Metaalindustrie verwacht 7 procent minder te investeren in 2021

Ondernemers in de metaalindustrie verwachten in 2021 7 procent minder te investeren in materiële vaste activa dan in 2020. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.

Daarmee verwacht de metaalbranche een sterkere teruggang van de investeringen dan gemiddeld. Want over het geheel genomen denken Nederlandse producenten in 2021 3 procent minder te investeren.

Vervangingsinvesteringen

Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die in het verslagjaar in gebruik genomen worden. Dit zijn vaste activa die betrekking hebben op tastbare kapitaalgoederen, zoals grond, woningen, bedrijfsgebouwen, machines, installaties, apparatuur en vervoermiddelen. Voor 39 procent van de industriële ondernemers is het vervangen van verouderde materiële vaste activa het belangrijkste doel van investeringen in 2021. De meest recente cijfers over gerealiseerde investeringen gaan over 2019, toen producenten 12,1 miljard euro investeerden. Industriële ondernemers gaven in het najaar van 2020 aan dat de investeringen in 2020 naar verwachting 11 procent lager zullen uitkomen dan in 2019. In de metaalindustrie ligt dat percentage op 17 procent.

Ondernemers in de meeste grote industriële branches verwachten in 2021 een relatief grote verandering in hun investeringen ten opzichte van 2020, vooral in de raffinaderijen en chemie (-11 procent) en de metaalindustrie dus met -7 procent. Dit zijn twee branches met een groot gewicht in het totaalcijfer van de industrie. Er zijn ook branches waar producenten een toename in investeringen verwachten voor 2021, terwijl de investeringsverwachtingen in 2020 negatief waren. Zo gaan producenten uit de transportmiddelenindustrie ervan uit dat ze 38 procent meer investeren in 2021. Ook ondernemers uit de textielindustrie en de papier- en grafische industrie zijn duidelijk positiever ingesteld voor 2021. Zij verwachten namelijk in 2021 respectievelijk 12 procent en 8 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan het jaar ervoor.

Negatieve invloed corona

31 procent van de producenten verwacht dat corona een (heel) negatieve invloed heeft op de investeringen in 2021. Vooral de producenten in de houtindustrie en de transportmiddelenindustrie geven dit aan. Circa 36 procent van de industriële ondernemers geven aan dat de coronapandemie de investeringen voor het lopende jaar naar verwachting negatief zal beïnvloeden. Iets minder producenten zijn dus negatief over de impact van corona op hun investeringen in 2021 dan op die van 2020. De meeste bedrijven in de industrie (circa 65 procent) geven aan dat corona vrijwel geen invloed heeft op de investeringen voor 2021. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om geplande investeringen door te schuiven naar 2021 in de hoop dat het economisch perspectief dan gunstiger is.

Neerwaartse bijstelling

De investeringsverwachtingen van industriële ondernemers voor 2020 zijn tijdens de coronacrisis aanzienlijk neerwaarts bijgesteld. Bij het peilmoment in het najaar van 2019 verwachtten producenten eind 2020 onderaan de streep 2 procent minder te investeren vergeleken met 2019. Afgelopen voorjaar – tijdens de eerste maanden in de coronacrisis – verwachtten de producenten echter 11 procent minder te investeren in 2020. Ook bij de meest recente meting in het najaar van 2020 verwachtten de producenten over 2020 uit te komen op 11 procent minder investeringen.

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Productie industrie 3 procent lager in mei

10-07 Twee derde van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in mei minder dan in…

Bedrijf en Economie

Vertrouwen producenten industrie verbetert verder

27-06 Het vertrouwen ging van -2,8 in mei naar -2,4 in juni, aldus het CBS.…

Bedrijf en Economie

Industrie verwacht 30 procent meer te investeren

05-06 Deze hoge verwachting heeft deels te maken met investeringen die al in 2023 in…

Bedrijf en Economie

Omzet industrie lager; groei machine-industrie

24-05 De industriële omzet is nu vier kwartalen op rij afgenomen. De omzet in het…

Bedrijf en Economie

Vertrouwen producenten industrie verbetert

29-04 Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun orderportefeuille.…

Personeel en Opleiding

Vergrijzing pijnlijk voelbaar in technische branche

29-04 Dit blijkt uit de achtste editie van de TechBarometer van technisch opleider ROVC. Hiervoor…

Bedrijf en Economie

Industrie minder positief over investeringen

15-04 Ondanks de verslechtering van de verwachtingen is de groep ondernemers die een stijging van…

Bedrijf en Economie

Productie industrie ruim 2 procent lager in februari

10-04 Ruim de helft van de bedrijfsklassen in de industrie produceerde in februari minder dan…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV