Looneis 2,5% per jaar voor nieuwe cao Metaal & Techniek

0

Op 8 maart starten de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers voor een nieuwe cao Metaal & Techniek. FNV Metaal stelt een loonsverhoging voor van 2,5%, uitgaande van een looptijd van één jaar.

Als de nieuwe cao langer duurt, stijgt de looneis evenredig mee. Dus 5% bij een cao met een looptijd van twee jaar. Het terugdringen van flexcontracten is een topprioriteit voor de bond, zo bleek tijdens een bijeenkomst waar de kaderleden Metaal & Techniek instemden met de voorstellen voor de nieuwe cao.

De huidige cao, die in 2015 tot stand kwam na uiterst moeizame onderhandelingen en felle  acties (protestbijeenkomsten en stakingen), loopt op 30 april aanstaande af.  FNV Metaal benadrukt dat de onderhandelingen nu gaan plaatsvinden in economisch betere tijden. “Na jaren van crisis laat de Nederlandse economie nu aanhoudende groei zien.” De inzet van de bond is gericht op gewoon goed werk, koopkracht, duurzame inzetbaarheid en een generatiepact. De voorstellen zijn te lezen in de cao-krant van FNV Metaal.

Voorstellenbrief naar werkgevers
Met unanieme meerderheid is de Bedrijfsgroepsraad Metaal & Techniek vorige week akkoord gegaan met de voorstellen voor een nieuwe cao kleinmetaal 2017. Daarmee is de weg open voor de cao-onderhandelingen met de werkgeversorganisaties. Volgende week gaat de  Voorstellenbrief naar de werkgevers, die zich verenigd hebben in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek, waarna op 8 maart de eerste onderhandelingsronde is. Op 15 maart is de 2e ronde, op 29 maart de 3e ronde. 12 april wordt als reservedatum achter de hand gehouden. Op 30 april moet er een akkoord zijn of volgen er acties.

Terugdringen flexcontracten
Kaderleden uit het hele land waren vorige week in Nieuwegein bijeen om een klap te geven op de voorstellen voor de nieuwe cao. “Het was een volle bak”, aldus Jacqie van Stigt, eerste cao-onderhandelaar Metaal & Techniek. “Er is door onze leden in de afgelopen maand massaal gestemd op de voorstellen. We hebben  nu een breed draagvlak voor alle voorstellen. Natuurlijk is koopkracht belangrijk, maar onze leden vinden dat het terugdringen van flexcontracten topprioriteit verdient. We zien ook veel interesse voor het Generatiepact. We zoeken met het Generatiepact een verbinding tussen de oudere en jongere werknemers, waarbij oudere werknemers de mogelijkheid krijgen om minder te werken en de jongeren uitzicht krijgen op vaste banen. Dit voorstel heeft brede steun van onze achterban.”