Orders blijven binnenstromen

De NEVI PMI® van juli kwam uit op 67.4, het op twee na hoogste cijfer in de geschiedenis van de PMI. Het aantal nieuwe orders steeg in de op twee na grootste mate ooit, waarbij de exportorders zelfs meer toenamen dan in juni en het record van mei benaderden.

De toename van de productie nam iets af in vergelijking tot juni, maar bleef zeer groot. Omdat de productietoename achterbleef bij de groei van de orders, namen de achterstanden opnieuw fors toe en daalde de voorraad gereed product sterk. De uitbreiding van de werkgelegenheid was de negende op rij en een van de grootste ooit, zij het dat de toename minder groot was dan vorige maand.

De levertijden waren in juli wederom aanzienlijk langer en de producenten vergrootten hun buffervoorraad verder. De inkoopprijsinflatie bereikte voor de vierde achtereenvolgende maand een recordniveau en de verkoopprijsinflatie liet hetzelfde recordniveau zien als in juni. De bedrijven bleven positief over de komende 12 maanden, maar dit optimisme was wel het kleinst in vijf maanden.

Personeelstekort keert terug door snelle groei industrie

“Toeleveringsketens raakten in juli nog meer ontregeld door de overstromingen in Duitsland, België, Luxemburg en Nederland, wat in sommige regio’s leidde tot sluiting van fabrieken en stremming van vervoer over het spoor, de weg en de binnenwateren.” zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie. “Nu de productie zich heeft hersteld van het crisisjaar 2020 steekt ook een oud probleem opnieuw de kop op: personeelstekort.

In juli nam de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie voor de negende maand op rij toe, in het hoogste tempo sinds 2018 bovendien. Sommige ondernemers geven aan nu al onvoldoende personeel te kunnen vinden. Gezien de snelle groei van de industrie verwacht ABN AMRO dat dit tekort verder toeneemt.”

Drie deelindices uitgelicht:

Productie

De productieomvang in Nederland steeg in juli opnieuw fors. Dit was de twaalfde maand op rij met een grotere productie en deze stijging was een van de grootste ooit. De seizoensmatig aangepaste Productie index bereikte het laagste niveau in vier maanden, maar bleef hoger dan in alle onderzoeksperiodes voorafgaand aan april.

Er was in alle drie subsectoren sprake van een aanzienlijke toename van de productie. De grootste stijging werd genoteerd in de subsector halffabricaten en de kleinste door de producenten van investeringsgoederen.

Nieuwe exportorders

De internationale vraag naar in Nederland geproduceerde artikelen was in juli opnieuw groter en het aantal ontvangen nieuwe exportorders steeg voor de twaalfde achtereenvolgende maand. Deze stijging was iets groter dan in juni en kwam in de buurt van het recordniveau van mei. De respondenten maakten melding van vraag uit China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Scandinavië.

Werkgelegenheid

De Nederlandse productiebedrijven namen in juli opnieuw aanzienlijk meer personeel aan. De werkgelegenheid in de sector steeg voor de negende maand op rij en dit was een van de grootste stijgingen sinds het begin van dit onderzoek in 2000. De laatste onderzoeksperiodes met een vergelijkbare uitbreiding van de personeelsbestanden waren van eind 2017 tot het eind van het voorjaar van 2018.

De grotere werkgelegenheid werd met name toegeschreven aan de grote vraag en investeringen in toekomstige groei. Er werd echter wel melding gemaakt van een tekort aan vakkundig personeel.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Eerste krimp productiesector in 2 jaar; nieuwe orders dalen hard

03-10 De daling van 3,6 punten was bovendien fors: de op vier na grootste daling…

Bedrijf en Economie

Krimp productie en nieuwe orders

05-09 De daling van het aantal exportorders was groter dan die van het totale aantal…

Bedrijf en Economie

Laagste Nevi PMI-cijfer in 19 maanden, maar industrie kan nog steeds wat groeien

01-07 “Deze afname wordt vermoedelijk veroorzaakt door de hoge inflatie en economische onzekerheid”, zegt Albert…

Toeleveren

Groei productie industrie naar laagste tempo sinds 2020

01-06 “De groei van de industriële productie wordt belemmerd door tekorten aan geschoold personeel en…

Bedrijf en Economie

Groei productiesector herstelt zich

02-05 De productie nam in grotere mate toe, maar dit bleef onder het gemiddelde van…

Bedrijf en Economie

Maakindustrie blijft optimistisch ondanks scherpe stijging inkoopprijzen

01-04 De stijging van de nieuwe orders viel terug naar het laagste niveau in zeventien…

Bedrijf en Economie

Hogere kosten voor snel groeiende industrie door Oekraïne-crisis

01-03 De productie nam iets minder toe dan in januari, maar de stijging was nog…

Bedrijf en Economie

Exportorders trekken aan

01-02 De voorraad gereed product bleef stabiel, na een reeks van dalingen sinds juli 2020.…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X