Metaalunie beantwoordt vragen over CE-markering

0

Met een aantal druk bezochte bijeenkomsten heeft Koninklijke Metaalunie haar leden nogmaals uitvoerig geïnformeerd over de gevolgen van de in 2014 van kracht wordende CE-markering van stalen en aluminium constructiedelen.

Het mkb-metaal heeft goed begrepen dat CE-markering behoorlijk ingrijpend kan zijn voor de bedrijfsvoering en Metaalunie heeft haar, juist op het mkb-metaal gerichte, kennis breed verspreid.

Per 1 juli 2014 is het, in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1, wettelijk verplicht voor stalen en aluminium constructiedelen die belasting dragend in een permanent bouwwerk worden ingezet en in het handelsverkeer worden gebracht binnen de EU een CE-verklaring op te stellen. Deze CE-verklaring kan een bedrijf alleen opstellen als het door een aangemelde (externe) instantie is gecertificeerd op de EN 1090-1. Veel bedrijven hadden nog niet exact op het netvlies wat de gevolgen zijn van de CE-markering voor hun bedrijf. Om alle vragen over dit onderwerp te beantwoorden en onduidelijkheid weg te nemen, organiseerde Metaalunie in alle 10 districten informatieve bijeenkomsten die aansloten op de praktijk van de Metaalunieleden.

De kennisverspreiding houdt met de bijeenkomsten niet op: Metaalunie en brancheorganisatie SNS bieden gezamenlijk cursussen en workshops aan op over dit onderwerp en leden kunnen via een speciaal e-mailadres praktische vragen stellen. Ook op www.metaalunie.nl is een schat aan waardevolle informatie over CE-markering terug te vinden.