Onderhandelingen cao Metaalbewerkingsbedrijf opgeschort

Na vier onderhandelingsrondes die hadden moeten leiden tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek), hebben de vakbonden het cao-overleg voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de bonden bieden de werkgevers alleen maar verslechteringen. Ze gaan nu eerst overleggen met de eigen achterban.

Wanneer de werkgevers en vakbonden weer aanschuiven voor nieuwe onderhandelingen is op dit moment nog onduidelijk.

“We zijn er nu klaar mee en schorten het overleg voorlopig op want verder praten is zinloos. Het is tijd voor actie”, aldus FNV Metaal.

Werkgevers zien nog perspectief

Werkgevers verenigd in de FWT en vakbonden zijn dus zonder concreet resultaat te boeken uit elkaar gegaan. “Het is teleurstellend dat vakbonden nu niet verder met ons in gesprek willen blijven”, omschrijft Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, het gevoel dat na afloop van de onderhandelingen bij werkgevers heerste.

“Werkgevers hebben de afgelopen onderhandelingsrondes aangegeven dat, ondanks dat in hun ogen de huidige cao af is, de bereidheid er is om door te praten over het invoeren van een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling). Onder meer in combinatie met het aanpassen van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de seniorendagen naar 60 jaar. Ondanks dat de onderhandelingen nu zijn opgeschort, zien we nog steeds perspectief”, zegt Follon.

Ouderenregelingen ombuigen

Volgens Follon is het verstandig om over deze voor de sector belangrijke actuele thematiek te blijven praten en mee te bewegen met wat speelt op de werkvloeren van bedrijven. “De mogelijkheid om open en eerlijk te kunnen praten over duurzame inzetbaarheid staat op het spel. Werkgevers willen juist investeren in het ouderenbeleid, de RVU toevoegen, maar ook een aantal ouderenregelingen ombuigen in het kader van de toegenomen vitaliteit bij ouderen.”

En over de inbreng van de werkgevers: “Voor de RVU-regeling hebben we een goede definitie van zwaar werk voorgesteld. Daarnaast investeren we als werkgevers extra in jeugdigen. Ook willen we ons inspannen om flexwerk te beperken. Maar alles wel in balans met andere bestaande arbeidsvoorwaarden en daarbij is het van belang dat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt.”

Loon

Werkgevers zijn van mening dat de cao meer ruimte zou moeten bieden om in te spelen op verschillen in omvang, in strategische oriëntatie en in bijpassende businessmodellen. Follon: “Dat laat vanzelfsprekend onverlet dat de cao zekerheid biedt voor alle werknemers: onze cao is een minimum-cao. Dat betekent onder andere dat er ten opzichte van het minimum geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden kan plaatsvinden.” Werkgevers willen in gesprek komen met de vakbonden over de inbreng die ze hebben gedaan. “De contouren zijn helder, maar niet in beton gegoten. Bovendien zijn de gesprekken nog niet in de fase aangekomen waarin concreet over loon kon worden gesproken”, aldus Follon.

Wanneer de werkgevers en vakbonden weer aanschuiven voor nieuwe onderhandelingen is op dit moment nog onduidelijk.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

‘Kennelijk heeft sector behoefte aan staking’

14-10 Zojuist boorden ze het cao-onderhandelingstraject de prut in. Een goede afspraak over reële arbeidsvoorwaarden…

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro definitief

13-09 De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe…

Bedrijf en Economie

Werkgevers willen in nieuwe cao ruimte voor maatwerk oudere werknemer

08-09 De cao moet effectief toegerust zijn op het ontzien van de oudere werknemers, zo menen…

Personeel en Opleiding

FWT tijdens eerste cao-overleg: Kritische jaren voor de boeg

01-09 “De klap van de coronapandemie zal nog nadreunen. Hoe hard en hoe lang is…

Personeel en Opleiding

Metaalunie-voorzitter vreest moeizaam cao-traject met looneis van 5%

26-08 Vooral dat loon zal volgens Kaanen een heikel punt vormen. “Het wordt moeilijker dan…

Bedrijf en Economie

Cao-akkoord: werknemers metalektro krijgen er 5,3% bij

14-07 Het onderhandelingsresultaat is bereikt na maandenlang actie voeren met talrijke ‘staakstraten’ door het hele…

Bedrijf en Economie

Landelijke cao-staking in metalektro

30-06 Sinds januari worden er in de sector door het hele land estafettestakingen gehouden, telkens…

Personeel en Opleiding

Acties voor nieuwe metalektro-cao gaan door

28-04 In Friesland wordt gestaakt bij onder meer Stertil in Kootstertille, Trivium in Leeuwarden en…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X