Onderhandelingen over nieuwe cao nog muurvast

0

Werkgeversorganisatie FME en de vakbonden hebben wederom verkennende gesprekken gevoerd over een nieuwe cao in de metalektro. Na zes maanden onderhandelen lijkt het erop dat de partijen nog niet nader tot elkaar komen.

Na een half jaar van actievoeren, stakingen en vele verkennende gesprekken is de nieuwe cao nog niet rond. Volgens de vakbondonderhandelaars waren beide partijen enkele weken geleden, na externe procesbegeleiding, nog dichtbij een akkoord.

Na gesprekken met de werkgevers, zijn de onderhandelaars van FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en de VHP2 teleurgesteld over het resultaat. “Wij blijven strijden voor een nieuwe cao, maar de FME blokkeert op deze manier elke oplossing”, vindt onderhandelaar Petra Bolster van FNV Metaal. “De FME-onderhandelaar kan dan wel stoer zeggen nooit te zullen buigen voor stakingen, maar intussen laten ze de metaalbedrijven barsten.” Dat vindt ook onderhandelaar Loes Bezemer-Videler van CNV Vakmensen. “We beginnen ons serieus af te vragen of de top van de FME wel een cao wil. Dat staat haaks op de signalen die wij krijgen van veel bedrijven. Ook uit eigen onderzoek van de FME blijkt dat 90% van de metaalbedrijven graag een cao wil. Wat ons betreft ook liever vandaag dan morgen.”

Tijd nodig
Volgens werkgeversorganisatie FME zijn de gesprekken tussen beide partijen echter nog volledig open. “De partijen hebben naar elkaar uitgesproken tot een cao te willen komen en zijn op zoek naar het haalbare, maar daar is tijd voor nodig”, aldus Ineke Dezentjé van FME. Ook de vakbonden geven aan te willen blijven onderhandelen. “We blijven constructief zoeken naar en oplossing”, zegt onderhandelaar Albert Meeuwissen van De Unie. “Dat is in het belang van de hele sector, van werknemers en bedrijven. Alle seinen staan op groen, bedrijven staan er goed voor, het is gewoon onbegrijpelijk dat de FME zo dwars voor een oplossing blijft liggen.” Zijn collega-onderhandelaar van VHP2 sluit zich daarbij aan: “Ik had de hoop dat FME de daad bij het woord zou voegen om snel tot een cao-akkoord te komen. Dan moet je voor- en niet achteruit onderhandelen.”

Nieuwe stakingen
Ondertussen gaan de acties in de metalektro door. Op dinsdag 11 december hebben circa 200 medewerkers van ASML een walk-out gehouden van 45 minuten. Ook zullen zij gaan meestaken met de regionale metaalstaking in Eindhoven op donderdag 13 en vrijdag 14 december. Onder meer metaalmedewerkers van ASML, VDL en MGG zullen hierbij aansluiten. “Ik ben trots op de mensen die meededen aan de walk-out en daarmee lieten zien dat ze het beu zijn”, zegt Peter Reniers, bestuurder FNV Metaal. “Ze willen maatregelen tegen hun hoge werkdruk, en een goede cao met een fatsoenlijke loonstijging en maatregelen om het werk vol te houden tot aan het pensioen. De FNV wil samen de andere vakbonden graag een goede en toekomstbestendige cao voor de metalektro afsluiten, zoals het past bij de sector en de gunstige financiële ontwikkelingen.”