Looneis van 5% bij start onderhandelingen cao Metaal & Techniek

0

Een loonsverhoging van 5% en een verhoging ‘in centen in plaats van procenten’ voor de lagere inkomens zodat zij er extra op vooruit gaan. Dat is de inzet van FNV Metaal bij de onderhandelingen voor de nieuwe cao Metaal & Techniek, die op 9 april starten. De huidige cao Metaal & Techniek loopt tot 1 juni 2019.

Andere onderwerpen voor de cao zijn een betere balans tussen werk en privé, voortzetting en verbetering van het generatiepact, afschaffing van jeugdschalen en concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid.

Vast contract voor flexkrachten
Om de sector Metaal & Techniek (kleinmetaal) weer aantrekkelijk te maken, moeten jonge instromers volgens FNV Metaal perspectief hebben op zeker werk, met ontwikkelmogelijkheden, goede begeleiding en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Op dit moment is er een tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel, maar krijgen jonge werknemers veel meer flexcontracten. Daardoor verlaten zij volgens de vakbond voortijdig de sector. Daarom stelt FNV Metaal voor dat flexkrachten een vast contract krijgen, als ze langer dan 9 maanden op een vaste functie werken. “En voor het behoud van ervaren vakmensen moeten er in de cao meer concrete maatregelen komen, zodat medewerkers gezond, gemotiveerd en productief hun pensioenleeftijd kunnen halen. Ook moet er blijvend worden geïnvesteerd in leven lang leren en duurzame inzetbaarheid.”

Vrouwen moeten evenveel verdienen
Metaalwerkers die gelijk werk doen, moeten daarvoor een gelijk loon ontvangen. Daarom wil FNV Metaal in de nieuwe cao opnemen dat vrouwen evenveel gaan verdienen als mannen. Op dit moment is het verschil in beloning maar liefst 25%. Maar ook de jeugdschalen moeten worden afgeschaft; inschaling en salaris moet plaatsvinden op basis van ervaring, niet op leeftijd. Een ander voorstel is dat flexwerkers ook gelijk worden beloond als hun collega’s met een vast contract. Dit moet gelden voor alle arbeidsvoorwaarden, vergoedingen en overige bedrijfsregelingen. Gelijk werk, gelijk loon moet ook gelden voor buitenlandse werknemers.

Gezond doorwerken
In de vorige cao zijn eerste stapjes gezet voor een duurzame inzetbaarheid. FNV Metaal wil hier in de nieuwe cao daar verder mee gaan. Het generatiepact zou een recht moeten worden voor werknemers vanaf 60 jaar die daardoor hun werk kunnen afbouwen, waardoor jongeren vast werk krijgen voor die vrijgevallen uren. Seniorendagen horen ook van toepassing te zijn na 65 jaar en 65+-ers kunnen een vierdaagse werkweek afspreken met behoud van een fulltime salaris. Zwaar werk moet in overleg met werkgevers worden aangepast voor oudere werknemers, zodat zij gezond de eindstreek kunnen halen. Ook moet er voor iedereen een persoonlijk opleidingsbudget komen in de cao, zodat werknemers en uitzendkrachten zelf keuzes kunnen maken voor een opleiding, training of begeleiding.

Maximaal 45 uur per week
Voor werknemers is de balans tussen werk en privé heel belangrijk. In de praktijk blijkt dat er te veel wordt overgewerkt, met alle gevolgen van dien. FNV Metaal wil daarom een begrenzing aan de totale werk- en reistijden, inclusief overwerk tot maximaal 45 uur per week. Ook moeten er eenduidige afspraken komen over reistijden, vestigingsplaats, woon-werkverkeer en vergoedingen in tijd en geld. Ook de afspraken over consignatie- en beschikbaarheidsdiensten moeten beter in de cao, waaronder de vergoedingen daarvoor in tijd en geld.

De cao Metaal & Techniek is een van de grootste cao’s van Nederland. De cao geldt voor ruim 300.000 medewerkers uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid.