Materiaalexperts ECN en WMC bundelen krachten

ECN en Kenniscentrum WMC gaan nauwer samenwerken in materiaalonderzoek voor de industrie. De expertises van beide organisaties op het gebied van materialenkennis en -onderzoek sluiten naadloos op elkaar aan. Dit  geeft de mogelijkheid om de industrie  van ontwerp tot en met de toepassing te ondersteunen en de unieke kennisinfrastructuur van beide partijen hiervoor beschikbaar te stellen.

Grote installaties van energiecentrales, petrochemische bedrijven, offshore en de procesindustrie lopen jaarlijks – onnodig – miljarden euro’s schade op door falen of stilstand. Ook voor kleinere installaties kan schadeonderzoek worden terugverdiend door lagere onderhoudskosten of hogere installatiebeschikbaarheid. Door onderzoek naar materiaalkeuze, fabricagemethoden en belasting- en omgevingscondities kunnen bedrijven besparen op reparatie- en onderhoudskosten en de beschikbaarheid van hun installaties verhogen.

Materialenkennis relevant voor industrie
Om de energievraagstukken van morgen te kunnen oplossen, is materialenkennis noodzakelijk. Een goede, betaalbare en betrouwbare windturbine kun je alleen maken als je de materialen begrijpt en weet hoe je ze moet bewerken. ECN heeft hierin een unieke expertise en trackrecord opgebouwd, door een veelheid aan onderzoeken en experimenten in duurzame energie technologieën, voor onder andere zonnepanelen, warmtepompen, windturbines en   energieopslag. Maar ook daarbuiten, voor MKB, nutsbedrijven tot en met ontwerpers en producenten van technische oplossingen, want materiaalkunde is in elke industrie een enabler. Als je de eigenschappen en kenmerken van een materiaal doorgrondt, kun je ook bepalen hoe het materiaal zich gedraagt  in het proces waarin je het wilt toepassen. Pas dan weet je of een materiaal echt geschikt is.

WMC voert statische sterktetesten en dynamische vermoeiingstesten op zwaar belaste constructies en materialen uit en heeft een unieke faciliteit voor het beproeven van grote componenten zoals windturbinerotorbladen. Recent is WMC’s laboratorium uitgebreid met faciliteiten voor mechanische beproevingen onder uiteenlopende gecontroleerde klimatologische omstandigheden. De diverse experimenten die bij WMC plaatsvinden vormen de basis voor de ontwikkeling van materiaal- en constructiemodellen en ontwerprichtlijnen. Door testen te combineren met fundamenteel onderzoek naar het materiaalgedrag heeft WMC een sterke positie verworven in met name het onderzoek naar lange-termijn gedrag van (composiet)constructies. Met gestandaardiseerde testmethodes certificeert WMC nieuwe producten, met kennis en klantspecifieke testopstellingen wordt ondersteuning van productontwikkeling geleverd.

Testmethoden sneller en beter
Door de krachten op materiaalkundig gebied te bundelen en daarmee de technische kennis en unieke onderzoeksinfrastructuur beschikbaar te stellen, wordt het voor de industrie eenvoudiger om in de hele keten onderzoek van materialen en constructies te laten

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X