Onderhandelingen cao metalektro worden hervat

0

Vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen hebben werkgeversorganisatie FME per brief laten weten bereid te zijn de onderhandelingen over de cao Metalektro (grootmetaal) officieel te willen hervatten.

De afgelopen weken hebben de bonden met hun leden gesproken over de vastgelopen verkenningen en de laatste voorstellen van werkgeversorganisatie FME voor de sector-cao voor de metalektro. Uit die ledenraadplegingen kwam overduidelijk naar voren dat de FME-voorstellen als absoluut onvoldoende worden beschouwd door de vakbondsleden.

De bonden willen niettemin in een uiterste poging de FME verzoeken alsnog de wensen van de metaalwerkers te respecteren en het overleg te hervatten. De voorwaarden van FNV Metaal en CNV Vakmensen voor de hervatting van de onderhandelingen zijn dat de brief van de FME niet als eindbod wordt gezien en dat er onderhandeld kan worden over de verbeteringen die de metaalwerkers naar voren hebben gebracht in de bijeenkomsten, zoals de zeggenschap van werknemers over hun werktijden en een fatsoenlijke verhoging van het loon. De datum van het hervatte overleg staat nog niet vast. FNV Metaal en CNV Vakmensen zijn nog in overleg met de FME daarover.

Eerste onderhandelaar FME Peter Bongaerts  vindt het positief dat de vakbonden op het FME initiatief zijn ingegaan. “Een cao sluit je immers niet op straat, maar aan tafel. De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de vakbonden en werkgevers op een aantal punten wezenlijk verschillen van inzicht. Wij delen met de vakbonden de visie dat de wereld om ons heen door digitalisering, robotisering en ict razend snel verandert en dat dit groot aanpassingsvermogen van bedrijven en medewerkers vraagt. Maar we hebben een verschillende visie op wat nodig is om deze verandering vorm te geven. Deze uiteenlopende blik op de toekomst maken de cao-onderhandelingen tot een zeer moeizaam proces. Het in het belang van bedrijven en medewerkers dat er evenwichtige collectieve afspraken gemaakt worden. Daarom is het goed dat de vakbonden hebben besloten op ons initiatief in te gaan en wij het formele overleg dus kunnen hervatten.”

Stakingen gaan door
De stakingen gaan door totdat er daadwerkelijk een cao is. Deze week is er onder andere een 72-urige staking in de regio Rotterdam Rijnmond, Alblasserwaard, Drechtsteden en Hoekse Waard. Deze week is er ook een estafettestaking bij Fokker Papendrecht, daar wordt al vanaf vorige week beurtelings bij diverse afdelingen gestaakt.