Nettoloon metaalwerknemer licht omhoog

Het jaar begint voor de meeste werknemers in de Metaal & Techniek positief: het nettoloon op het loonstrookje stijgt licht. Werknemers met een minimumloon gaan er 22 euro op vooruit en wie een modaal inkomen heeft, ziet 14 euro meer onderaan de streep. Twee keer modaal gaat er 25 euro op vooruit. Parttimers en jongeren onder de 21 jaar leveren in een aantal gevallen een paar euro’s per maand in.

Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP

Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, dat voor de vijftiende keer inzichtelijk maakt wat werknemers onder de streep meer of minder overhouden. Deze nettoloonontwikkelingen staan los van eventuele cao-salarisverhogingen.

Minder arbeidskorting parttimers en jongeren

De ontwikkeling van de nettolonen in de sector Metaal & Techniek is in lijn met de algemene loonontwikkeling. De verschillen tussen de verschillende sectoren zijn klein. De lichte nettoloonstijging voor de meeste werknemers heeft te maken met een combinatie van factoren: lager belastingtarief in de eerste schijf, hogere heffingskortingen en de stijging van het minimumloon.

Alleen werknemers die minder verdienen dan het fulltime minimumloon, bijvoorbeeld parttimers en jongeren onder de 21 jaar (minimumjeugdloon), krijgen dit jaar minder arbeidskorting en houden onderaan de streep dan ook iets minder over. Bij een (parttime) brutoloon van 1.700 euro per maand gaat het om zo’n 3 euro minder in vergelijking met vorig jaar.

Thuiswerkvergoeding/reiskostenvergoeding

De lichte nettoloonstijgingen (variërend tussen 0,36% en 1,19%) zullen de stijgende kosten voor levensonderhoud in veel gevallen niet compenseren. Volgens Eurostat komt de inflatie dit jaar boven de 5 procent, de Rabobank verwacht dit jaar een inflatie van 3,8 procent. Veel hoop is gevestigd op de thuiswerkvergoeding die vanaf dit jaar belastingvrij tot 2 euro per werkdag betaald mag worden.

Werknemers moeten zich echter niet direct rijk rekenen. In veel gevallen compenseert de thuiswerkvergoeding het (deels) wegvallen van de reiskostenvergoeding namelijk niet. Met ingang van dit jaar mag de reiskostenvergoeding namelijk alleen nog worden betaald op basis van het werkelijke reispatroon. Het blijft de vraag hoe werkgevers arbeidsrechtelijk met de reis- en overige kostenvergoedingen omgaan.

Kleine verschillen door wijzigingen pensioenpremies

Hoewel het algemene beeld dat de meeste werknemers erop vooruitgaan in alle sectoren overeind blijft, zijn er wel wat kleine sectorale verschillen. Dit wordt veroorzaakt door gewijzigde pensioenpremies. Een opvallende uitschieter zien we bij de overheid, waar de pensioenpremie daalt. Een ambtenaar met een modaal inkomen betaalt daardoor 2,57 euro minder pensioenpremie dan in 2021.

Gepensioneerden profiteren dubbelop

Waar gepensioneerden vorig jaar hun aanvullende pensioenen nog iets zagen dalen, pakt dat dit jaar door lagere belastingen en een lagere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet beter uit. Een aanvullend pensioen van 500 euro per maand stijgt met 1,33 euro. Ontvangt iemand een aanvullend pensioen van 2.500 euro dan staat er vanaf deze maand 7 euro meer op de rekening. Ook de AOW-uitkeringen stijgen. Voor een alleenstaande stijgt deze uitkering met 18 euro. Voor gehuwden of samenwonenden met een partner die ook AOW ontvangt, stijgt de uitkering met 13 euro per persoon.

Berekeningen en complete cijfers

De algemene cijfers betreffen het loon na aftrek van belasting en zijn exclusief pensioen- en andere werknemerspremies. De cijfers per sector betreffen het loon na aftrek van belasting, pensioen- en overige branchegerelateerde werknemerspremies. Bij de berekeningen is uitgegaan van pensioenregelingen van ABP, Bouw, Transport, Zorg & Welzijn en Metaal & Techniek. Waar wordt gesproken over pensioenpremies, zijn ook andere verplichte inhoudingen zoals de WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering in de berekeningen meegenomen.

www.adp.nl/eerste-loonstrook/werknemers
www.adp.nl/uitleg-loonstrook

ADP ontwikkelde een online overzicht met de nettolonen per 2022.

Tags

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Nettolonen iets omhoog

04-01 Het nettoloon van de werknemers in de sector metaal en techniek gaat dit jaar…

Bedrijf en Economie

Nettoloon stijgt voor meeste metaalwerknemers

06-01 De meeste werknemers in de metaalsector kunnen met een goed gevoel uitkijken naar hun…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X