Lantek vordert in interactieve 3D-simulatie

0
54

Lantek, leverancier van software voor de plaatbewerking, versterkt de samenwerking met haar technologische partner Vicomtech, om te verdiepen in en vooruitgang te boeken op het gebied van de interactieve 3D-simulatie van de thermische processen voor het snijden van plaatstaal.

 

Deze samenwerking geeft continuïteit aan de resultaten van het BeroSim project. Dit is een initiatief dat de gebruiker in staat stelt over een virtueel model te beschikken dat het mogelijk maakt om te zien hoe de warmte de plaat beïnvloedt tijdens het snijden.

Ook kan met dit model worden voorspeld welke effecten in het materiaal zullen optreden (vervorming, veranderingen in dikte of kwaliteit, etc.) als gevolg van de overmatige temperatuur veroorzaakt in het plasma- of lasersnijproces. Zo kan de industrie de productie-efficiëntie verhogen. Besparingen van bedrijfsmiddelen worden mogelijk gemaakt door het anticiperen op en vermijden van mogelijke vervormingen in het snijproces. Met de hernieuwde samenwerking zetten beide Spaanse organisaties een stap voorwaarts naar hun doel om de metaal- en plaatverwerkingsindustrie innovatieve oplossingen en diensten aan te bieden die werkelijk toegevoegde waarde bieden. Dankzij de vorderingen in het onderzoek van Vicomtech hebben de meerkopssnijmachines nu een wiskundige uitbreiding gehad die hen ondersteunt en hun prestaties verbetert.

Diverse voordelen
De resultaten van deze oplossing zijn geverifieerd en vergeleken met die van de commerciële software en zijn bevredigend. Dankzij het gebruik van moderne grafische hardware (GPU) en de functionele integratie in een interactieve simulatieomgeving is een hoge uitvoeringssnelheid bereikt. Deze vorderingen leveren bedrijven in de plaatwerksector diverse voordelen op. Enerzijds wordt er een tool beschikbaar gesteld van de metaal- en plaatstaalindustrie om de numerieke controleprogramma’s (NC) te optimaliseren vooraleer ze naar de fabriek worden gebracht, en zo personeel en materiaal te besparen. Anderzijds maakt de snelheid van de uitvoering meer testen en optimalisaties in dezelfde ontwerptijd mogelijk. Ten derde, visuele controle van de temperatuur in de plaat helpt ontwerpers te begrijpen en te identificeren welke delen van de nestingen problematisch zijn en welke niet.

Minder storingen
De simulatie van snijprocessen van plaatstaal is een fase van het productieproces die het mogelijk maakt de beste strategie en snijvolgorde van de plaat te bepalen en tegelijkertijd de prestaties te verbeteren, waardoor het mogelijk wordt te anticiperen op mogelijke afwijkingen die niet voorzien waren in de ontwerpfase en deze op te sporen. Dankzij deze geavanceerde technologieën vermijdt men dat het programma op de echte machine getest moet worden, wat zich vertaalt in besparingen op machinetijd, materiaal en energie, terwijl mogelijke incidenten of storingen en arbeidsongevallen worden verminderd. Deze technologie heeft het laboratoriumproces doorlopen en is geldig gebleken voor de berekening van de verwarming van materialen. Momenteel bestudeert Lantek de integratie ervan in commerciële producten in verband met de bewerking van plaatdelen. Asier Ortiz, Director of Operations, verklaart: “Deze virtuele modellen van warmteopwekking en -afvoer zijn van groot nut bij het voorkomen van de productie van onderdelen die de kwaliteitsfilter niet passeren door vervorming of verslechtering van hun fysische eigenschappen als gevolg van overmatige hitte. In de productieprocessen waarin speciale en dikke materialen worden gebruikt, is het essentieel de resultaten te garanderen.”