Nog steeds geen nieuwe cao Metaal en Techniek

De nieuwe CAO Metaal en Techniek (kleinmetaal) is een moeizame bevalling. Ook het zesde overleg tussen werkgevers en werknemers heeft gisteren nog geen akkoord opgeleverd. Op 11 juni wordt er verder onderhandeld.

De werkgevers, verenigd in de Federatie Werkgevers Techniek (FWT), houden vast aan een beheerste loonontwikkeling en beperking van de extra vakantierechten van oudere werknemers. Het zesde overleg werd door partijen vooral benut om de ingediende voorstellen te bezien in het licht van de uitkomsten van het Sociaal Akkoord en het onlangs gesloten Techniek Pact. Gelet op het belang van de bedrijfstak is een eerste aanzet gemaakt voor het opzetten van een sectorplan. Dit plan zal deel uitmaken van een nog af te sluiten CAO-akkoord. Werkgevers en werknemers hebben nu de tijd genomen om dit overleg nader uit te werken.

Grootmetaal
Ook in de grootmetaal is er nog geen witte rook. Dinsdag 21 mei was het de derde dag van onderhandelingen over de nieuwe CAO Metalektro. De besprekingen stonden ook in het teken van het Sociaal Akkoord en het vorige week gesloten Techniekpact.
De standpunten liggen nog ver uiteen. Zo hechten werkgevers veel belang aan het creëren van ruimte op het terrein van interne flexibiliteit. Zij bepleiten verhoging van het aantal terug te kopen roostervrije dagen van zes naar dertien; invoering van een open salarisstructuur, met alleen begin- en eindbedragen en de mogelijkheid een salaris inclusief reistijd of overurentoeslag af te spreken. Vakbonden hebben deze voorstellen resoluut afgewezen.

Werkgevers op hun beurt voelen niets voor het door de vakbonden voorgestelde verder dichtregelen van de CAO (meer regels rond overwerk en consignatie), een sterkere overlegpositie voor vakbonden en invoering van een werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering. Ineke Dezentjé Hamming, als FME-voorzitter ook voorzitter van de werkgeversdelegatie: “Vakbonden lijken er weinig oog voor te hebben hoe cruciaal het voor onze bedrijven is internationaal te kunnen concurreren.”

Sociaal akkoord en Techniekpact
CAO-partijen bogen zich vervolgens over de vraag welke effecten het sociaal akkoord en het Techniekpact voor de lopende onderhandelingen hebben. Besloten is dat in klein comité de verdere onderhandelingen over deze akkoorden zullen worden voorbereid. Dezentjé: “Techniekpact en sociaal akkoord bevatten onderwerpen die voor de Metalektro interessant kunnen zijn. Nadere uitwerking is nodig voordat afspraken over de invulling gemaakt kunnen worden.”

Hoe verder?
Als reserve onderhandelingsdag was dinsdag 28 mei al afgesproken. Dezentjé: “Gaande het proces is duidelijker geworden waar over en weer de zwaartepunten liggen. Wij hebben in ieder geval de extra onderhandelingsdag hard nodig om tot een akkoord te kunnen komen. Het zou goed zijn voor de sector om snel met een aansprekend onderhandelingsresultaat te komen.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Uitdagingen arbeidsmarkt belangrijk thema bij cao-gesprekken

19-02 “Allerlei factoren, zoals netcongestie, stikstofproblematiek, conflictsituaties in de wereld en de terugvallende wereldhandel, zorgen…

Personeel en Opleiding

FNV wil per 1 april 10% meer loon in nieuwe cao Metaal & Techniek

09-02 Dit staat in de voorstellenbrief die FNV Metaal heeft gestuurd naar de Federatie Werkgeversorganisaties…

Personeel en Opleiding

Metaalunie hoopt op evenwichtige cao

07-02 Mark Helder, voorzitter Koninklijke Metaalunie, hoopt op een cao waarin het evenwicht tussen werkgevers…

Personeel en Opleiding

FNV: ‘Tijd voor goede loonsverhoging in cao Metalektro’

15-01 Dat staat in de cao-krant die onder de leden is verspreid. Hierin zijn alle…

Personeel en Opleiding

FNV zet in op koopkrachtreparatie in nieuwe cao Metaal & Techniek

20-12 Dit staat in de cao-krant die FNV Metaal onder de leden heeft verspreid. De…

Personeel en Opleiding

Traject voor nieuwe cao Metalektro in gang gezet

13-12 De leden mogen hierover stemmen tot 23 februari. Daarna worden de cao-voorstellen van FNV…

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Personeel en Opleiding

Ook FNV stemt in met nieuwe cao Metalektro

07-11 Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?