Medewerkers Tata Steel demonstreren in Brussel voor eerlijke concurrentie

0

Duizenden werknemers uit de Europese staalindustrie demonstreerden maandag in Brussel om EU-leiders op te roepen snel effectieve maatregelen te treffen tegen het dumpen van staal op de Europese markt en het ongelijke speelveld voor de Europese staalindustrie. Onder hen driehonderd medewerkers van Tata Steel in IJmuiden.

Karl Köhler, CEO van Tata Steel in Europa, sloot zich aan bij de demonstranten. “We hebben de Europese leiders vandaag duidelijk gemaakt dat ze maatregelen moeten nemen tegen de stortvloed aan staal dat tegen oneerlijke prijzen op de Europese markt wordt gedumpt. Die dumpingpraktijken vormen een bedreiging voor de werkgelegenheid en de toekomst van onze industrie. De Europese staalindustrie vecht voor haar toekomst. De enorme wereldwijde overcapaciteit en oneerlijke handelspraktijken van met name China en Rusland hebben ervoor gezorgd dat de prijs van staal een historisch dieptepunt heeft bereikt. Het dumpen van staal onder de kostprijs zal doorgaan zolang nationale en Europese overheden geen effectieve handelsbeschermende maatregelen hebben getroffen. De maatregelen die tot nog toe zijn genomen zijn halfslachtig en hebben onvoldoende effect.”

Ongelijk speelveld
Terwijl Tata Steel en andere Europese staalbedrijven kampen met onder de kostprijs gedumpt staal, wordt de staalindustrie ook geconfronteerd met een ongelijk speelveld waar het gaat om milieumaatregelen. Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) zorgt voor stijgende productiekosten in de Europese staalindustrie, terwijl elders in de wereld staal wordt geproduceerd onder minder strenge regelgeving. Dat staal wordt vervolgens in Europa geïmporteerd. “Het tragische gevolg daarvan is dat we CO2 importeren en banen exporteren”, aldus Köhler. “Dat moet veranderen en wel snel: eerlijke concurrentie betekent dat je wereldwijd onder dezelfde voorwaarden opereert.”

Markteconomiestatus China
De problemen waarmee de Europese staalindustrie wordt geconfronteerd kunnen nog groter worden wanneer de Europese Commissie zich later dit jaar buigt over de vraag van China om de status van markteconomie te krijgen. Als die vraag wordt gehonoreerd, wordt het voor Europa onmogelijk om oneerlijke concurrentie uit China een halt toe te roepen. China voldoet op dit moment aan slechts één van de vijf criteria waaraan een land moet voldoen om de status van markteconomie te ontvangen.
“De import van staal uit China is enorm gestegen, met meer dan 100% in vergelijking met drie jaar geleden”, aldus Geert van Poelvoorde, voorzitter van de Europese vereniging van staalproducenten, Eurofer. “De importen komen Europa binnen onder de kostprijs; hier is sprake van dumping. De Europese Unie beschikt over de mogelijkheden om handelsbeschermende maatregelen te treffen om tegen dit soort praktijken op te treden, maar is ongelooflijk traag in het toepassen van importheffingen. Een snelle aanpassing op het gebied van handelswetgeving is dan ook dringend vereist. Sinds het begin van de financiële crisis zijn er 85.000 banen verloren gegaan in de Europese staalindustrie. Alleen al in het laatste half jaar zijn er 7.000 banen verdwenen. Als er niet snel adequate handelsbeschermende maatregelen worden getroffen is de kans groot dat er meer staalbedrijven zullen sluiten en meer werkgelegenheid gaat verdwijnen.”