Nog geen akkoord nieuwe cao Metaal & Techniek

0

De vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Metaal & Techniek heeft nog geen akkoord opgeleverd. De bonden vragen zich af of beide partijen er nog uit gaan komen zonder harde acties, maar ziet toch nog mogelijkheden om tot een nieuwe cao te komen. Daarom volgt op 4 juni nog een extra – vijfde – onderhandelingsronde.

Metaalunie zegt namens de werkgevers dat de vierde onderhandelingsronde constructief is verlopen. De dag stond in het teken van de eerder gedane voorstellen van werkgeverszijde, zoals de modernisering van de ontziemaatregelen voor oudere werknemers waaronder de seniorendagen vallen, en van het generatiepact. Werkgevers hebben een totaalvoorstel gedaan waarin deze onderwerpen zijn meegenomen. Verder hebben ze een loonbod gedaan voor een tweejarige cao met een structurele loonsverhoging van 5,5% en een eenmalige loonstijging van 0,5%.

FNV Metaal vindt dat te weinig: “De door werkgevers geboden loonsverhoging van gemiddeld 2,75% per 12 maanden en het niet beschikbaar houden van de VPL-premie zijn voorbeelden van onderwerpen waar de bonden en werkgevers nog ver uit elkaar liggen.”

Jeugdlonen
Partijen hebben al wel overeenstemming bereikt over een toekomstbestendige structuur voor de jeugdlonen, waardoor vooral 20- en 21-jarigen er op vooruit gaan. Naast actualisering van de opleidingsniveaus en de vereenvoudiging van de structuur komen werkgevers tegemoet aan de wens om de hoogte van het loon te koppelen aan het groeien van de ervaring van de BBL-er gedurende diens opleiding.

Pensioenregeling
Pensioenfonds PMT heeft aan de sociale partners gevraagd om per 1 juli 2019 een nieuwe afspraak te maken over de pensioenregeling. Partijen hebben geconstateerd dat ten aanzien van de pensioenregeling nog onvoldoende voortgang is geboekt. Omdat dit dossier niet los kan worden gezien van de te maken cao-afspraken, is een vijfde onderhandelingsdag noodzakelijk. “Het vertrouwen bestaat dat overeenstemming bereikt kan worden maar dat daar wel meer tijd voor nodig is”, aldus Metaalunie.