Nederlandse industrie teert in op orderportefeuilles

De Nevi PMI van maart kwam uit op 46.4, het op een na laagste cijfer sinds juni 2020. Dit wijst op een verslechtering van de bedrijfsomstandigheden. De productie daalde bescheiden, na twee maanden van groei. Zowel de nieuwe orders als de nieuwe exportorders lieten een aanzienlijke daling zien.

De Nevi PMI van maart laat een aanzienlijke afname van de productieomvang zien.

De inkoopactiviteiten namen fors af, wat leidde tot de grootste daling van de materiaalvoorraad sinds mei vorig jaar. De voorraad eindproducten daalde in dezelfde mate en ook de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam flink af.

“De Nevi Inkoopmanagersindex wijst opnieuw op een afname van de bedrijvigheid. Er is echter ook goed nieuws”, schrijft Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactioneel commentaar op de Nevi PMI deze maand. “Voor het eerst sinds juli 2020 geeft een meerderheid van de ondervraagde inkoopmanagers aan dat de inkoopprijzen zijn gedaald. Toch baart de zwakke vraag zorgen. De orderportefeuilles slonken fors, in een mate die het laatst is waargenomen aan het begin van de pandemie, en daarvoor in juni 2012.

De zwakke vraag zou veroorzaakt kunnen worden door de hogere rente, die het financieren van voorraden duurder maakt. De rente is ook van belang bij de financiering van de aanschaf van industriële goederen zoals kapitaalgoederen, waaronder machines. Ook drukt de hogere rente de vraag naar industriële producten vanuit de bouwsector. Op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse industrie moeizaam. Indien de vraag in de komende maanden niet aantrekt, zou de industriële productie verder kunnen dalen.”

Nieuwe orders

De gegevens voor maart lieten een verdere daling zien van het aantal nieuwe orders dat bij de Nederlandse productiebedrijven geplaatst werd, de achtste op rij. Deze daling was bovendien de grootste sinds november vorig jaar, toen het laagste niveau in dertig maanden werd bereikt. Er waren aanwijzingen dat de bedrijven opnieuw moeite hadden nieuwe orders binnen te halen, vanwege de aanhoudend terughoudende markt en de zwakke onderliggende vraag. Er was in alle subsectoren sprake van een daling van het aantal orders, met de producenten van halffabricaten aan kop.

Ingekocht materiaal

De Nederlandse productiebedrijven verkleinden in maart de hoeveelheid ingekocht materiaal opnieuw. Dit was de zevende maand op rij dat de inkoopactiviteiten terugliepen en de grootste daling sinds december 2011, het begin van de pandemie buiten beschouwing gelaten. De respondenten gaven aan dat de vermindering van de inkoopactiviteiten met name het gevolg was van de lagere productievereisten en een terughoudendheid om voorraad op te bouwen.
Er was in alle drie onderzochte subsectoren sprake van een daling van de hoeveelheid ingekocht materiaal, met de subsector halffabricaten aan kop.

Inkoopprijzen

De gegevens voor maart lieten de eerste daling zien van de gemiddelde inkoopprijzen voor de Nederlandse producenten sinds juli 2020. Deze daling van de kostendruk over het afgelopen jaar was bovendien aanzienlijk, nadat in april 2022 bijna een recordniveau werd genoteerd. Deze laatste daling van de bedrijfskosten werd toegeschreven aan de lagere energie- en grondstofprijzen.
Bij de subsectoren was er sprake van inflatie bij de producenten van consumptie- en investeringsgoederen. Dit werd echter tenietgedaan door de aanzienlijke kostendaling in de subsector halffabricaten.

Het volledige Nevi PMI rapoort leest u hier.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Snelle daling aantal nieuwe orders

01-06 De daling is de negende achtereenvolgende verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse productiesector.…

Bedrijf en Economie

Snelle afname levertijden

03-05 De inkoopactiviteiten namen opnieuw af en de voorraad ingekochte materialen daalde voor de derde…

Bedrijf en Economie

Grootste daling levertijden sinds juli 2009

01-03 Desondanks nam de productie nog steeds toe, zij het minder dan in januari. De…

Bedrijf en Economie

Productie neemt weer toe

01-02 De Nevi PMI steeg in januari van 48.6 naar 49.6 en gaf daarmee de…

Bedrijf en Economie

Bodem in zicht voor industrie

04-01 De inkoopmanagersindex steeg in december van 46.0 naar 48.6, een forse verbetering met 2.6…

Bedrijf en Economie

Ondanks krimp meer banen in industrie

02-12 De productieomvang daalde voor de vierde maand op rij en dit was het grootste…

Bedrijf en Economie

Grootste daling aantal nieuwe orders sinds mei 2020

02-11 De voorraad eindproducten was voor de eerste keer in 2022 kleiner dan de maand…

Bedrijf en Economie

Eerste krimp productiesector in 2 jaar; nieuwe orders dalen hard

03-10 De daling van 3,6 punten was bovendien fors: de op vier na grootste daling…

Metaalnieuws inBeeld

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021