Onderhandelingen cao metalektro worden hervat

Vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen hebben werkgeversorganisatie FME per brief laten weten bereid te zijn de onderhandelingen over de cao Metalektro (grootmetaal) officieel te willen hervatten.

De afgelopen weken hebben de bonden met hun leden gesproken over de vastgelopen verkenningen en de laatste voorstellen van werkgeversorganisatie FME voor de sector-cao voor de metalektro. Uit die ledenraadplegingen kwam overduidelijk naar voren dat de FME-voorstellen als absoluut onvoldoende worden beschouwd door de vakbondsleden.

De bonden willen niettemin in een uiterste poging de FME verzoeken alsnog de wensen van de metaalwerkers te respecteren en het overleg te hervatten. De voorwaarden van FNV Metaal en CNV Vakmensen voor de hervatting van de onderhandelingen zijn dat de brief van de FME niet als eindbod wordt gezien en dat er onderhandeld kan worden over de verbeteringen die de metaalwerkers naar voren hebben gebracht in de bijeenkomsten, zoals de zeggenschap van werknemers over hun werktijden en een fatsoenlijke verhoging van het loon. De datum van het hervatte overleg staat nog niet vast. FNV Metaal en CNV Vakmensen zijn nog in overleg met de FME daarover.

Eerste onderhandelaar FME Peter Bongaerts  vindt het positief dat de vakbonden op het FME initiatief zijn ingegaan. “Een cao sluit je immers niet op straat, maar aan tafel. De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de vakbonden en werkgevers op een aantal punten wezenlijk verschillen van inzicht. Wij delen met de vakbonden de visie dat de wereld om ons heen door digitalisering, robotisering en ict razend snel verandert en dat dit groot aanpassingsvermogen van bedrijven en medewerkers vraagt. Maar we hebben een verschillende visie op wat nodig is om deze verandering vorm te geven. Deze uiteenlopende blik op de toekomst maken de cao-onderhandelingen tot een zeer moeizaam proces. Het in het belang van bedrijven en medewerkers dat er evenwichtige collectieve afspraken gemaakt worden. Daarom is het goed dat de vakbonden hebben besloten op ons initiatief in te gaan en wij het formele overleg dus kunnen hervatten.”

Stakingen gaan door
De stakingen gaan door totdat er daadwerkelijk een cao is. Deze week is er onder andere een 72-urige staking in de regio Rotterdam Rijnmond, Alblasserwaard, Drechtsteden en Hoekse Waard. Deze week is er ook een estafettestaking bij Fokker Papendrecht, daar wordt al vanaf vorige week beurtelings bij diverse afdelingen gestaakt.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Binnenkort stakingen in kleinmetaal

01-11 Na een extra onderhandelingsronde op 14 oktober braken de bonden het overleg af en…

Bedrijf en Economie

20 jaar MetaalNieuws in jubileummagazine samengevat

27-10 In een speciaal jubileummagazine (A4-formaat) dat begin december zal gaan verschijnen blikken wij samen…

Bedrijf en Economie

‘Kennelijk heeft sector behoefte aan staking’

14-10 Zojuist boorden ze het cao-onderhandelingstraject de prut in. Een goede afspraak over reële arbeidsvoorwaarden…

Bedrijf en Economie

Onderhandelingen cao Metaalbewerkingsbedrijf opgeschort

29-09 “We zijn er nu klaar mee en schorten het overleg voorlopig op want verder…

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro definitief

13-09 De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe…

Bedrijf en Economie

Werkgevers willen in nieuwe cao ruimte voor maatwerk oudere werknemer

08-09 De cao moet effectief toegerust zijn op het ontzien van de oudere werknemers, zo menen…

Personeel en Opleiding

FWT tijdens eerste cao-overleg: Kritische jaren voor de boeg

01-09 “De klap van de coronapandemie zal nog nadreunen. Hoe hard en hoe lang is…

Personeel en Opleiding

Metaalunie-voorzitter vreest moeizaam cao-traject met looneis van 5%

26-08 Vooral dat loon zal volgens Kaanen een heikel punt vormen. “Het wordt moeilijker dan…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X