Onderhandelingen cao Metalektro verlopen stroef

0

De onderhandelingen over een nieuwe cao Metalektro verlopen stroef. Dat zegt FNV Metaal.

Na de overhandiging van de voorstellen eind maart, is er op 9 april voor het eerst echt onderhandeld. “De werkgevers wijzen onze voorstellen over loon, het generatiepact en zeggenschap over de werktijden af”, concludeert FNV Metaal na de eerste gesprekken. “De bazen in de Metalektro willen vooral individuele afspraken tussen bedrijven en werknemers, geen cao-afspraken die voor iedereen gelden. Dit noemen ze maatwerk, maar je zou het ook willekeur kunnen noemen.”

Meer loon en minder overwerk
FNV Metaal wil in ieder geval: een loonsverhoging van 3,5%; beschermende en verlichtende maatregelen voor werken in ploegen- en consignatiediensten; structureel minder overwerk; en een generatiepact, waardoor een oudere werknemer korter kan werken waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe, vaste werknemers.
De derde onderhandelingsronde is op 7 mei.

Lees hier het pamflet dat FNV Metaal heeft gemaakt naar aanleiding van de meest recente onderhandelingsronde.

Stimulering leercultuur
De onderhandelaars van FME constateren dat alle vakbonden en FME ten aanzien van opleiden en ontwikkelen dezelfde intentie hebben. “Het verschil zit in de accenten die worden gelegd. Vakbonden leggen de nadruk op behoud en uitbreiding van onder andere de vouchers, loopbaancoaches, de inzet van oudere medewerkers als mentoren. FME wil met name aandacht besteden aan de verbetering van de infrastructuur, waaronder stimulering van de leercultuur in organisaties en verbetering en uitbreiding van het (modulaire) onderwijsaanbod.”
FME erkent dat de standpunten ten aanzien van het brede thema werktijden (waaronder zeggenschap over werktijden, nachtdiensten, ploegendiensten, overwerk maar ook het generatiepact) uiteen liggen. FME vindt het belangrijk dat er een vitaliteitspact komt voor alle generaties, dat iedereen langer, gezond en fit kan blijven werken. “In onze inzet stimuleren wij afspraken tussen bedrijven en medewerkers over vitaliteit ongeacht leeftijd. De mogelijkheden die de cao biedt zouden beter benut kunnen worden. Zo is tijdelijk minder werken en deeltijdpensioen nu al mogelijk en zullen medewerkers hierover beter geïnformeerd moeten worden.”
FME zet in op een verantwoorde loonafspraak. Ondanks de financiële crisis is de Metalektro in staat geweest om de werkgelegenheid te behouden, te bevorderen en verantwoorde en passende loonafspraken te maken. Daarnaast wordt ingezet op meer maatwerk in belonen. “Bij voorkeur is dit een cao die voor langere tijd geldt.”

Lees hier een brochure over de inzet van FME bij de cao-onderhandelingen