesten sinds 2009 in beginsel 85% antidumpingrecht betalen (en later 74,1%) bij invoer van Chinese en Maleise bevestigingsmiddelen. Biermasz: “Veel Europese importeurs van bevestigingsmiddelen zijn waarschijnlijk getroffen door de heffing. Als zou komen vast te staan dat de antidumpingmaatregel in strijd met de basisverordening is, dan is dat achteraf bezien onterecht geweest. Voor sommige belanghebbenden zal het gaan om duizenden, voor anderen om tonnen of wellicht zelfs miljoenen euro’s. Daarnaast zijn er de douane-expediteurs die op eigen naam aangiften hebben ingediend en die geconfronteerd zijn met navorderingen van de douane die zij niet altijd vergoed zullen hebben gekregen van hun opdrachtgevers/de importeurs. We raden iedereen die een (na)vordering van de douane opgelegd heeft gekregen voor antidumpingheffing vanwege de invoer van bevestigingsmiddelen uit China of Maleisië aan nu direct een formeel verzoek tot terugbetaling of kwijtschelding in te dienen. Alleen tijdig ingediende verzoeken komen te zijner tijd voor terugbetaling in aanmerking.”

Over de informatiebijeenkomst
Op donderdag 7 april organiseren Kneppelhout & Korthals en Green Lane, the Alliance of European Customs and Trade Law Firms een informatiebijeenkomst over deze materie, getiteld: “Antidumpingheffing Chinese bevestigingsmiddelen op ‘losse schroeven’”. De douanespecialisten van Kneppelhout & Korthals en de Brusselse vestiging van het internationale advocatenkantoor McGuireWoods zullen toelichten waarom de antidumpingheffing op bevestigingsmiddelen uit China en Maleisië mogelijk in strijd met de Europese basisverordening antidumpingheffing is en uitleggen hoe belanghebbenden hun rechten veilig kunnen stellen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Toeleveren

Chinese bevestigingsmiddelen opnieuw onderworpen aan definitief antidumpingrecht

07-03 Dit zegt Jikke Biermasz van Ploum Rotterdam Law Firm naar aanleiding van de Uitvoeringsverordening…

Metaalnieuws inBeeld

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema