Nog geen zicht op nieuwe cao Metaal & Techniek

0

Werkgevers en werknemers hebben woensdag in hun derde onderhandelingsronde nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao Metaal & Techniek. Ze moeten nu de reserve-ronde, die is ingepland op 21 mei, gebruiken om alsnog tot overeenstemming te komen. De bonden denken echter al aan acties.

“Na drie lange onderhandelingsrondes is de kans klein geworden dat we zonder acties een goede cao gaan afsluiten”, zegt FNV Metaal in een pamflet voor haar leden. “Werkgevers bieden niets terwijl we al in de derde onderhandelingsronde zitten en wijzen vrijwel al onze voorstellen af.”

Jacqie van Stigt, landelijk vakbondsbestuurder FNV Metaal, spreekt van een teleurstellende derde cao-ronde: “Geen enkele eis van ons is door de werkgevers geaccepteerd. En ondanks grote personeelstekorten en prima jaren stellen werkgevers alleen verslechteringen voor. Ze hebben nog geen enkele toezegging gedaan voor een betere balans tussen werk en privé ondanks structureel overwerk en lange werkdagen.” Om er cynisch aan toe te voegen: “Werkgevers willen werknemers duurzaam inzetbaar houden door ze langer en meer te laten overwerken en seniorendagen vijf jaar later in te laten gaan. Terwijl arbeidsongeschiktheid ouderen toeneemt.”

Collega Jos Brocken voegt daar aan toe: “Er is een tekort aan technische vaklieden. Orders in de wachtrij. Groot probleem met zware beroepen en pensioenleeftijd. Inflatie 2,9%. Een akkoord in harmonie ligt voor de hand of krijgen werknemers pas wat als ze de vuist heffen?”

Vitaliteit flink gestegen
De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek benadrukt dat het voor werkgevers heel belangrijk is om de ontziemaatregelen voor ouderen aan te passen aan de toegenomen vitaliteit van werknemers in de sector. Hiertoe presenteerden de werkgevers een onderzoek dat aangeeft dat de vitaliteit van ouderen in 10 jaar tijd flink is gestegen. In dit kader hebben werkgevers een daarbij passende verdeling voor de seniorendagen voorgesteld. Ook zijn werkgevers bereid om de pilot Generatiepact voort te zetten gedurende de nieuwe cao. En hebben ze aangeboden om meer aandacht aan communicatie over het Generatiepact te besteden.

Pensioenacties gaan metaal treffen
Gedurende de onderhandelingen werden werkgevers zeer onaangenaam verrast door de nieuwsberichten over de acties op 29 mei aanstaande. Die zijn weliswaar gericht tegen het kabinet om te komen tot een nieuw pensioenstelsel, maar de sectoren metaal en techniek lijken doelwit te worden. Werkgevers hebben hun sterke afkeuring hierover uitgesproken.