Industrie groeit ondanks tweede coronagolf

0

De Nevi PMI steeg van 52.3 in augustus naar 52.5 in september, de grootste verbetering van de industriële bedrijfsomstandigheden sinds februari.

De productie steeg in de grootste mate sinds december 2018, veroorzaakt door een verbetering van de vraag. De groei in exportorders was aanzienlijk, zij het kleiner dan in augustus. De achterstanden in de productie bleven aanzienlijk teruglopen en de werkgelegenheid nam voor de zevende maand op rij af. Deze laatste afname was echter geringer dan in augustus.

De inkoopactiviteiten namen toe, zij het minder dan vorige maand. De voorraad ingekochte materialen nam af, evenals de voorraad gereed product. De verlenging van de gemiddelde levertijden was fors en de grootste in drie maanden. De inkoopprijzen stegen aanzienlijk, wat slechts gedeeltelijk werd doorberekend aan klanten. Daardoor stegen de verkoopprijzen slechts licht. Tot slot bleven de vooruitzichten voor de productie over twaalf maanden positief, maar minder dan in augustus.

Groei ondanks tweede coronagolf

“De industrie lijkt vooralsnog weinig last te hebben van het opnieuw oplopende aantal besmettingen met het coronavirus”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. “Tijdens de eerste golf sloten veel autofabrieken in Duitsland en andere Europese landen de deuren vanwege een gebrek aan onderdelen uit China. Dat resulteerde in april in een historische terugval van het aantal nieuwe exportorders. Deze keer lijkt China de situatie onder controle te hebben en ontstaat er dus geen tekort aan Chinese onderdelen. Daarnaast hebben Europese fabrieken maatregelen getroffen om besmetting op de werkvloer te voorkomen. ABN AMRO verwacht daarom dat de industriële productie tijdens deze tweede coronagolf betrekkelijk ongehinderd kan doorgaan, al blijven ziekteverzuim en verdere vraaguitval wel belangrijke risico’s.”

In de rest van de eurozone is het beeld vergelijkbaar. Het herstel van de dienstensector wordt weliswaar afgeremd door de opnieuw oplopende aantallen besmettingen in de meeste Europese landen en een oplopende werkloosheid, maar in de industrie zet het voorzichtige herstel door dankzij de geleidelijk aantrekkende wereldhandel. Het herstel in de Chinese industrie vlakte in september wat af, maar de Caixin Inkoopmanagersindex (pdf) wijst nog steeds duidelijk op groei. Vermoedelijk heeft het Chinese herstel een gunstige invloed op nieuwe exportorders in de eurozone, met name bij onze belangrijkste handelspartner Duitsland. Bij onze oosterburen verbeterde de voorlopige inkoopmanagersindex voor de industrie van 57,7 in augustus naar 62,2 in september, de hoogste score in ruim tweeënhalf jaar tijd. Het verdere herstel in de Duitse industrie kan de komende maanden zorgen voor een verdere verbetering van nieuwe exportorders voor Nederlandse ondernemers.

Orderportefeuilles blijven slinken

Desalniettemin blijft de coronacrisis de industrie achtervolgen. Hoewel de nieuwe orders na de rampzalige terugval in april momenteel verder aantrekken, blijven de orderportefeuilles in hoog tempo slinken. Dit betekent dat meer uitstaande orders worden afgewerkt of mogelijk zelfs worden teruggetrokken dan er aan nieuwe orders binnenkomt. Veel bedrijven schrappen daarom nog steeds banen om kosten te besparen. Naast financiële zorgen zijn er ook operationele problemen, bijvoorbeeld reisbeperkingen, waardoor technisch personeel niet overal beschikbaar kan zijn.