PMI vlakt iets af, bedrijfsactiviteiten groeien

De NEVI PMI vlakte na het record van februari iets af naar 61.5 in maart, het laagste niveau in vijf maanden. Ook dit cijfer wijst nog steeds op een forse verbetering van de bedrijfsomstandigheden.

De productieomvang steeg in maart sterk. De grotere productieomvang werd ondersteund door een verdere flinke toename van de nieuwe orders. Deze toename was één van de grootste sinds het begin van dit onderzoek, maar wel de kleinste sinds oktober. De export orders lieten kleinste stijging zien in tien maanden.
De groei van de werkgelegenheid was iets minder groot dan de afgelopen records, maar bleef groter dan alle andere onderzoeksperiodes van dit onderzoek. Dit leidde tot de kleinste toename van de achterstanden in zes maanden. De verlenging van de levertijden in maart was de grootste ooit. Dit ondanks een minder grote uitbreiding van de inkoopactiviteiten. De inkoopprijsinflatie daalde naar het laagste niveau in zes maanden, maar bleef zeer hoog. De stijging van de verkoopprijzen was de op twee na grootste sinds juni 2011.

Groeiende bedrijfsactiviteiten
Hier en daar verschijnen in de Nederlandse financiële pers berichten als zou de Nederlandse economie afzwakken”, vertelt Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement aan de TU in Eindhoven. “Dit is onjuist. Zeker voor de Nederlandse industrie. Wat er aan de hand is, is dat het groeitempo iets afzwakt. Dit blijkt uit de Purchasing Managers’ Index (PMI) van maart. Deze belangrijke index registreert het contract volume dat door inkopers in de markt is gezet. Een waarde boven 50 betekent dat het contractvolume is toegenomen. Een waarde beneden 50 geeft het tegenovergestelde aan. De NEVI PMI kwam over maart uit op 61.5, hetgeen iets lager was dan 63.4 in februari. Er is dus sprake van een iets lager groeitempo. Maar niettemin van een aanzienlijke toename van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van voorgaande maand. De vraag naar Nederlandse industriële producten, met name kapitaalgoederen, nam zowel vanuit binnenland als buitenland toe door nieuwe efficiënte online verkoopkanalen en de introductie van nieuwe producten. Als gevolg draaien industriële bedrijven op volle toeren. En verwachten bedrijven ook een goede productiebezetting voor de rest van het jaar. Maar de levertijden lopen sterk op. De levertijdindex registreerde een recordwaarde van slechts 28.6 (een waarde beneden de 50 geeft aan een verslechtering van de levertijden ten opzichte van voorgaande maand). Oorzaak: toenemende grondstof tekorten. Dit ondanks de pogingen van inkopers buffers aan te leggen. De sterke vraag naar grondstoffen manifesteert zich in stijgende inkoopprijzen voor hout, staal en kunststoffen. Die natuurlijk door vertaald worden in hogere verkoopprijzen. De vraag naar goed gekwalificeerd technisch personeel blijft onverminderd hoog. Ik handhaaf mijn rapportcijfer op 8.5.”

Verkoop, inkoop en levertijden
De laatste verhoging van de verkooprijzen bij de Nederlandse productiebedrijven was de op twee na grootste sinds juli 2011 en slechts iets lager dan de niveaus in de eerste twee maanden van 2018. De hogere prijzen waren vooral het gevolg van de hogere grondstofkosten. De grootste inflatie werd genoteerd in de subsector voor halffabricaten.
De gemiddelde inkoopprijzen stegen in maart opnieuw fors. Er werd melding gemaakt van hogere prijzen voor een groot aantal grondstoffen zoals staal, kunststoffen en hout. De inflatie daalde licht naar het laagste niveau in zes maanden, maar bleef boven het onderzoeksgemiddelde op lange termijn. Er was in alle drie subsectoren sprake van aanzienlijke inkoopprijsinflatie.
De Nederlandse producenten maakten in maart melding van een ongekende verlenging van de levertijden, wat blijkt uit de desbetreffende seizoensmatig aangepaste index die daalde tot het laagste cijfer ooit. Exact 42% van de respondenten maakte melding van langere levertijden en dit werd toegeschreven aan de grondstoftekorten. De grootste verlenging van de levertijden werd genoteerd door de producenten van investeringsgoederen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Herstel industrie zet door; snelle groei productie

03-06 Het aantal ontvangen nieuwe orders steeg in mei voor de derde achtereenvolgende maand. Grotere…

Bedrijf en Economie

Industrie groeit eindelijk weer

01-05 Deze stijging was het gevolg van een grotere groei van de productieomvang, het aantal…

Bedrijf en Economie

Stijging aantal nieuwe orders, groot vertrouwen bij fabrikanten

02-04 David Kemps, sector banker industrie bij ABN AMRO, noemt in zijn maandelijkse commentaar vooral…

Bedrijf en Economie

Industriële productie lijkt bodem te hebben bereikt

01-03 Er was in februari sprake van een slechts geringe verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in…

Bedrijf en Economie

Inkoopmanagers industrie optimistisch gestemd over 2024

01-02 Het hoofdindexcijfer steeg van 44.8 in december naar 48.9 in januari en wijst daarmee…

Bedrijf en Economie

Industriële krimp houdt aan door zwakke klantvraag

03-12 Deze verslechtering was minder groot dan vorige maand, maar bleef aanzienlijk. Hiermee komt de…

Bedrijf en Economie

Productieomvang blijft fors dalen

01-11 Deze verslechtering was echter iets minder groot dan in september, toen het cijfer 43.6…

Bedrijf en Economie

Industrie zet mes in productie en banen

02-10 De overcapaciteit werd verder duidelijk uit een aanzienlijke daling van de achterstanden en de…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV