Is het personeel voldoende beschermd in de metaalindustrie anno 2023?

De metaalindustrie, een sector die altijd al bekend heeft gestaan om zijn risicovolle processen en zware machines, heeft door de jaren heen tal van veiligheidsmaatregelen getroffen om het personeel te beschermen.

Binnen de metaalindustrie zijn er specifieke risico’s zoals de omgang met chemische stoffen, zware machines en scherpe metaalproducten.

Maar is dat in 2023 nog steeds voldoende? In dit artikel bespreken we het.

Algemene eisen in de industrie

Allereerst zijn er generieke eisen die voor alle industrieën gelden. Arbeidsmiddelen, zoals machines en gereedschappen, dienen regelmatig gekeurd te worden om te zorgen dat ze niet gevaarlijk zijn voor werknemers. Daarnaast dient elk bedrijf te voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), wat betekent dat werknemers recht hebben op een gezonde en veilige werkplek.

Specifieke gevaren in de metaalindustrie

Binnen de metaalindustrie zijn er specifieke risico’s zoals de omgang met chemische stoffen, zware machines en scherpe metaalproducten. Het opslaan van gevaarlijke stoffen, werken met elektriciteit en het gebruik van hijs- en hefwerktuigen zijn allemaal aspecten waarbij extra voorzichtigheid geboden is.

Verzekering als beschermingslaag

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen ongevallen zich nog steeds voordoen. Hier komt het belang van een goede collectieve ongevallenverzekering naar voren. Deze verzekering zorgt voor een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een arbeidsongeval. Daarnaast is de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven cruciaal om eventuele schadeclaims als gevolg van ongevallen op de werkvloer te dekken.

Huidige staat van bescherming

Met de nadruk op bedrijfshulpverlening (BHV) en de verplichting voor bedrijven om ernstige bedrijfsongevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, zijn er bepaalde protocollen opgesteld die toezien op de veiligheid van werknemers. Certificaten en keurmerken bieden ook een vorm van betrouwbaarheid, waarbij bedrijven kunnen aantonen dat ze voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen, veiligheidsbrillen en handschoenen, zijn ook essentieel in de metaalindustrie om werknemers te beschermen tegen specifieke gevaren.

Conclusie

Anno 2023 heeft de metaalindustrie aanzienlijke stappen gezet om de veiligheid van haar werknemers te waarborgen. Door te voldoen aan de algemene eisen van de industrie, aangevuld met specifieke veiligheidsprotocollen lijkt het erop dat de bescherming van het personeel in deze sector op een hoog niveau ligt. Echter, continue aandacht voor veiligheid en regelmatige herziening van de genomen maatregelen blijven van essentieel belang in deze sector.

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?