Masterclass Seco over toegepaste verspaningsfysica

0

Seco Tools Benelux organiseert voor de tweede keer in de Benelux een masterclass ‘Toegepaste verspaningsfysica’. Deze wordt gehouden op 21 en 22 mei bij STODT in Hengelo.

Deze masterclass richt zich op productie- en engineeringverantwoordelijken die een beter inzicht willen krijgen in en controle over de sleutelindicatoren, zowel technologisch als bedrijfseconomisch, van hun verspanende productieprocessen. Belangrijke sleutelindicatoren zijn onder andere de betrouwbaarheid van het proces, kosten- en productiviteitsbewaking en de kwaliteit van het afgeleverde werk.

Optimaal verspaningsproces
De link tussen technologie en bedrijfseconomie wordt steeds belangrijker. Als een verspanend proces beschreven wordt als een solide en consistent fysisch model kunnen aanpassingen in verspaningsfactoren ook gemakkelijk geëvalueerd worden in economische gevolgen. Bij de optimalisatie van het verspaningsproces is het van vitaal belang verschillende scenario’s te toetsen en onderling te vergelijken betreffende zowel de technologische impact als de bedrijfseconomische consequenties. Deze masterclass biedt aan de deelnemers de inzichten in het verspanend proces die nodig zijn om goed voorbereid en met kennis van zaken mee te denken over de kansen om verspaningsprocessen te optimaliseren, of over de eventuele invoering van nieuwe verspaningsconcepten en -technieken en mee te bouwen aan een duurzame toekomst van het verspanend productiebedrijf.

Belasting op de snijkant
De karakteristieken van een verspanend proces zijn bepaald door de interactie tussen onder andere de vorm en afmetingen van het werkstuk, het werkstukmateriaal, snijcapaciteit van het gereedschap, de machinekenmerken, het type verspaningsproces en de snijvoorwaarden. Om deze interactie te begrijpen en controleren is het cruciaal om de snijomstandigheden op de snijkant goed te begrijpen. Deze kunnen beschreven worden aan de hand van de totale belasting op de snijkant. Deze belasting is van mechanische, thermische, tribologische en chemische aard. Het tijdens de masterclass besproken model wordt afgerond met een economische beschrijving van het verspanend proces. Dit geeft de mogelijkheid om het verspaningsproces te optimaliseren met betrekking tot de kwaliteit van het verspaand oppervlak, de productiviteit en het kostenaspect.

Het aantal deelnemers is beperkt om een optimaal leereffect te garanderen. Het programma geeft de deelnemers een conceptueel inzicht in verspanende processen en is gestaafd met vele reële praktijkvoorbeelden. De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te brengen en eigen casestudies naar voren te brengen. De masterclass van Seco Tools Benelux wordt gehouden bij de locatie van STODT in Hengelo.