Licht stijgende trend staalprijzen

De staalprijzen vertonen een lichte opwaartse beweging. Volgens het StaalJournaal wordt deze stijging veroorzaakt door een aantal factoren.

De licht opwaartse beweging van de staalprijzen wordt volgens het StaalJournaal veroorzaakt door een aantal factoren. (Foto: World Steel Association)

 

Daarvan is als eerste te noemen de enorm duur geworden energie. De prijsverhoging van de energiekosten wordt mede geïnitieerd door de politieke spanning tussen Rusland en de Oekraïne en de dreiging van een militaire escalatie van het conflict tussen de beide landen.

Enorme economische sancties

Een mogelijke escalatie kan grote gevolgen hebben voor het staalaanbod vanuit deze twee landen, zo constateert de februari-editie van het StaalJournaal. “Rusland zal, indien het werkelijk tot militaire actie overgaat, geconfronteerd worden met enorme economische sancties opgelegd door de EU en de VS, waaronder wellicht een totaal verbod op de aankoop van Russisch staal of torenhoge importheffingen.

Daardoor dreigen dus staalleveringen naar de EU, wat voor Rusland een belangrijke afzetmarkt is, compleet weg te vallen. Echter ook Oekraïne kan vanwege het mogelijke oorlogsgeweld in een situatie komen waarbij niet alleen de eigen staalproductie stilvalt, maar ook het weg- en watertransport belemmerd zou kunnen worden. Mogelijk merken fabrieken in beide landen nu al, dat er vanuit Europa vanwege de bovengenoemde onzekerheden weinig animo is aldaar orders te gaan plaatsen.”

Wispelturige US Dollar

Een andere factor die volgens het StaalJournaal tot prijsstijging binnen de EU kan leiden is het wispelturige gedrag van de US Dollar. Veel importmateriaal wordt besteld op basis van de Amerikaanse Dollar en de koersverhouding met de Euro vertoont de laatste weken behoorlijk wat schommelingen.

Dus is de vraag of staalinkopers vanwege die schommelingen het risico van willen lopen uiteindelijk duurder importmateriaal te kopen, terwijl men tegelijkertijd voor ongeveer gelijke prijzen en bovendien qua levertijd sneller in Europa kan bestellen. Die fluctuatie van de Dollar wordt veroorzaakt door mogelijke renteverhogingen in de Verenigde Staten.

Rentestijging in Europa behoort intussen ook tot de mogelijkheden, maar, zo speculeren diverse financiële specialisten en economen, pas in de tweede helft van dit jaar. Een verhoging van de rente binnen de EU kan echter weer leiden tot afname van de investeringsbereidheid, wat dus voor de Europese Centrale Bank een lastig te nemen besluit zal zijn, maar een mogelijke renteverhoging zal pas later in 2022 een wellicht negatief effect kunnen hebben.

Vraag naar staalproducten is goed

In de markt is de vraag naar staalproducten vanuit de verwerkende sector goed te noemen, maar de voorraadhoudende handel en servicecenters beschikken in het algemeen nog over een hoge en deels veel te hoge voorraad. Dat is niet alleen de situatie in de eigen opslaghallen, maar ook in de diverse Europese havens, waar nog veel uit te leveren importmateriaal ligt. Bovendien is dat staal deels wel en deels nog niet ingeklaard, wat de vrije verkoop bemoeilijkt, mede ook vanwege een tekort aan transportcapaciteit.

Automobielsector

Vanuit de distributiehoek krijgen de staalfabrikanten nog immer wat minder aanvragen, net zoals overigens vanuit de automobielsector. Dat laatste vanwege het aanhoudende tekort aan halfgeleiders, waarvan men verwacht dat dit zal aanhouden tot medio 2022. Daar staat tegenover dat de prijzen van actueel aangeboden importhoeveelheden aan het stijgen zijn, want ook in de diverse exporterende landen lopen de productiekosten op wegens de dure energie en andere duurder geworden grondstoffen.

Staalbehoefte China

Tegelijkertijd rekenen staalproducenten in China volgens het StaalJournaal op een herstel van de vraag na afloop van de Olympische Spelen in combinatie met de naderende lente, wanneer traditioneel de staalbehoefte toeneemt. Bovendien wordt er gespeculeerd dat de Chinese overheid diverse economie stimulerende maatregelen zal gaan nemen.

Opwaartse trend

“Alle bovengenoemde ontwikkelingen kunnen ertoe leiden, dat de hoeveelheid van nieuw aan te bieden importstaal zal gaan verminderen met als gevolg dat de binnenlandse vraag in de EU zal gaan toenemen. Weliswaar verschijnen hier en daar nog wat offertes met concurrerende en relatief lage basisprijzen, maar het aantal neemt af. Enkele fabrieken sorteren al voor op de verwachte toenemende vraag door offertes met verhoogde prijzen af te geven, zoals de grootste staalproducent van Europa begin februari al probeerde.

Ook enkele kleinere fabrieken in Midden-Europa bieden momenteel op een hoger niveau aan. Het is daarom alleszins te verwachten, dat we in de komende periode een opwaartse trend van de staalprijzen zullen blijven zien”, concludeert het StaalJournaal.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Productiebeperkingen stimulans voor stijging staalprijzen?

19-09 Dat is volgens het StaalJournaal kort samengevat de huidige situatie op de Europese staalmarkt.…

Materialen

Staalprijzen nog steeds onder druk

17-08 Volgens het StaalJournaal ligt de oorzaak hiervoor voor een deel bij de instabiele situatie…

Materialen

Hogere staalprijzen aanstaande?

15-07 De Europese economie bevindt zich in een lastige situatie. De effecten van de Oekraïne-oorlog…

Materialen

Druk op staalprijzen lijkt blijvend

22-06 Feit is echter dat importprijzen voor coils laag zijn en nog steeds een neerwaartse…

Materialen

Groei staalverbruik neemt af

18-05 Ondanks de problemen waarmee de wereldeconomie in 2021 te maken kreeg, Covid-19 en verstoringen…

Materialen

Chaos is voorbij, maar staalmarkt blijft instabiel

13-04 Het StaalJournaal zet in haar april-editie enkele factoren op een rij, die effecten op…

Materialen

Nieuwe Europese milieuregels gaan import ijzer, staal en aluminium duurder maken

23-03 Mr. Robert Hardy, advocaat bij Greenberg Traurig, LLP te Amsterdam, legt uit wat er speelt…

Materialen

Chaos op staalmarkt door Oekraïne-crisis

16-03 De export van Russisch en Oekraïens materiaal staal is (bijna) helemaal stil gevallen. Hierdoor…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X