NTS Norma investeert in nieuwe cleanroom

0

Interflow bouwt een cleanroom van 1600 vierkante meter in de NTS Norma fabriek in Hengelo. De nieuwe cleanroom, die begin 2020 wordt opgeleverd, krijgt secties met ISO 7 en ISO 6 reinheid. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen voor ISO 5 reinheid.

NTS Norma heeft zich de laatste jaren steeds meer gespecialiseerd in de productie en assemblage van ultra precieze, mechanische en mechatronische componenten. Dit zijn componenten met nauwkeurigheden tot 1 micrometer. Deze componenten vinden hun toepassing in het hart van de machines die OEM’ers bouwen voor bijvoorbeeld de semiconductor en de analytische markten.

Zoveel mogelijk onder één dak
De cleanroom komt op de locatie waar nu reeds productie-eenheden zijn voor frezen, draaien, slijpen, vonken, warmtebehandelingen, vacuüm en zoutbad solderen, en meten. Dit past in de verticale integratiestrategie van NTS. Een nauwkeurige, technische afstemming tussen alle deeloperaties is immers een vereiste voor het realiseren van de ultra precieze nauwkeurigheden.

Hoge cleanliness eisen
Omdat de precisie componenten in het hart van de machines terecht komen is in toenemende mate reinheid van de componenten van belang. De kleinste vervuiling – stofdeeltjes, braampjes, resten van een reinigingsmiddel, etc. – kan er namelijk toe leiden dat deze machines niet meer functioneren. NTS Norma heeft daarom een programma opgezet om haar productieprocessen zo te ontwerpen dat producten altijd aan de diverse reinheidseisen voldoen. Eén element van dit programma is de assemblage van componenten tot modules in een zeer schone ruimte, de nu te bouwen cleanroom.
In de brede combinatie van ultra precisie maakcompententies, cleanliness, en cleanroom assemblage onderscheidt NTS Norma zich. Deze combinatie is van essentieel belang in de wereld van steeds verdergaande miniaturisatie en precisie, zoals nu reeds zichtbaar in de semiconductor en analytische markten.