Limis geeft Bierens juiste grip op planning

Bierens Machinefabrieken in Tilburg produceert tandwielkasten (= tandwiel + as) en tandwielen voor veeleisende industriële toepassingen. Daaronder vallen onder andere toepassingen voor de maritieme sector, infrastructuur (bruggen en sluizen), mijnbouw, industrie en zware machinebouw.

Bierens ontwikkelt nieuwe tandwielvormen, optimaliseert en/of reviseert bestaande tandvormen en biedt een grote variëteit in productiemogelijkheden. De tandwielen zijn zo nauwkeurig (DIN-klasse 1 tot 4) dat ze niet meer individueel aan elkaar aangepast hoeven te worden. Op de diverse afdelingen zijn circa 60 mensen aan het werk, waarvan circa 40 op de productieafdelingen.

Omschrijving productie
Bierens heeft een klantordergestuurde productie met een doorlooptijd van 2 tot 6 weken. Het ingekochte materiaal bestaat uit gecertificeerde smeedstukken en de toelevering daarvan neemt 8 à 12 weken in beslag. De smeedstukken worden door Bierens bewerkt. Daaronder valt onder andere op maat draaien, frezen, vertanden en draagbeeld nemen tand + as (zorgdragen voor exacte pasvorm). De vertandingsvorm is het geheim van de smid.
Het harden van het materiaal wordt uitbesteed. Elke order heeft tussen de 3 en 30 bewerkingen. Voorts dient voor de juiste certificering testmateriaal (proefstaven) te worden meebewerkt tot en met het harden van het materiaal.
 
Probleemstelling
Met 40 mensen in de productie en zo’n 90 machines is een planning waarin men rekening moet houden met onder andere inkoop, gereedschappen, vaardigheden, uitbestedingen en veel verschillende bewerkingen complex te noemen. Daarnaast geldt dat van de routing van de order door de fabriek niet zomaar kan worden afgeweken.  Door groei en specialisering kreeg Bierens problemen met de grip op de planning en het inzicht in de orderstatus, de leverbetrouwbaarheid en capaciteitsbelading in de tijd gezien. De zogenaamde bucketplanning dreigde te vaak over te lopen en men besloot verder te kijken om meer grip te krijgen op de planning.

Oplossing
De aansturing van de planning werd voorheen geregeld in een onder Unix draaiend zelf ontwikkeld ERP systeem. Dat systeem bleek lastig te onderhouden en moest worden vervangen door een standaard ERP pakket. Na een grondig voortraject werd besloten dat Limis Planner de planningsuitdaging aan mocht gaan. Vervolgens werd Multivers ERP aangeschaft en toen ontstond de behoefte aan een koppeling tussen Limis Planner en Multivers. Deze koppeling is nu operationeel.
De werkvoorbereiding, planning, voortgangsregistratie en urenregistratie lopen nu via Limis Planner. De voortgangsregistratie geschiedt middels barcodescanners op de werkvloer alwaar de to-do lijst op beeldschermen is af te lezen. Ook kostprijscalculaties komen uit Limis Planner.

Resultaat
Kort maar krachtig plant Bierens nu op de manier die men wenst. Grip op de planning is geen issue meer. Ze hebben goed inzicht in wat, wanneer en op welke werkplek nodig is. En ze kunnen op tijd inspringen bij kritieke paden waarbij de leverdatum overschreden dreigt te worden. De planning wordt weergegeven in het flexibele digitaal planbord dat mogelijkheden biedt om tot op bewerkingsniveau door te klikken en wijzigingen aan te brengen. De planning wordt snel herberekend waardoor men 24/7 up to date is.

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV