Kleinste toename nieuwe orders in meer dan 2 jaar – NEVI PMI oktober 57.1

0
16

De NEVI PMI zwakte in oktober af naar 57.1, een daling van 2.7 punten. Oorzaak hiervan is onder andere de kleinste toename van de nieuwe orders in meer dan twee jaar. De PMI bereikte daarmee het laagste punt in eenentwintig maanden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die NEVI vandaag heeft gepubliceerd.

De productie steeg voor de zesenzestigste maand op rij (een recordperiode), maar deze stijging was de op een na kleinste in twee jaar. De voorraad gereed product steeg voor het eerst in vier maanden, echter deze stijging is wel gering. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de eerste keer in vijftien maanden en de werkgelegenheid nam in de kleinste mate toe in zestien maanden, maar desondanks was de groei fors.

Uit de nieuwste cijfers van NEVI PMI blijkt ook dat de levertijden aanzienlijk langer waren, zij het in de geringste mate sinds augustus 2017. De inkoopactiviteiten namen voor de tweeëndertigste maand op rij toe, al was deze stijging de kleinste in twee jaar. De groei van de hoeveelheid ingekochte materialen was de kleinste in twee jaar. De inkoopprijsinflatie was lager dan in september, maar lag nog steeds ruim boven het historische gemiddelde en de verkoopprijsinflatie was opnieuw aanzienlijk. De verwachtingen voor de toekomstige productie waren het minst optimistisch in vijfentwintig maanden, maar nog steeds positief.

“Er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriële bedrijvigheid”, zegt Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement aan de TU Eindhoven. “Maar zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal, als je de trend doortrekt, de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet, want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige productie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend.” De hoogleraar denkt echter wel dat de groei gaat afvlakken en verwacht dat dit zal komen door de hoge inkoop- en verkoopinflatie. “Met name kunststoffen, karton en olie gerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen”, vervolgt Van Weele. “Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

Productie-index
De productieomvang in de Nederlandse industrie nam in oktober toe en hiermee komt de huidige periode van groei op vijfenhalf jaar. De seizoensmatig aangepaste Productie index daalde echter wel in vergelijking met september, toen het hoogste niveau in drie maanden werd bereikt. Het groeitempo van deze subindex was het op een na kleinste in twee jaar. De subsectoren voor halffabricaten en investeringsgoederen maakten melding van een minder grote groei, terwijl de subsector consumptiegoederen een toename noteerde.

Toekomstige productie-index
De verwachtingen voor de productieomvang van de Nederlandse productiebedrijven waren in oktober opnieuw positief, al was dit optimisme iets minder groot dan in september. De Toekomstige productie index bereikte het laagste niveau in vijfentwintig maanden, maar bleef ruim boven het onderzoeksgemiddelde op lange termijn (sinds 2012). De bedrijven maakten opnieuw melding van plannen voor capaciteitsuitbreiding met het oog op nieuwe orders.

Nieuwe orders-index
Het aantal nieuwe orders dat door de Nederlandse producenten werd ontvangen, steeg in oktober voor de tweeëndertigste achtereenvolgende maand. Deze toename was echter aanzienlijk kleiner dan de vorige maand en de kleinste sinds september 2016. De daling van de Nieuwe orders index was de grootste in bijna vijf jaar. Er was in alle drie subsectoren sprake van een minder grote groei van het aantal nieuwe orders.

Nieuwe orders index
Bron: NEVI PMI