Mkb-booster stimuleert productie-innovatie

Er moet een apart stimuleringsprogramma voor productie-innovatie in het mkb ontwikkeld worden. Deze zogeheten Mkb-booster is noodzakelijk om de (arbeids)productiviteit van de mkb-maakindustrie te verhogen en de innovatie te versnellen.

V.l.n.r. Agnes Mulder (CDA en voorzitter vast Kamercommissie EZK), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Hawre Rahimi, (VVD), Mustafa Amhaouch (CDA) en Fried Kaanen

Dit is de belangrijkste conclusie van een in opdracht van Koninklijke Metaalunie door Berenschot uitgevoerd onderzoek naar hoe productie-innovatie voor het mkb in de maakindustrie een nadrukkelijker plek kan krijgen binnen het innovatiebeleid van de overheid. Het onderzoeksrapport is overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK).

“Het innovatiebeleid vanuit de overheid is in de praktijk te veel gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe producten en productietechnologieën”, zei Metaalunievoorzitter Fried Kaanen tijdens de overhandiging van het rapport. “De 32 bestaande stimuleringsregelingen vanuit de overheid sluiten onvoldoende aan bij de situatie en wensen van mkb-maakbedrijven.” Voor het mkb is er vooral ook innovatiewinst en daarmee ook verhoging van arbeidsproductiviteit (extra belangrijk door de enorme krapte op de arbeidsmarkt) te behalen door het toepassen van al bestaande moderne productie- en procestechnologie. Kortom, op het vlak van productie-innovatie.

De oplossing

Uit het onderzoek komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de mkb-ondernemers ondersteuning nodig heeft bij het oppakken van productie-innovatie. Kaanen: “Het heeft de afgelopen jaren ontbroken aan een instrument voor productie-innovatie. De Mkb-booster vult deze leemte op”. De Mkb-booster ís een gerichte aanpassing van de MIT-regeling onder verantwoordelijkheid van EZK waarbij adviseurs en coaches betaald worden die kosteloos een mkb-ondernemer kunnen adviseren en ondersteunen.’ Ondersteuning vindt onder andere plaats op het verschaffen van inzicht in mogelijkheden van moderne productie-technologische oplossingen. Ook ondersteunt de Mkb-booster het begeleiden bij het opstellen van een strategie en een plan van aanpak voor de invoering van deze oplossingen. Daarnaast is de Mkb-booster inzetbaar voor haalbaarheidsonderzoeken naar de aanschaf van voor de ondernemer nieuwe technologie en voor het ontwikkelen van de benodigde kennis bij medewerkers. Verder helpt de Mkb-booster bij het adviseren over de implementatie van moderne productietechnologieën.

Kamer en minister nu aan zet

Metaalunie roept de Tweede Kamer op om de minister van EZK aan te sporen om de Mkb-booster op te nemen in het innovatie stimuleringsinstrumentarium. Daarmee heeft EZK eindelijk een concreet instrument in handen om productie-innovatie voor het mkb op te pakken. De kosten van een dergelijke regeling zijn naar verhouding laag. Uitgaande van deelname per jaar van ongeveer duizend mkb-ondernemers in de maakindustrie is jaarlijks een budget van circa € 15 miljoen nodig voor het bekostigen van de aangepaste regeling voor productie-innovatie.

Het complete onderzoeksrapport ‘Mkb-booster. Stimulering productie-innovatie bij het mkb is acute noodzaak’ is hier te downloaden

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Recordbedrag aan innovatie-investeringen met WBSO-steun

24-05 Dat staat in het jaarverslag dat demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat)…

Toeleveren

Itter investeert in gezond binnenklimaat én stabiele temperatuurhuishouding

07-05 Itter is gespecialiseerd in de bewerking van aluminium. Het is dan ook het enige…

Toeleveren

Aftellen tot Maakindustrie Expo 2024

02-05 ‘Ook zorgt de uitbreiding met het aanbod in kunststof voor een groei van Maakindustrie…

Automatisering

Zuid-Holland werkt aan digitaal veilige keten

23-04 Doel van het cyberweerbaarheidscentrum is om ondernemingen binnen deze sector te ondersteunen bij het…

Toeleveren

ZIE draait om nieuwe technologie voor de maakindustrie

01-04 Hi Delta, netwerkorganisatie voor de technologische industrie in Zuid-Holland, en Mikrocentrum, platformorganisatie voor de…

Bedrijf en Economie

METAVAK 2024: Dé ontmoetingsplaats voor de metaalbewerkende maakindustrie

25-03 METAVAK 2024 belooft een inspirerende editie te worden met een focus op innovatie, educatie…

TechnishowNieuws

Bruisende TechniShow goed voor bijna 30.000 bezoekers

20-03 Ricardo Vivas, beursmanager, blikt terug op een succesvolle beursweek: “Het bruiste op de beursvloer.…

Toeleveren

JOOP kan concurrentie vanuit de hele wereld aan

04-03 Nog steeds bedient JOOP met alle plezier klanten die alleen productiecapaciteit nodig hebben voor…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV