Lichte stijging staalprijzen verwacht

Wat gaan de staalprijzen doen in 2014? Volgens Noviostaal is het algemene sentiment in de staalmarkt, dat men een lichte stijging van het huidige prijsniveau verwacht. Daarbij wordt gedacht aan €10 à €20 later in het eerste kwartaal.

Sinds begin november onderhandelen de staalproducenten met de automobielindustrie over de prijzen voor 2014 en naar het schijnt verlopen die moeizaam, waarbij intussen overigens kennelijk toch wel enkele contracten in Duitsland afgesloten zijn. “Het doel van de Europese staalfabrieken is en was om bij deze gesprekken hogere prijzen te gaan scoren”, zo bericht de Nijmeegse staalhandelaar Noviostaal in haar december-nieuwsbrief.

Automobielindustrie
Over het prijsniveau van de overeengekomen contracten circuleren uiteenlopende berichten. Sommige bronnen melden Noviostaal dat de prijzen van 2013 ongewijzigd doorgezet zijn voor levering in de eerste helft van 2014, andere echter spreken van een lichte stijging, maar weer andere spreken over juist een lichte daling ten opzichte van het lopend jaar. De staalproducenten krijgen bij de gesprekken met de automobielindustrie onverwachte steun uit twee werelddelen. In de Verenigde Staten hebben diverse fabrieken als Nucor, AK Steel en ArcelorMittal de prijzen voor vlakke producten verhoogd met $20 à $30 per ton en lijken zij er in te slagen die te realiseren. In Azië heeft het Japanse Tokyo Steel eveneens de prijzen naar boven aangepast. In China stabiliseren de prijzen zich en ontwikkelt zich een situatie die tot prijsverhoging kan leiden. De staalproductie in China tot en met november is in vergelijking met dezelfde periode 2012 gestegen met bijna 8% (ruim 50 miljoen ton). Echter in diverse delen van China wordt in de maand december tot 50% minder energie aangeboden, wat zal leiden tot een geringere productie. Als gevolg van die energiebeperking, welke men ingevoerd heeft om het milieu te ontlasten, zijn ook de voorraden staal inmiddels aanzienlijk gedaald. Die daling werd mede veroorzaakt door een toegenomen verbruik van gewalst staal. In november werd 57 miljoen staal afgenomen wat een stijging van 5,1% in vergelijking met november 2012 betekent. Bovendien beginnen nu ook de effecten van de maatregelen die moeten leiden tot productiebeperkingen voelbaar te worden.

Hoger staalverbruik verwacht
Al die ontwikkelingen zullen er vermoedelijk toe leiden, dat de Europese fabrieken zich tijdens de onderhandelingen met de automobielindustrie in een sterke positie zullen wanen, want er dreigt immers minder import vanuit China. De algemeen postvattende mening daarom is dan ook, dat die gesprekken moeizaam zullen blijven en tot in januari 2014 zullen voortduren alvorens er concrete afspraken gemaakt zullen worden. Het algemene sentiment in de staalmarkt is, dat men een lichte stijging van het huidige prijsniveau verwacht, waarbij gedacht wordt aan €10 à €20 later in het eerste kwartaal. Wel is het zo, dat veel verbruikers positiever aankijken tegen de economische ontwikkelingen in 2014 en daardoor een hoger staalverbruik verwachten dan in 2013. Inderdaad lijkt zich de economische opleving binnen de Europese Unie door te zetten, tenminste als we ons op de automobielverkopen baseren. Want uniek sedert het uitbreken van de crisis en voor de derde maand op rij zijn de verkoopcijfers ten opzichte van de vergelijkbare periode 2012 gestegen als we uitgaan van het totaalcijfer van de Unie. Vooral het Verenigd Koninkrijk (+7%) en opvallend Spanje (+15%) lieten mooie plussen zien. In Duitsland , Frankrijk en Italië echter daalden de verkopen met 2 tot 4%. Over de laatste 11 maanden van 2013 bekeken ligt het verkoopcijfer ten opzichte van januari t/m november 2012 nog ruim 2,5% lager. Samengevat mag de staalindustrie juist zeer blij zijn met de groei van de autoverkoop in Spanje en het Verenigd Koninkrijk, want die compenseert daarmee de daling in de drie grootste markten binnen de EU. Menig staalproducent zou er namelijk niet aan moeten denken, dat er in de Europese Unie naast een diepe en lang durende crisis in de bouw ook nog een crisis in de automobielindustrie zou ontstaan en zich daardoor moeten afvragen: waar laat ik dan mijn staal?

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Meningen over herstel staalmarkt zijn verdeeld

15-05 Zo concludeert Eurofer, de vereniging van Europese staalproducenten, dat de voortdurende economische onzekerheid de…

Materialen

Onzekerheid heerst op staalmarkt

17-04 “Het zijn vooral deze twee tegengestelde feiten die de marktsituatie bepalen en de staalprijzen onder…

Materialen

Lente nog niet in zicht op staalmarkt

18-03 Hoewel staalprijzen traditioneel vaak stijgen bij de start van de lente, is dit nu…

Materialen

Stijging staalprijzen onwaarschijnlijk

19-02 Als redenen hiervoor noemt het StaalJournaal de dreiging van mogelijk meer en naar alle…

Materialen

Staalprijzen verder in de lift?

17-01 De vraag naar staal in Europa is nog altijd zwak. Enigszins opmerkelijk is volgens…

Materialen

Staalprijzen: houdt de stijgende trend aan?

20-12 Het StaalJournaal constateert in haar laatste editie van dit jaar dat de EU-staalproducenten een…

Materialen

Staalprijzen op keerpunt

20-11 Dit jaar heeft China, ‘s werelds grootste staalproducent, een afname in haar productie laten…

Materialen

KS Service Center ontvangt eerste 120 ton duurzaam staal

30-10 Het duurzame staal is geleverd door ArcelorMittal en wordt door KS Service Center verder…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV