Metaalindustrie verwacht 7 procent minder te investeren in 2021

Ondernemers in de metaalindustrie verwachten in 2021 7 procent minder te investeren in materiële vaste activa dan in 2020. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.

Daarmee verwacht de metaalbranche een sterkere teruggang van de investeringen dan gemiddeld. Want over het geheel genomen denken Nederlandse producenten in 2021 3 procent minder te investeren.

Vervangingsinvesteringen

Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die in het verslagjaar in gebruik genomen worden. Dit zijn vaste activa die betrekking hebben op tastbare kapitaalgoederen, zoals grond, woningen, bedrijfsgebouwen, machines, installaties, apparatuur en vervoermiddelen. Voor 39 procent van de industriële ondernemers is het vervangen van verouderde materiële vaste activa het belangrijkste doel van investeringen in 2021. De meest recente cijfers over gerealiseerde investeringen gaan over 2019, toen producenten 12,1 miljard euro investeerden. Industriële ondernemers gaven in het najaar van 2020 aan dat de investeringen in 2020 naar verwachting 11 procent lager zullen uitkomen dan in 2019. In de metaalindustrie ligt dat percentage op 17 procent.

Ondernemers in de meeste grote industriële branches verwachten in 2021 een relatief grote verandering in hun investeringen ten opzichte van 2020, vooral in de raffinaderijen en chemie (-11 procent) en de metaalindustrie dus met -7 procent. Dit zijn twee branches met een groot gewicht in het totaalcijfer van de industrie. Er zijn ook branches waar producenten een toename in investeringen verwachten voor 2021, terwijl de investeringsverwachtingen in 2020 negatief waren. Zo gaan producenten uit de transportmiddelenindustrie ervan uit dat ze 38 procent meer investeren in 2021. Ook ondernemers uit de textielindustrie en de papier- en grafische industrie zijn duidelijk positiever ingesteld voor 2021. Zij verwachten namelijk in 2021 respectievelijk 12 procent en 8 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan het jaar ervoor.

Negatieve invloed corona

31 procent van de producenten verwacht dat corona een (heel) negatieve invloed heeft op de investeringen in 2021. Vooral de producenten in de houtindustrie en de transportmiddelenindustrie geven dit aan. Circa 36 procent van de industriële ondernemers geven aan dat de coronapandemie de investeringen voor het lopende jaar naar verwachting negatief zal beïnvloeden. Iets minder producenten zijn dus negatief over de impact van corona op hun investeringen in 2021 dan op die van 2020. De meeste bedrijven in de industrie (circa 65 procent) geven aan dat corona vrijwel geen invloed heeft op de investeringen voor 2021. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om geplande investeringen door te schuiven naar 2021 in de hoop dat het economisch perspectief dan gunstiger is.

Neerwaartse bijstelling

De investeringsverwachtingen van industriële ondernemers voor 2020 zijn tijdens de coronacrisis aanzienlijk neerwaarts bijgesteld. Bij het peilmoment in het najaar van 2019 verwachtten producenten eind 2020 onderaan de streep 2 procent minder te investeren vergeleken met 2019. Afgelopen voorjaar – tijdens de eerste maanden in de coronacrisis – verwachtten de producenten echter 11 procent minder te investeren in 2020. Ook bij de meest recente meting in het najaar van 2020 verwachtten de producenten over 2020 uit te komen op 11 procent minder investeringen.

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Omzet industrie vooral door hogere prijzen in eerste kwartaal 24,5% hoger

20-05 Per saldo verwachten industriële producenten in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet…

Bedrijf en Economie

Productie industrie groeit met ruim 7 procent in maart

10-05 Bijna de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in maart meer dan…

Bedrijf en Economie

Producentenvertrouwen neemt toe

28-04 Het vertrouwen ging van 8,7 in maart naar 10,8 in april. Het gemiddelde van…

Bedrijf en Economie

Machine-industrie in Nederland blijft groeien

06-04 Hierdoor is de machine-industrie nagenoeg even groot geworden als de twee traditioneel grootste onderdelen…

Bedrijf en Economie

Machine-industrie goed voor 10% van export naar Rusland

21-03 Bijna tweeduizend bedrijven importeerden goederen uit Rusland. Ook hier zijn de groothandelaren de grootste…

Bedrijf en Economie

Hogere prijzen stuwen omzet industrie

21-02 De binnenlandse en de buitenlandse omzet van industriële producenten waren in het vierde kwartaal…

Bedrijf en Economie

Productie industrie op hoogste niveau ooit

10-02 Ongeveer twee derde van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in december meer dan…

Bedrijf en Economie

Hannover Messe verplaatst naar eind mei, begin juni

19-01 Dat is een uitstel van slechts vijf weken, want de Hannover Messe zou worden…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X