Met een Update Factory naar de kringloopeconomie

Het nieuwe concept ‘Update Factory’ laat een bijna revolutionaire weg zien hoe maakbedrijven innovatieve businessmodellen kunnen ontwikkelen met een industriële opwaardering van hun producten. WEGP en WiGeP, twee Duitse wetenschappelijke organisaties voor respectievelijk productietechniek en productontwikkeling, hebben hierover een positiepaper geschreven.

In een Update Factory moet van meet af aan worden nagedacht over de vraag hoe producten meerdere malen opgewaardeerd kunnen worden.

“We hebben duurzaamheid helemaal opnieuw uitgevonden. De Update Factory zou een grote stap zijn op weg naar de dringend noodzakelijke kringloopeconomie”, zeggen woordvoerders van beide organisaties. “Duitsland kan als vooraanstaand productieland met de Update Factory een voorbeeld zijn voor het bereiken van de klimaatdoelen en bijdragen aan de omzetting van de Europese Green Deal. De Duitse maakindustrie heeft het disruptieve potentieel om de waardeschepping economisch en ecologisch duurzaam nieuw vorm te geven.”

Producten opwaarderen

De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde deel van alle CO2-emissie in Duitsland. Er gebeurt al het een en ander in deze sector om dat te veranderen, maar het concept van de Update Factory volgt een geheel nieuwe aanzet. Het onderzoeksteam toont bedrijven hoe ze door gerichte terugname, herziening, opwaardering en teruggave van hun producten de gebruiksduur daarvan kunnen verhogen.

Hiervoor zijn nieuwe businessmodellen nodig, die zowel de aanbieders als de klanten meerwaarde geven. Smartphones kunnen bijvoorbeeld in een Update Factory meerdere malen opgewaardeerd worden om qua techniek en design weer helemaal modern te zijn. “Hiervoor moet echter van meet af aan worden nagedacht over de herhaalde opwaardering. Productie en productontwikkeling moeten samengevoegd worden”, benadrukt Frank Mantwill van WiGeP. “Voor zo’n co-design moet echter nog veel worden gedaan.”

Simultane engineering

Voorwaarde voor zo’n ‘simultane engineering’ is dat de verschillende aspecten in de ontwikkeling van een product nauw in elkaar grijpen. Zo speelt de beschouwing van de volledige levenscyclus van een product gekoppeld aan een generatie-overstijgende ontwikkeling in de productontwikkeling een doorslaggevende rol. Deze moet worden gecombineerd met een systeem voor automatische bevindingen, de- en remontage in de productie. Daarbij kan een digitale cloudgebaseerde controlebewaking van het product de update in zijn geheel, maar ook de productie van de noodzakelijke vervangingsonderdelen activeren.

Producenten moeten denken in generaties en de logistiek in feite omkeren. In de productie moeten ze dan uit de voeten kunnen met zeer verschillende ingangstoestanden van de te demonteren producten. “Door de herziening van deze producten leveren ze echter een bijdrage aan behoud van werkgelegenheid in Duitsland, omdat alleen hier de nodige knowhow beschikbaar is”, zegt Volker Schulze van de WEGP.

Uitdagingen

Het concept voor de Update Factory brengt echter nog wel een aantal uitdagingen mee. Hoe kan bijvoorbeeld de garantie voor de businessmodellen worden gedefinieerd? Hoe kan de complete levenscyclus van een product worden gedigitaliseerd? En niet in de laatste plaats: hoe kunnen grondstoffen, emissies en energieverbruik van de update producten worden gewaardeerd, zodat de voordelen van de strategie met het oog op duurzaamheid inzichtelijk worden gemaakt?

In het positiepaper zijn twaalf theses opgesteld om zowel de startsituatie als ook de interdisciplinaire onderzoekbehoefte te definiëren. Het doel is de onderzoeken samen met ondernemingen en academische partners verder te brengen om de klimaatdoelen van de politiek in de zin van een kringloopeconomie maar ook een goed concurrerende industrie te bereiken.

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X