Productie met een 2020-visie

0

De adoptie van bepaalde opkomende technologieën kost tijd, zeker als het verstrekkende innovatieve ontwikkelingen betreft. Wat zijn de trends en waarom worden ze in 2020 eindelijk omarmd? Prasad Satyavolu, chief digital officer manufacturing & logistics bij Cognizant, gaat dieper in op de belangrijkste ontwikkelingen die we in 2020 waarschijnlijk gaan zien.

De komst van elektrische voertuigen lijkt misschien een verrassende trend – ze worden immers al jaren geproduceerd en gebruikt. Zowel consumenten als bedrijven zijn echter nogal traag geweest met het integreren van de technologie. Dit is vooral te wijten aan de afwachtende houding van consumenten en bedrijven, die onder andere wordt veroorzaakt door het aantal oplaadmomenten dat nodig is voor het gebruik van deze voertuigen. Dit wordt gezien als een tijdrovende taak die niet past in ons doorgaans snelle leven. Deze kwestie wordt wel steeds vaker aangepakt. Afgelopen zomer kondigde Shell bijvoorbeeld de komst van 200 oplaadpunten aan. Deze ‘snelladers’ hebben een capaciteit van minimaal 150 kW en laden een voertuig binnen 15 minuten op.

Er is hoop dat als industriële grootmachten het voortouw nemen en zich richten op het verbeteren van de beschikbaarheid en het gemak van het opladen, de houding van de consument ten opzichte van elektrische auto’s verandert. Door innovatie, de ontwikkeling van de infrastructuur, en daarmee de steeds positievere houding van consumenten ten opzichte van elektrisch rijden, zien we een radicale verschuiving plaatsvinden waardoor elektrische auto’s steeds meer de norm worden.

5G-netwerk
Een andere belangrijke ontwikkeling is de lancering van 5G dat de komende twaalf maanden verder wordt uitgerold. Het potentieel ervan gaat hand in hand met het Internet of Things (IoT). Hoewel veel van de huidige discussies hypothetisch zijn, is dit een technologie die veel impact heeft op de manier waarop we leven. Het 5G-netwerk leidt tot een snellere en betrouwbaardere verbinding die meer mogelijkheden biedt voor het werken met bijvoorbeeld Big Data en kunstmatige intelligentie. Er is altijd sprake van onzekerheden en twijfel over of de nieuwe technologie wellicht te invasief zijn. Dit betekent dat transparantie van essentieel belang is. Een belangrijke focus voor 2020 is dat het vertrouwen van consumenten en bedrijven in nieuwe technologie wordt vergroot.
Veel consumenten zien 5G, ten onrechte, alleen als een manier om nog meer data op te slaan. Gezien de omvang van de investeringen die mobiele telefoonnetwerken in hun infrastructuur en technologie hebben gedaan, zijn zij degenen die aan moeten tonen dat 5G veel meer biedt dan alleen superieure internetsnelheden.

Duurzaamheid
Ook in 2020 blijven milieukwesties bovenaan de agenda staan als het gaat om productie. De klimaatverandering heeft geleid tot een toename van extreme omstandigheden, waarbij zowel waterschaarste als overstromingen vaker voorkomen. Dit heeft ertoe geleid dat waterbedrijven een onstabiele weg naar transformatie zijn gaan bewandelen. Hierdoor zijn fabrikanten, die voor hun productielijnen afhankelijk zijn van water, onder druk komen te staan. Hoe onstabieler en duurder dit is, hoe meer schade het bij een bedrijf kan aanrichten, zonder zelfs maar de ethische en milieugevolgen van waterverspilling in ogenschouw te nemen. Duurzaamheid is en blijft een belangrijke pijler in het productieproces, ook in 2020, en dit start met water. Terwijl de waterbedrijven werken aan het verbeteren van hun processen, kunnen bedrijven zelf grote vooruitgang boeken in hun waterbesparing en -recycling. 2020 zou wel eens een cruciaal jaar kunnen worden in de productie-industrie, met snelle vooruitgang op het gebied van elektrische voertuigen, 5G en waterbesparing om deze belangrijke industrie te helpen transformeren.