Looneis van 3,5% bij start onderhandelingen voor nieuwe cao metalektro

0

Bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de metalektro zet FNV Metaal in op een loonsverhoging van 3,5 procent voor het komende jaar, met een minimumstijging van 1000 euro. Daarnaast staat de hele cao wat de vakbond betreft in het teken van het boeien en binden van werknemers aan de sector. De onderhandelingen starten op 28 maart.

FNV Metaal is positief over de komende onderhandelingen. Het cao-akkoord van twee jaar geleden werd pas bereikt na stakingen die negen maanden lang aanhielden. Deze keer wordt zo’n zwaar traject niet verwacht. Petra Bolster, eerste onderhandelaar FNV Metaal: “De economie trekt aan, de groeicijfers van de bedrijven zijn goed, er is overal tekort aan personeel en deskundigen en economen zijn het met ons eens dat er geïnvesteerd moet worden in werknemers. Ik verwacht dan ook dat de werkgevers nu eindelijk zullen investeren in werknemers en lange stakingstrajecten niet nodig zijn.”

Investeren in metaalsector
Naast een forse loonstijging zet FNV Metaal dus in op het boeien en binden van werknemers aan de sector. De bond vindt het de hoogste tijd dat werkgevers afscheid nemen van hun traditionele omgang met hun werknemers. De bond wil vernieuwende, moderne afspraken maken die werknemers meer autonomie en zeggenschap geven: over hun werk, hun werktijden, hun opleiding en ontwikkeling, zodat er meer balans komt tussen werk en privé.

Voor jonge mensen moet de sector aantrekkelijk worden, terwijl ouderen juist gezond de eindstreep moeten halen. Een generatiepact zorgt voor jong en oud en zorgt voor een duurzame en eerlijke inzetbaarheid van alle werknemers in de sector. Bolster: “Meer jongeren moeten instromen in een vaste baan, door ouderen minder te laten werken. Vakkennis moet van oud naar jong worden overgedragen, door ouderen breder in te zetten in begeleiding van jonge vakmensen. Ook willen we het instellen van bedrijfsscholen stimuleren.”

Doorgeschoten flex
Er moet volgens FNV Metaal een einde komen aan de doorgeslagen flexibilisering en de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers moeten gelijk zijn. Bolster:  “Als mensen vast in dienst komen, zorgt dat voor een toekomstbestendige sector. Werkgever investeren bij flexwerkers minder in vakkennis, waardoor de innovatiekracht van de sector vermindert. Daarnaast leidt flex tot onzekerheid voor werknemers. Daarom stellen wij voor dat iedere flexkracht die 9 maanden op een vaste functie werkt, een vast contract krijgt.”

Moderne cao
FNV Metaal is ervan overtuigd dat een moderne cao met zeggenschap en zekerheid voor werknemers, investering in ontwikkeling, vermindering van werkdruk, oog voor duurzame inzetbaarheid en verbinding tussen jong en oud door vernieuwende constructies goed is voor de sector. Verder moet er worden geïnvesteerd in vakmanschap, scholing, betere werkpatronen, brede inzetbaarheid en zeggenschap van mensen.

Bolster: “Alle seinen staan op groen. Ik heb hoge verwachtingen dat de werkgevers hun sector voor vakmensen aantrekkelijk willen maken. Zij hebben het over het belang van innovatie en over het belang van goede vakkrachten. Ik verwacht een open dialoog waarbij we tot goede resultaten komen voor werknemers en de metaalsector.”

De cao metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal.
Lees hier de brief met de Cao voorstellen 2018-2019 van FNV Metaal.