Nog geen akkoord nieuwe cao Metaal & Techniek

De vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Metaal & Techniek heeft nog geen akkoord opgeleverd. De bonden vragen zich af of beide partijen er nog uit gaan komen zonder harde acties, maar ziet toch nog mogelijkheden om tot een nieuwe cao te komen. Daarom volgt op 4 juni nog een extra – vijfde – onderhandelingsronde.

Metaalunie zegt namens de werkgevers dat de vierde onderhandelingsronde constructief is verlopen. De dag stond in het teken van de eerder gedane voorstellen van werkgeverszijde, zoals de modernisering van de ontziemaatregelen voor oudere werknemers waaronder de seniorendagen vallen, en van het generatiepact. Werkgevers hebben een totaalvoorstel gedaan waarin deze onderwerpen zijn meegenomen. Verder hebben ze een loonbod gedaan voor een tweejarige cao met een structurele loonsverhoging van 5,5% en een eenmalige loonstijging van 0,5%.

FNV Metaal vindt dat te weinig: “De door werkgevers geboden loonsverhoging van gemiddeld 2,75% per 12 maanden en het niet beschikbaar houden van de VPL-premie zijn voorbeelden van onderwerpen waar de bonden en werkgevers nog ver uit elkaar liggen.”

Jeugdlonen
Partijen hebben al wel overeenstemming bereikt over een toekomstbestendige structuur voor de jeugdlonen, waardoor vooral 20- en 21-jarigen er op vooruit gaan. Naast actualisering van de opleidingsniveaus en de vereenvoudiging van de structuur komen werkgevers tegemoet aan de wens om de hoogte van het loon te koppelen aan het groeien van de ervaring van de BBL-er gedurende diens opleiding.

Pensioenregeling
Pensioenfonds PMT heeft aan de sociale partners gevraagd om per 1 juli 2019 een nieuwe afspraak te maken over de pensioenregeling. Partijen hebben geconstateerd dat ten aanzien van de pensioenregeling nog onvoldoende voortgang is geboekt. Omdat dit dossier niet los kan worden gezien van de te maken cao-afspraken, is een vijfde onderhandelingsdag noodzakelijk. “Het vertrouwen bestaat dat overeenstemming bereikt kan worden maar dat daar wel meer tijd voor nodig is”, aldus Metaalunie.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Binnenkort stakingen in kleinmetaal

01-11 Na een extra onderhandelingsronde op 14 oktober braken de bonden het overleg af en…

Bedrijf en Economie

20 jaar MetaalNieuws in jubileummagazine samengevat

27-10 In een speciaal jubileummagazine (A4-formaat) dat begin december zal gaan verschijnen blikken wij samen…

Bedrijf en Economie

‘Kennelijk heeft sector behoefte aan staking’

14-10 Zojuist boorden ze het cao-onderhandelingstraject de prut in. Een goede afspraak over reële arbeidsvoorwaarden…

Bedrijf en Economie

Onderhandelingen cao Metaalbewerkingsbedrijf opgeschort

29-09 “We zijn er nu klaar mee en schorten het overleg voorlopig op want verder…

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro definitief

13-09 De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe…

Bedrijf en Economie

Werkgevers willen in nieuwe cao ruimte voor maatwerk oudere werknemer

08-09 De cao moet effectief toegerust zijn op het ontzien van de oudere werknemers, zo menen…

Personeel en Opleiding

FWT tijdens eerste cao-overleg: Kritische jaren voor de boeg

01-09 “De klap van de coronapandemie zal nog nadreunen. Hoe hard en hoe lang is…

Personeel en Opleiding

Metaalunie-voorzitter vreest moeizaam cao-traject met looneis van 5%

26-08 Vooral dat loon zal volgens Kaanen een heikel punt vormen. “Het wordt moeilijker dan…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X