Nog geen akkoord nieuwe cao Metaal & Techniek

De vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Metaal & Techniek heeft nog geen akkoord opgeleverd. De bonden vragen zich af of beide partijen er nog uit gaan komen zonder harde acties, maar ziet toch nog mogelijkheden om tot een nieuwe cao te komen. Daarom volgt op 4 juni nog een extra – vijfde – onderhandelingsronde.

Metaalunie zegt namens de werkgevers dat de vierde onderhandelingsronde constructief is verlopen. De dag stond in het teken van de eerder gedane voorstellen van werkgeverszijde, zoals de modernisering van de ontziemaatregelen voor oudere werknemers waaronder de seniorendagen vallen, en van het generatiepact. Werkgevers hebben een totaalvoorstel gedaan waarin deze onderwerpen zijn meegenomen. Verder hebben ze een loonbod gedaan voor een tweejarige cao met een structurele loonsverhoging van 5,5% en een eenmalige loonstijging van 0,5%.

FNV Metaal vindt dat te weinig: “De door werkgevers geboden loonsverhoging van gemiddeld 2,75% per 12 maanden en het niet beschikbaar houden van de VPL-premie zijn voorbeelden van onderwerpen waar de bonden en werkgevers nog ver uit elkaar liggen.”

Jeugdlonen
Partijen hebben al wel overeenstemming bereikt over een toekomstbestendige structuur voor de jeugdlonen, waardoor vooral 20- en 21-jarigen er op vooruit gaan. Naast actualisering van de opleidingsniveaus en de vereenvoudiging van de structuur komen werkgevers tegemoet aan de wens om de hoogte van het loon te koppelen aan het groeien van de ervaring van de BBL-er gedurende diens opleiding.

Pensioenregeling
Pensioenfonds PMT heeft aan de sociale partners gevraagd om per 1 juli 2019 een nieuwe afspraak te maken over de pensioenregeling. Partijen hebben geconstateerd dat ten aanzien van de pensioenregeling nog onvoldoende voortgang is geboekt. Omdat dit dossier niet los kan worden gezien van de te maken cao-afspraken, is een vijfde onderhandelingsdag noodzakelijk. “Het vertrouwen bestaat dat overeenstemming bereikt kan worden maar dat daar wel meer tijd voor nodig is”, aldus Metaalunie.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Werknemers Metalektro gaan er 11% op vooruit

22-09 Bij goedkeuring door de leden gaat het akkoord gelden voor 150.000 werknemers die onder…

Bedrijf en Economie

Ook PMT pensioenen tussentijds omhoog

11-07 Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van de maandelijkse pensioenuitkering. Voor deelnemers betekent…

Plaatbewerking

Personeel is de grootste uitdaging

05-07 De resultaten hiervan werden gepresenteerd tijdens Tuwi Next, een onderdeel van het tweedaagse open…

Personeel en Opleiding

PME verhoogt pensioenen met 1,29%

22-06 De verhoging is volgens het pensioenfonds in de metaal en technologische industrie  een eerste…

Personeel en Opleiding

CAO voor Metaalbewerkingsbedrijf definitief

13-06 De volledige cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf is hier te downloaden in pdf formaat. Salaristabellen De…

Bedrijf en Economie

Verbetering financiële positie PME zet door

21-04 Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Onze dekkingsgraad is in het eerste kwartaal van 2022…

Personeel en Opleiding

Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

15-04 Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X