Ondanks krimp meer banen in industrie

De Nevi PMI daalde van 47.9 in oktober naar 46.0 in november, het laagste niveau sinds juni 2020. Desondanks steeg de werkgelegenheid voor de 25e achtereenvolgende maand, al was dit wel de kleinste stijging sinds november 2020.

Een algeheel lichtpuntje is dat de afname van de inkoopmanagersindex aan het vertragen is, wat erop duidt dat de bodem misschien spoedig bereikt wordt.

De productieomvang daalde voor de vierde maand op rij en dit was het grootste daling sinds mei 2020. Hetzelfde was het geval bij zowel de nieuwe orders als geheel, als de exportorders.

Daling inkoopprijsinflatie

De achterstanden daalden voor de vierde maand op rij en de verlenging van de levertijden nam af tot onder het langetermijngemiddelde. De inkoop van materialen nam af en het hetzelfde was het geval bij de voorraad ingekochte materialen. De inkooprijsinflatie daalde en bereikte het laagste in 23 maanden. De verkoopprijsinflatie blijft op een historisch hoog niveau, al was deze wel het laagst in twintig maanden. De verwachtingen voor de toekomst waren wederom somber, maar ook het meest positief in drie maanden.

Tweedeling door energieprijzen

David Kemps, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO, wijst er op dat de hoge energieprijzen zorgen voor een tweedeling in de industrie. “Vooral de energie-intensieve industrie die zich richt op de productie van basismetalen, chemie, papier en karton kampt met hoge energieprijzen die moeilijk kunnen worden doorberekend aan afnemers. Het aantal nieuwe orders daalt sterk en de productie wordt daarom afgeschaald of verplaatst naar het buitenland. Machinebouwers en toeleveranciers in de hightech hebben hier weinig last van. De kostprijs van hun producten bestaat maar voor een relatief laag percentage uit energiekosten. Hun orderboeken zijn goed gevuld en zij profiteren van de terugkeer naar een meer stabiele toeleveringsketen.”

Krapte personeel

Door de verbeterde aanvoer, goedkoper transport en lagere prijs van grondstoffen, elektronische componenten en chips kan de hightech industrie volgens Kemps weer voluit produceren tegen een goede winstmarge. Wel worden machinebouwers en toeleveranciers sterk in hun productiegroei beperkt door de krapte aan personeel. Dat het menens is blijkt uit het op 4 november aan de politiek gepresenteerde ‘Aanvalsplan Techniek’ van de industriële sector, de bouw, VNO-NCW en MKB-Nederland. Een investering van 1 miljard euro in tien jaar in modern werkgeverschap, opleiding, talent van buiten en productiviteitsgroei door digitalisering, moet leiden tot de broodnodige invulling van 60.000 vacatures eind 2030.

Snelle daling van orders

De Nevi Inkoopmanagersindex is opgebouwd uit vijf subindices waarbij de ontwikkeling van nieuwe orders en productievolume met respectievelijk 30 en 25 procent de zwaarste weging hebben. Juist de subindex van nieuwe orders verslechtert in een rap tempo naar een score van 39,1 in november tegenover 39,7 in oktober. Dit is een van de sterkste dalingen van deze index in de bijna 23-jarige geschiedenis van de Inkoopmanagersindex. Vooral de orders voor halffabricaten en consumentenproducten namen snel af. Dit ligt deels aan de snelle voorraadafbouw en verwachte vraagdaling door het lage consumentenvertrouwen. Kemps: “Na acht maanden van voorraadopbouw vanwege de slecht functionerende toeleveringsketen, neemt sinds oktober de voorraad gereed product snel af. Er wordt minder geproduceerd, de aanvoer is gestabiliseerd en het aanhouden van voorraad is snel duurder geworden door de gestegen rente.”

Consument houdt hand op de knip

Het CBS geeft weliswaar aan dat de consumenten in november iets minder pessimistisch waren dan in oktober toen hun vertrouwen een absoluut dieptepunt bereikte, maar met een score van -57 ligt het consumentenvertrouwen nog steeds ver onder het gemiddelde van -9. “De kleine verbetering kan komen omdat in november duidelijk werd dat de overheid een plafond instelt voor de energiekosten en dat in diverse cao’s de hoge inflatie gedeeltelijk gecorrigeerd zal worden door hogere lonen”, aldus Kemps. “Het lichte herstel kan echter niet voorkomen dat de consument tijdens Sinterklaas en Kerstmis de hand op de knip houdt, zoals blijkt uit recent onderzoek van ABN AMRO. Uit voorzorg plaatsten de inkopers daarom minder bestellingen.”

Bodem in zicht

Een algeheel lichtpuntje is dat de afname van de inkoopmanagersindex aan het vertragen is, wat erop duidt dat de bodem misschien spoedig bereikt wordt. De subindex voor toekomstige productie kleurt lichtgroen met een score van 60,1. “Weliswaar staat deze daarmee nog onder het langjarige gemiddelde, maar de stand zelf is een duidelijk teken van vertrouwen dat wordt gebaseerd op stijgende investeringen in nieuwe productiecapaciteit en productontwikkelingen en de vele vacatures in de industrie”, besluit Kemps positief.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Bodem in zicht voor industrie

04-01 De inkoopmanagersindex steeg in december van 46.0 naar 48.6, een forse verbetering met 2.6…

Bedrijf en Economie

Grootste daling aantal nieuwe orders sinds mei 2020

02-11 De voorraad eindproducten was voor de eerste keer in 2022 kleiner dan de maand…

Bedrijf en Economie

Eerste krimp productiesector in 2 jaar; nieuwe orders dalen hard

03-10 De daling van 3,6 punten was bovendien fors: de op vier na grootste daling…

Bedrijf en Economie

Krimp productie en nieuwe orders

05-09 De daling van het aantal exportorders was groter dan die van het totale aantal…

Bedrijf en Economie

Laagste Nevi PMI-cijfer in 19 maanden, maar industrie kan nog steeds wat groeien

01-07 “Deze afname wordt vermoedelijk veroorzaakt door de hoge inflatie en economische onzekerheid”, zegt Albert…

Toeleveren

Groei productie industrie naar laagste tempo sinds 2020

01-06 “De groei van de industriële productie wordt belemmerd door tekorten aan geschoold personeel en…

Bedrijf en Economie

Groei productiesector herstelt zich

02-05 De productie nam in grotere mate toe, maar dit bleef onder het gemiddelde van…

Bedrijf en Economie

Maakindustrie blijft optimistisch ondanks scherpe stijging inkoopprijzen

01-04 De stijging van de nieuwe orders viel terug naar het laagste niveau in zeventien…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen