Productie neemt weer toe

Voor het eerst in zes maanden is de productieomvang in de industrie weer licht toegenomen, zo blijkt uit de cijfers van de maandelijkse inkoopmanagersindex Nevi PMI.

De Nevi PMI steeg in januari van 48.6 naar 49.6 en gaf daarmee de kleinste krimp aan in vijf maanden.

De Nevi PMI steeg in januari van 48.6 naar 49.6 en gaf daarmee de kleinste krimp aan in vijf maanden.

Levertijden korter

De nieuwe orders lieten de kleinste daling zien in zes maanden en hetzelfde was het geval bij de exportorders. De inkoopactiviteiten namen wederom af, zij het in de kleinste mate in vijf maanden. De materiaalvoorraad nam toe en de achterstanden namen af. De daling van de voorraad eindproducten was de kleinste sinds oktober 2022 en de levertijden waren deze maand voor het eerst sinds augustus 2019 korter. De werkgelegenheid bleef toenemen en het optimisme over de toekomst was het grootst in elf maanden. De inkoopprijsinflatie was het laagst in 27 maanden en de verkoopprijsinflatie in 23 maanden.

Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN Amro, stelt vast dat de Nederlandse industrie de toelevering van onderdelen en materialen eindelijk ziet verbeteren. “In januari zijn de levertijden voor het eerst sinds 2019 afgenomen. En voor het eerst sinds juli vorig jaar is de Nederlandse industriële productie licht gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand, mede dankzij de verbeterde toelevering van materialen. De kortere levertijden drukken nog zwaar op de algehele score. Normaliter zijn langere levertijden een teken van groei. Toenemende bedrijvigheid leidt tot meer vraag naar materialen, wat leidt tot langere levertijden. Om die reden leiden kortere levertijden tot een lagere score van de Nevi Inkoopmanagersindex, die wordt berekend op basis van nieuwe orders (30% gewicht), productie (25%), werkgelegenheid (20%), levertijden (15%) en de voorraad ingekochte materialen (15%).”

Omstandigheden verre van normaal

Ook nu zijn de kortere levertijden volgens Swart een teken van zwakke vraag. “Maar aangezien de omstandigheden momenteel verre van normaal zijn, zijn de kortere levertijden eigenlijk goed nieuws.”  Swart zegt dat wanneer de levertijden buiten beschouwing zouden worden gelaten, de NEVI Inkoopmanagersindex over januari zou uitkomen op 49.9, wat zou duiden op een minieme krimp van de bedrijvigheid.

Tijdens de pandemie was de vraag naar goederen abnormaal hoog. Honderden miljoenen consumenten, die met behoud van inkomen tijdens lockdowns veel vrije tijd in de schoot geworpen kregen, kochten vooral online ongebruikelijk grote hoeveelheden producten, wat leidde tot een plotselinge stijging van de wereldwijde vraag naar industriële goederen. Lockdowns en langere laad- en lostijden van grotere hoeveelheden containers leidden tot ernstige ontregeling van toeleveringsketens, wat het onmogelijk maakte aan de hoge vraag tegemoet te komen en zo leidde tot de grootste tekorten materialen ooit. Hoge containerprijzen en de grote tekorten stuwden vervolgens de inflatie, waardoor de centrale banken zich genoodzaakt zagen de rente te verhogen.

Zweepslag-effect

Dat maakte de financiering van voorraden duurder, net op het moment dat de economische vooruitzichten als gevolg van de energiecrisis verslechterden. Intussen kwamen eerder bestelde materialen vaak met enorme vertraging eindelijk binnen, wat leidde tot overtollige voorraden. Deze opmerkelijke samenloop van omstandigheden leidde zo tot een extreem groot ‘bullwhip-’ of ‘zweepslag-effect’, het fenomeen waarbij een tijdelijk hogere vraag in combinatie met lange levertijden uiteindelijk leidt tot overtollige voorraden die vervolgens moeten worden afgebouwd. De afbouw van overtollige voorraden verklaart grotendeels de zwakke vraag van afgelopen herfst.

Ergste achter de rug

De huidige zweepslag is volgens Swart waarschijnlijk veruit de grootste in de geschiedenis, maar is naar zijn aard nog steeds een tijdelijk verschijnsel. Zodra de overtollige voorraden zijn afgebouwd, kan de vraag verbeteren. In januari nam het aantal nieuwe orders verder af, maar wel in het laagste tempo sinds augustus. De hoeveelheid ingekochte materialen en de voorraden gereed product namen ook nog af, maar slechts marginaal. Inkoop- en afzetprijzen stijgen in een trager tempo sinds begin 2021, wat duidt op afnemende inflatie. Dit alles duidt er waarschijnlijk op dat bedrijven hun overtollige voorraden bijna hebben afgebouwd en dat het ergste van de zweepslag achter de rug is.

Grote namen failliet

Swart: “Helaas gingen in januari twee grote namen in de Nederlandse industrie failliet. In de papierindustrie, een branche die hard wordt geraakt door de energiecrisis, zag Crown van Gelder de stroom nieuwe orders geheel stilvallen, waardoor de kasstroom opdroogde en de fabriek stil viel. Ook de nieuwe autofabrikant Lightyear is mogelijk een slachtoffer van de corona-zweepslag. De auto-industrie is uitzonderlijk hard getroffen door materiaaltekorten, wat de productie flink belemmerde, wat niet alleen door de marktleiders werd gevoeld, maar zeker door een kleine, nieuwe speler. Hoewel de energie-intensieve branches als de papierindustrie, de basismetaalindustrie en de chemische industrie nog in een lastig parket zitten, zijn de gevolgen van de energiecrisis wel veel minder pijnlijk dan enkele maanden geleden, vooral dankzij de zachte winter in Europa. Sommige fabrieken die afgelopen zomer de productie hadden stilgelegd kunnen misschien binnenkort weer opstarten. Los daarvan ziet de nabij toekomst er voor het overgrote deel van de Nederlandse industrie een stuk zonniger uit.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Grootste daling levertijden sinds juli 2009

01-03 Desondanks nam de productie nog steeds toe, zij het minder dan in januari. De…

Bedrijf en Economie

Productie industrie in november fractie gekrompen

11-01 De helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in november minder dan in…

Bedrijf en Economie

Bodem in zicht voor industrie

04-01 De inkoopmanagersindex steeg in december van 46.0 naar 48.6, een forse verbetering met 2.6…

Bedrijf en Economie

Ondanks krimp meer banen in industrie

02-12 De productieomvang daalde voor de vierde maand op rij en dit was het grootste…

Bedrijf en Economie

Grootste daling aantal nieuwe orders sinds mei 2020

02-11 De voorraad eindproducten was voor de eerste keer in 2022 kleiner dan de maand…

Bedrijf en Economie

Eerste krimp productiesector in 2 jaar; nieuwe orders dalen hard

03-10 De daling van 3,6 punten was bovendien fors: de op vier na grootste daling…

Bedrijf en Economie

Productie industrie in juli met 4% gegroeid

12-09 Iets minder dan de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in juli…

Bedrijf en Economie

Krimp productie en nieuwe orders

05-09 De daling van het aantal exportorders was groter dan die van het totale aantal…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen