Ondanks krimp meer banen in industrie

De Nevi PMI daalde van 47.9 in oktober naar 46.0 in november, het laagste niveau sinds juni 2020. Desondanks steeg de werkgelegenheid voor de 25e achtereenvolgende maand, al was dit wel de kleinste stijging sinds november 2020.

Een algeheel lichtpuntje is dat de afname van de inkoopmanagersindex aan het vertragen is, wat erop duidt dat de bodem misschien spoedig bereikt wordt.

De productieomvang daalde voor de vierde maand op rij en dit was het grootste daling sinds mei 2020. Hetzelfde was het geval bij zowel de nieuwe orders als geheel, als de exportorders.

Daling inkoopprijsinflatie

De achterstanden daalden voor de vierde maand op rij en de verlenging van de levertijden nam af tot onder het langetermijngemiddelde. De inkoop van materialen nam af en het hetzelfde was het geval bij de voorraad ingekochte materialen. De inkooprijsinflatie daalde en bereikte het laagste in 23 maanden. De verkoopprijsinflatie blijft op een historisch hoog niveau, al was deze wel het laagst in twintig maanden. De verwachtingen voor de toekomst waren wederom somber, maar ook het meest positief in drie maanden.

Tweedeling door energieprijzen

David Kemps, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO, wijst er op dat de hoge energieprijzen zorgen voor een tweedeling in de industrie. “Vooral de energie-intensieve industrie die zich richt op de productie van basismetalen, chemie, papier en karton kampt met hoge energieprijzen die moeilijk kunnen worden doorberekend aan afnemers. Het aantal nieuwe orders daalt sterk en de productie wordt daarom afgeschaald of verplaatst naar het buitenland. Machinebouwers en toeleveranciers in de hightech hebben hier weinig last van. De kostprijs van hun producten bestaat maar voor een relatief laag percentage uit energiekosten. Hun orderboeken zijn goed gevuld en zij profiteren van de terugkeer naar een meer stabiele toeleveringsketen.”

Krapte personeel

Door de verbeterde aanvoer, goedkoper transport en lagere prijs van grondstoffen, elektronische componenten en chips kan de hightech industrie volgens Kemps weer voluit produceren tegen een goede winstmarge. Wel worden machinebouwers en toeleveranciers sterk in hun productiegroei beperkt door de krapte aan personeel. Dat het menens is blijkt uit het op 4 november aan de politiek gepresenteerde ‘Aanvalsplan Techniek’ van de industriële sector, de bouw, VNO-NCW en MKB-Nederland. Een investering van 1 miljard euro in tien jaar in modern werkgeverschap, opleiding, talent van buiten en productiviteitsgroei door digitalisering, moet leiden tot de broodnodige invulling van 60.000 vacatures eind 2030.

Snelle daling van orders

De Nevi Inkoopmanagersindex is opgebouwd uit vijf subindices waarbij de ontwikkeling van nieuwe orders en productievolume met respectievelijk 30 en 25 procent de zwaarste weging hebben. Juist de subindex van nieuwe orders verslechtert in een rap tempo naar een score van 39,1 in november tegenover 39,7 in oktober. Dit is een van de sterkste dalingen van deze index in de bijna 23-jarige geschiedenis van de Inkoopmanagersindex. Vooral de orders voor halffabricaten en consumentenproducten namen snel af. Dit ligt deels aan de snelle voorraadafbouw en verwachte vraagdaling door het lage consumentenvertrouwen. Kemps: “Na acht maanden van voorraadopbouw vanwege de slecht functionerende toeleveringsketen, neemt sinds oktober de voorraad gereed product snel af. Er wordt minder geproduceerd, de aanvoer is gestabiliseerd en het aanhouden van voorraad is snel duurder geworden door de gestegen rente.”

Consument houdt hand op de knip

Het CBS geeft weliswaar aan dat de consumenten in november iets minder pessimistisch waren dan in oktober toen hun vertrouwen een absoluut dieptepunt bereikte, maar met een score van -57 ligt het consumentenvertrouwen nog steeds ver onder het gemiddelde van -9. “De kleine verbetering kan komen omdat in november duidelijk werd dat de overheid een plafond instelt voor de energiekosten en dat in diverse cao’s de hoge inflatie gedeeltelijk gecorrigeerd zal worden door hogere lonen”, aldus Kemps. “Het lichte herstel kan echter niet voorkomen dat de consument tijdens Sinterklaas en Kerstmis de hand op de knip houdt, zoals blijkt uit recent onderzoek van ABN AMRO. Uit voorzorg plaatsten de inkopers daarom minder bestellingen.”

Bodem in zicht

Een algeheel lichtpuntje is dat de afname van de inkoopmanagersindex aan het vertragen is, wat erop duidt dat de bodem misschien spoedig bereikt wordt. De subindex voor toekomstige productie kleurt lichtgroen met een score van 60,1. “Weliswaar staat deze daarmee nog onder het langjarige gemiddelde, maar de stand zelf is een duidelijk teken van vertrouwen dat wordt gebaseerd op stijgende investeringen in nieuwe productiecapaciteit en productontwikkelingen en de vele vacatures in de industrie”, besluit Kemps positief.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Industriële krimp houdt aan door zwakke klantvraag

03-12 Deze verslechtering was minder groot dan vorige maand, maar bleef aanzienlijk. Hiermee komt de…

Bedrijf en Economie

Productieomvang blijft fors dalen

01-11 Deze verslechtering was echter iets minder groot dan in september, toen het cijfer 43.6…

Bedrijf en Economie

Industrie zet mes in productie en banen

02-10 De overcapaciteit werd verder duidelijk uit een aanzienlijke daling van de achterstanden en de…

Bedrijf en Economie

Grootste krimp werkgelegenheid in bijna 3 jaar

01-09 De productieomvang nam wederom af, zij het in de kleinste mate in zes maanden.…

Bedrijf en Economie

Grootste verslechtering bedrijfsomstandigheden in meer dan drie jaar

03-07 Er was in de Nederlandse productiesector aan het eind van het tweede kwartaal opnieuw…

Bedrijf en Economie

Snelle daling aantal nieuwe orders

01-06 De daling is de negende achtereenvolgende verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse productiesector.…

Bedrijf en Economie

Snelle afname levertijden

03-05 De inkoopactiviteiten namen opnieuw af en de voorraad ingekochte materialen daalde voor de derde…

Bedrijf en Economie

Nederlandse industrie teert in op orderportefeuilles

03-04 De inkoopactiviteiten namen fors af, wat leidde tot de grootste daling van de materiaalvoorraad…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?