Mkb-booster stimuleert productie-innovatie

Er moet een apart stimuleringsprogramma voor productie-innovatie in het mkb ontwikkeld worden. Deze zogeheten Mkb-booster is noodzakelijk om de (arbeids)productiviteit van de mkb-maakindustrie te verhogen en de innovatie te versnellen.

V.l.n.r. Agnes Mulder (CDA en voorzitter vast Kamercommissie EZK), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Hawre Rahimi, (VVD), Mustafa Amhaouch (CDA) en Fried Kaanen

Dit is de belangrijkste conclusie van een in opdracht van Koninklijke Metaalunie door Berenschot uitgevoerd onderzoek naar hoe productie-innovatie voor het mkb in de maakindustrie een nadrukkelijker plek kan krijgen binnen het innovatiebeleid van de overheid. Het onderzoeksrapport is overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK).

“Het innovatiebeleid vanuit de overheid is in de praktijk te veel gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe producten en productietechnologieën”, zei Metaalunievoorzitter Fried Kaanen tijdens de overhandiging van het rapport. “De 32 bestaande stimuleringsregelingen vanuit de overheid sluiten onvoldoende aan bij de situatie en wensen van mkb-maakbedrijven.” Voor het mkb is er vooral ook innovatiewinst en daarmee ook verhoging van arbeidsproductiviteit (extra belangrijk door de enorme krapte op de arbeidsmarkt) te behalen door het toepassen van al bestaande moderne productie- en procestechnologie. Kortom, op het vlak van productie-innovatie.

De oplossing

Uit het onderzoek komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de mkb-ondernemers ondersteuning nodig heeft bij het oppakken van productie-innovatie. Kaanen: “Het heeft de afgelopen jaren ontbroken aan een instrument voor productie-innovatie. De Mkb-booster vult deze leemte op”. De Mkb-booster ís een gerichte aanpassing van de MIT-regeling onder verantwoordelijkheid van EZK waarbij adviseurs en coaches betaald worden die kosteloos een mkb-ondernemer kunnen adviseren en ondersteunen.’ Ondersteuning vindt onder andere plaats op het verschaffen van inzicht in mogelijkheden van moderne productie-technologische oplossingen. Ook ondersteunt de Mkb-booster het begeleiden bij het opstellen van een strategie en een plan van aanpak voor de invoering van deze oplossingen. Daarnaast is de Mkb-booster inzetbaar voor haalbaarheidsonderzoeken naar de aanschaf van voor de ondernemer nieuwe technologie en voor het ontwikkelen van de benodigde kennis bij medewerkers. Verder helpt de Mkb-booster bij het adviseren over de implementatie van moderne productietechnologieën.

Kamer en minister nu aan zet

Metaalunie roept de Tweede Kamer op om de minister van EZK aan te sporen om de Mkb-booster op te nemen in het innovatie stimuleringsinstrumentarium. Daarmee heeft EZK eindelijk een concreet instrument in handen om productie-innovatie voor het mkb op te pakken. De kosten van een dergelijke regeling zijn naar verhouding laag. Uitgaande van deelname per jaar van ongeveer duizend mkb-ondernemers in de maakindustrie is jaarlijks een budget van circa € 15 miljoen nodig voor het bekostigen van de aangepaste regeling voor productie-innovatie.

Het complete onderzoeksrapport ‘Mkb-booster. Stimulering productie-innovatie bij het mkb is acute noodzaak’ is hier te downloaden

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Kabinet steekt 30 miljoen euro extra in digitalisering maakindustrie

29-06 Hierin wordt regionaal samengewerkt aan het toepassen van innovatieve technologieën als kunstmatige intelligentie, robotica,…

Automatisering

Netwerk voor data uitwisseling SCSN in zee met KPN

27-06 Data wordt steeds crucialer in de bedrijfsvoering. De uitdaging daarbij is niet alleen het…

Automatisering

Nieuw directieteam CAD & Company

20-06 CAD & Company ondersteunt en begeleidt implementatieprocessen, innovatie- en digitaliseringstrajecten, biedt trainingen en deelt…

Automatisering

Unieke schakel tussen industrie en onderwijs

20-06 Hij vervolgt: “In 2007 hebben mijn vader en ik samen besloten het familiebedrijf op…

Verspanen

Nieuwe generatie brengt verse knowhow in familiebedrijf

16-06 Om een antwoord op die vragen te krijgen spraken we met Maurits en David…

Automatisering

Drie scenario’s voor gebruik smart glasses

30-05 Dynabook zet drie concrete toepassingen van AR en VR in combinatie met smart glasses…

Toeleveren

HELUKABEL, partner voor de maakindustrie

11-05 Vanuit het Duitse logistieke centrum in Hemmingen-Stuttgart is HELUKABEL in staat om zeer korte…

Plaatbewerking

247TailorSteel bereidt tweede Nederlandse vestiging voor

11-05 247TailorSteel is een producent van delen uit plaat en buis, maar daarnaast vooral een…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X