Principeakkoord cao Metalektro

Werkgevers en vakbonden hebben vandaag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao Metalektro (grootmetaal) voor ondernemingen in de technologische industrie. Er is een looptijd van 22 maanden afgesproken voor de nieuwe cao: van 1 juli 2013 tot 1 mei 2015. De lonen worden verhoogd: per 1 december 2013 met 2,35%, per 1 augustus 2014 met 1,5% en per 1 januari 2015 met 0,35%.

Om de aantrekkingskracht van de sector voor jongeren verder te verhogen, krijgen zij er per 1 januari 2015 nog eens 3% extra bij. Bedrijven die in zwaar weer verkeren kunnen met de vakbonden afwijkende afspraken maken. Nieuw is dat de cao-loonstijging niet zal gelden voor medewerkers met een jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag) van 90.000 euro of meer.

FME-voorzitter en hoofd van de werkgeversdelegatie, Ineke Dezentjé Hamming, noemt het akkoord cruciaal voor de concurrentiekracht van de bedrijven en dus voor groei. Volgens haar is met dit akkoord een stap gezet op weg naar modernisering van de cao. “Flexibiliteit is voor werkgevers van wezenlijk belang. Dat was dan ook een van onze speerpunten in de onderhandelingen. Want onze bedrijven kunnen alleen overleven als ze snel en soepel kunnen inspelen op de sterk wisselende vraag van de klant. Juist in zo’n sterk fluctuerende markt is zekerheid nodig over loonkosten en arbeidsvoorwaarden.” Het akkoord biedt werkgevers betere mogelijkheden tot maatwerk. Zo kunnen zij meer bedrijfstijd creëren door het flexibel inzetten van adv-uren. Het aantal terug te kopen adv-uren is verhoogd naar negen dagen per jaar. Medewerkers behouden de keuze tussen tijd en geld.

Dezentjé benadrukt dat werkgevers hart hebben voor hun medewerkers en zuinig zijn op hun mensen. “Zij realiseren zich dat het ‘menselijk kapitaal’ bepalend is voor het succes van het bedrijf. Werkgevers blijven dan ook investeren in hun medewerkers. Dat blijkt wel uit dit principeakkoord.”

Sectorplan
Werkgevers en vakbonden hebben ook afspraken gemaakt over versterking van de sector, onder meer door het gezamenlijk opstellen van een sectorplan in het kader van het Techniekpact. In dat sectorplan worden afspraken gemaakt over scholing, leerwerkplekken en stageplaatsen. In het sectorplan worden ook afspraken vastgelegd over hoe vakmensen voor de techniek te behouden en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Bovendien komen er zogeheten Servicepunten Techniek, om technici die hun werk (dreigen te) verliezen te helpen bij het vinden van ander werk.

Concurrentiekracht
De FME-voorzitter hamert er op dat de technologische industrie cruciaal is voor de verdienkracht van dit land. Dezentjé: “De sector is sterk internationaal georiënteerd; zo’n zestig procent van de omzet komt uit export. Na jaren van crisis is duidelijk geworden dat ondernemingen zich structureel moeten instellen op steeds snellere ontwikkelingen in technologie, veranderende marktomstandigheden en fors toegenomen fluctuaties in economische activiteit. Door innovatie, op tijd en alert inspelen op nieuwe ontwikkelingen, kostenbeheersing en goed opgeleide medewerkers kunnen ondernemingen in Nederland zich blijven meten met de concurrentie op de wereldmarkt. Willen we de werkgelegenheid en welvaart in ons land behouden, dan mag de concurrentiepositie van deze bedrijven niet worden verzwakt. Met deze nieuwe cao – zowel FME als de bonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen – zetten we er samen de schouders onder.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Ook FNV stemt in met nieuwe cao Metalektro

07-11 Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor…

Personeel en Opleiding

FME-leden stemmen in met cao-akkoord

17-10 In de ledenvergadering (ALV) op 13 oktober stemde een meerderheid voor het aangaan van…

Personeel en Opleiding

Werknemers Metalektro gaan er 11% op vooruit

22-09 Bij goedkeuring door de leden gaat het akkoord gelden voor 150.000 werknemers die onder…

Personeel en Opleiding

CAO voor Metaalbewerkingsbedrijf definitief

13-06 De volledige cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf is hier te downloaden in pdf formaat. Salaristabellen De…

Personeel en Opleiding

Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

15-04 Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Bedrijf en Economie

Machine-industrie in Nederland blijft groeien

06-04 Hierdoor is de machine-industrie nagenoeg even groot geworden als de twee traditioneel grootste onderdelen…

Personeel en Opleiding

Staking breidt zich uit

09-02 Mustafa Kirac, bestuurder FNV Metaal: “In het kader van de verbreding gaan we in…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen