Nieuwe Europese milieuregels gaan import ijzer, staal en aluminium duurder maken

Nieuwe Europese regelgeving om de koolstofuitstoot te verminderen – de CBAM verordening – gaat leiden tot hogere kosten bij het importeren van ijzer, staal en aluminium.

Mr. Robert Hardy: “Bedrijven die ijzer, staal en aluminium van buiten de EU importeren moeten zich voorbereiden op de mogelijke gevolgen van het CBAM.”

Mr. Robert Hardy, advocaat bij Greenberg Traurig, LLP te Amsterdam, legt uit wat er speelt en wat de gevolgen zijn voor bedrijven die ijzer, staal of aluminium importeren.

Koolstoflekkage

Volgens Hardy gaat de doelstelling van de Europese Unie om de koolstofuitstoot te verminderen gepaard met hogere kosten voor bedrijven die bepaalde goederen in de EU produceren waarbij onder meer koolstofdioxide (CO2) wordt uitgestoten. Deze hogere kosten kunnen leiden tot zogeheten ‘koolstoflekkage’; bedrijven in de EU verplaatsen hun activiteiten naar regio’s die minder of geen kosten verbinden aan de koolstofuitstoot. Op die manier vermindert de wereldwijde uitstoot niet.

Koolstofcorrectie aan de grens

In dat kader is nieuwe Europese regelgeving voorgesteld op grond waarvan invoerders in de EU van onder andere cement, elektriciteit, meststoffen, gietijzer, ijzer en staal, en aluminium een koolstofcorrectie (lees: een heffing) aan de grens gaan betalen. Het gaat om de voorgestelde Verordening tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, beter bekend in het Engels als het ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’ (CBAM).

CBAM-gevolgen voor Nederlandse importeurs

Het is de verwachting dat het voorgestelde CBAM geleidelijk – doch relatief snel – zal worden ingevoerd. Op grond van het voorstel zullen importeurs vanaf 1 januari 2023 koolstofemissies moeten rapporteren die met de geïmporteerde goederen samenhangen. Daarna zullen deze importeurs naar verwachting vanaf 1 januari 2026 CBAM-certificaten moeten kopen. Het idee is dat de prijs voor de certificaten overeenstemt met de koolstofprijs die voor de genoemde producten zou zijn betaald indien deze goederen binnen de EU waren geproduceerd.

Meer bepaald zal de prijs van de CBAM-certificaten worden berekend op basis van de wekelijkse gemiddelde veilingprijs van de emissierechter in het kader van het al bestaande Europese systeem voor emissiehandel (afgekort: EU ETS, van het Engelse EU ‘Emissions Trading System’).

Importeurs van de genoemde goederen zullen zich, hetzij individueel, hetzij via een vertegenwoordiger, moeten laten registreren bij de autoriteit of autoriteiten waar zij ook t.z.t. CBAM-certificaten kunnen kopen.

Heffing werkt door in hele leveringsketen

Naar verwachting zullen bedrijven in Rusland, Turkije, China en het Verenigd Koninkrijk de meeste gevolgen van het CBAM ondervinden, aangezien zij de grootste leveranciers van deze producten zijn voor de EU. Niettemin wordt ieder bedrijf dat ijzer, staal of aluminium importeert geconfronteerd met de heffing en werkt die heffing naar verwachting ook door in de gehele leveringsketen.

Recent is ook nog eens een wijziging voorgesteld om het CBAM al in 2025 volledig in te voeren; om het toepassingsgebied van het CBAM te verruimen zodat ook organische chemicaliën (met inbegrip van waterstof) en polymeren (d.w.z.: kunststoffen en afgeleide artikelen) onder het toepassingsgebied vallen; en het CBAM uit te breiden tot indirecte emissies. Bovendien is voorgesteld om een separate, centrale Europese CBAM-autoriteit op te richten waar de certificaten in de EU gekocht dienen te worden.

Alternatief voor Europese systeem voor emissiehandel (EU ETS)

Het CBAM zal naar verwachting geleidelijk een alternatief voor het EU ETS worden. Voorts zullen voor de door het CBAM bestreken goederen de huidige gratis rechten die zijn toegewezen om koolstoflekkage te voorkomen vanaf 2026 geleidelijk worden afgebouwd.

“Kortom, bedrijven die de genoemde goederen van buiten de EU importeren moeten zich bewust zijn van en zich voorbereiden op de mogelijke gevolgen voor wat betreft compliance en de kosten van het CBAM voor hun bedrijfsproces”, besluit Hardy.

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Lente nog niet in zicht op staalmarkt

18-03 Hoewel staalprijzen traditioneel vaak stijgen bij de start van de lente, is dit nu…

Materialen

Stijging staalprijzen onwaarschijnlijk

19-02 Als redenen hiervoor noemt het StaalJournaal de dreiging van mogelijk meer en naar alle…

Materialen

Staalprijzen verder in de lift?

17-01 De vraag naar staal in Europa is nog altijd zwak. Enigszins opmerkelijk is volgens…

Materialen

Staalprijzen: houdt de stijgende trend aan?

20-12 Het StaalJournaal constateert in haar laatste editie van dit jaar dat de EU-staalproducenten een…

Materialen

Staalprijzen op keerpunt

20-11 Dit jaar heeft China, ‘s werelds grootste staalproducent, een afname in haar productie laten…

Materialen

KS Service Center ontvangt eerste 120 ton duurzaam staal

30-10 Het duurzame staal is geleverd door ArcelorMittal en wordt door KS Service Center verder…

Materialen

Vraag en aanbod op staalmarkt uit balans

18-10 De prijs van steenkool is fors gestegen, terwijl andere grondstoffen geen grote schommelingen vertonen.…

Materialen

Staalprijzen: malaise houdt aan

13-09 De ontwikkeling van de staalprijzen vertoont een grillig patroon. Als gevolg van de hogere…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV