Nog steeds geen nieuwe cao Metalektro

0

Na vier onderhandelingsronden is er is nog steeds geen nieuwe cao Metalektro. Werkgevers en werknemers hebben afgesproken dat er op 30 mei nog een laatste onderhandelingsronde komt.

“Werkgevers in de Metalektro krijgen dan de allerlaatste kans om hun werknemers het respect en de waardering te geven die zij verdienen. Met een eerlijke cao. En grijpen ze die kans niet: dan komen hun werknemers die cao halen”, zegt Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal.

Gisteren kwamen de metaalwerkers ook al naar de werkgevers toe. Voorafgaand aan de onderhandelingen voor de Metalektro-cao hield een groep van 100 kaderleden van FNV Metaal een ludieke actie voor de deur van werkgeversorganisatie FME in Zoetermeer. In een korte mars liepen metaalwerkers uit de regio Rotterdam van bedrijven als IHC, Fokker, Heerema en Prysmian naar het gebouw van de werkgeversorganisatie, waar de vierde ronde van de onderhandelingen plaatsvond. Ook riepen de metaalwerkers de FME op om niet weg te lopen voor hun verantwoordelijkheden en met fatsoenlijke voorstellen te komen voor de cao.

Tot grote verbazing van FNV Metaal verlopen de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de grootmetaalbedrijven stroef. De bond stelt dat bij de bedrijven worden grote winsten gemaakt, maar dat werknemers daar volgens de werkgeversvoorstellen niets van mee mogen krijgen. De groep metaalwerkers liet daarom bij het FME-gebouw in Zoetermeer van zich horen vooraf aan de laatste geplande onderhandelingsdag. Bolster: ‘De FNV vraagt 3,5% loonsverhoging per jaar, wat geheel in pas loopt met de groei van de economie en de inflatie. Ook is er een schreeuwend tekort aan vakmensen, moet de sector aantrekkelijker worden voor jongeren en moet er een einde komen aan de doorgeslagen flexibilisering en onzekerheid. Daarom stellen wij voor dat iedere flexkracht die 9 maanden op een vaste functie werkt, een vast contract krijgt. De tijd is er rijp voor. Ook de invoering van een generatiepact helpt daarbij, zodat meer jongeren instromen in een vaste baan, door ouderen minder te laten werken.”

Een ander onderwerp waar metaalwerkers in de praktijk veel last van hebben, is het gebrek aan inspraak en zeggenschap over hun werk, werktijden, opleiding en ontwikkeling. De werkgevers willen volgens de bonden echter beschermende maatregelen over overwerk en consignatie uit de cao halen. De diverse verbeteringsvoorstellen voor meer zeggenschap in een modernere cao wijst de FME tot nu toe af. De metaalwerkers lietenen met hun actie zien dat ze het menen. De vorige cao is er pas gekomen na 9 maanden met stakingen.

De cao metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal.