Metaalindustrie verwacht dit jaar 16,8% meer te investeren

De industrie verwacht in 2023 15 procent meer te investeren dan in 2022. De producenten in de basismetaal en de metaalproductenindustrie doen daar zelfs nog een schepje bovenop: zij denken 16,8 procent meer te investeren.

Bijna 20 procent van de verwachte investeringen in de industrie wordt ingezet voor verduurzaming en energiebesparing.

Bijna 20 procent van de verwachte investeringen in de industrie wordt ingezet voor verduurzaming en energiebesparing. Dit meldt het CBS op basis van de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.

Gebouwen en machines

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld van half januari tot half mei 2023. Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die dit jaar nog in gebruik genomen worden, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. De verwachte toename in 2023 komt deels door investeringen die al in 2022 in gebruik genomen zouden worden, maar zijn uitgesteld tot 2023.

Koplopers

Koplopers qua investeringen zijn raffinaderijen en de chemische industrie. Zij verwachten in 2023 30 procent meer te investeren dan in 2022. Producenten in de metaalindustrie verwachten ruim een zesde meer te investeren in 2023. Maar er zijn ook bedrijfstakken waar in 2023 juist een afname in investeringen verwacht wordt. Zo gaan producenten uit de textielindustrie ervan uit 23 procent minder te investeren in 2023 ten opzichte van een jaar eerder. Ook de papier- en grafische industrie en de transportmiddelenindustrie zijn negatiever ingesteld voor 2023.

Vergroening

Van het totale bedrag aan verwachte investeringen in 2023 wijzen industriële producenten 4 procent toe aan circulair produceren, waaronder het hergebruik van grondstoffen en afvalstoffen, en 8 procent aan energiebesparing. Hierbij kan gedacht worden aan isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. Producenten geven aan dat zo’n 7 procent van de verwachte investeringen te maken heeft met vermindering van uitstoot. Voor de chemische industrie is dit zelfs 15 procent.

Stijgende lijn gerealiseerde investeringen

Ondernemers actief in de textielindustrie zeiden in 2022 38 procent meer geïnvesteerd te hebben dan in 2021. Bij de totale industrie was de gerealiseerde investeringsstijging 13 procent. De gerealiseerde investeringen stegen weer na de dip in coronajaar 2021. Alleen de hout- en bouwmaterialenindustrie investeerde in 2022 minder dan een jaar eerder. De investeringsverwachtingen van ondernemers in de industrie wijken vaak een paar procentpunt af van de uiteindelijke investeringen. Dit komt mede doordat investeringen later dan gepland gereed zijn, of worden uitgesteld.

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Ondernemers industrie opnieuw minder positief

30-05 Het producentenvertrouwen ligt boven het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van 1,3. Het…

Bedrijf en Economie

Productie industrie 4 procent lager in maart

10-05 Hoewel de productie van de totale industrie kromp, produceerde ongeveer de helft van alle…

Bedrijf en Economie

Ondernemers industrie minder positief in april

02-05 Het producentenvertrouwen ligt boven het langjarige gemiddelde van 1,3. Het vertrouwen van de ondernemers…

Bedrijf en Economie

Vertrouwen ondernemers industrie neemt wat toe

31-03 Het producentenvertrouwen ligt boven het langjarige gemiddelde van 1,2. Het vertrouwen van de ondernemers…

Bedrijf en Economie

Stijging afzetprijzen industrie opnieuw kleiner

30-03 De in- en uitvoerprijzen van de industrie zijn als inflatie-indicatoren opgenomen in het prijzendashboard. Daling…

Bedrijf en Economie

Nederlandse producenten positiever dan collega’s elders in EU

20-03 Van de belangrijkste Europese handelspartners lag alleen het vertrouwen in Duitsland hoger dan in…

Bedrijf en Economie

Vertrouwen ondernemers industrie verandert nauwelijks

27-02 Dat komt doordat ondernemers wat minder negatief waren over hun voorraden gereed product. Het…

Bedrijf en Economie

Veel industriële bedrijven blijven worstelen met doorberekenen hogere kosten

22-02 5,5 procent van de industriële bedrijven zegt de kostenstijgingen volledig te kunnen doorberekenen, en…

Metaalnieuws inBeeld

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021