‘Regering moet knelpunten metaalbedrijven oplossen’

De wet- en regelgeving in ons land belemmert metaalbedrijven in hun bedrijfsvoering. Dat blijkt uit het rapport ‘Regels in bedrijf: sectorscan metaal’ van Actal, het adviescollege toetsing regeldruk. Naar aanleiding van het rapport roept de Metaalunie de regering op om de aangedragen knelpunten te erkennen en deze daarna zo snel mogelijk op te lossen.

Ondernemers in de metaalsector moeten voldoen aan wet- en regelgeving op terreinen als arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu en financiële administratie. Veel ondernemers zien dat de regelgeving zo complex is dat zelfs de overheid niet duidelijk kan maken welke regels op hun bedrijf van toepassing zijn. Ook leidt het hoge tempo van veranderingen in regelgeving tot problemen in de bedrijfsvoering. Actal, dat het rapport op 15 maart heeft overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken, adviseert daarom een rem te zetten op veranderingen in regelgeving, en bedrijven meer tijd te geven om hun bedrijfsvoering aan te passen.

Geen aansluiting op praktijk
Ondernemers ervaren onvoldoende aansluiting tussen beleid en praktijk. Dit is toe te schrijven aan de instrumenten, de bejegening en de professionaliteit van de overheid. Het onderzoek geeft voorbeelden van situaties waarin ondernemers maatregelen moeten nemen die niet bijdragen aan de oplossing van het probleem. Zo gaf een ondernemer aan te werken met de gevaarlijke stof cyanide. Bij brand is het blussen met water hierdoor onverstandig. Desondanks moest de ondernemer een brandput slaan, zodat de brandweer over voldoende bluswater kan beschikken.

Het onderzoek laat zien dat regeldruk ook ontstaat door onduidelijkheid over het beleid en hoe dit te interpreteren. Zo moest een ondernemer van de gemeente een filter plaatsen in een luchtafvoer boven open vuur, terwijl de brandweer juist had bevolen dat filter te verwijderen. De ondernemer heeft brandweer en gemeente gevraagd om tot een gezamenlijke oplossing te komen, maar die waren daartoe niet bereid. Het bedrijf plaatst of verwijdert het filter momenteel afhankelijk van welke inspecteur langskomt. Het plaatsen en verwijderen van het filter verstoort het normale bedrijfsproces en miskent de publieke belangen die de verschillende overheden moeten beschermen. De ondernemer loopt bovendien het risico dat een verzekeraar niet uitkeert als er iets gebeurt, omdat de ondernemer (een deel van) de regels niet naleeft.

Adviezen opvolgen
Koninklijke Metaalunie en FME zijn zeer ingenomen met het Actal-rapport. Metaalunie vindt dat nu de regering aan zet is en gaat er vanuit dat de verantwoordelijke ministers de adviezen zullen opvolgen, de 35 door ondernemers aangedragen knelpunten erkennen en deze daarna zo snel mogelijk zullen oplossen.De bevindingen uit het Actal-rapport zijn tot stand gekomen door onderzoek bij lidbedrijven van Metaalunie en FME-CWM. Metaalunie hecht daarom grote waarde aan de conclusies en aanbevelingen die genoemd worden. Ze zijn gebaseerd op onder meer de dagelijkse praktijk van een gemiddeld MKB-bedrijf in de metaal. De scan haalt daarmee veel herkenbare regeldrukkosten en -problemen boven tafel.

Uit het onderzoek blijkt dat partiële oplossingen voor het verminderen van de regeldruk voor de metaalsector ontoereikend zijn. Regeldruk uit verschillende beleidskokers daalt op de ondernemingen neer, wat leidt tot concrete belemmeringen voor hun bedrijfsvoering. De bedrijven in deze sector doen diverse inspanningen om zo goed mogelijk van de regels op de hoogte te zijn, variërend van het in dienst nemen van specialistische medewerkers tot en met het inschakelen van externe deskundigen of diensten. Zelfs dan blijkt het nog moeilijk om alle regels te kennen die van toepassing zijn. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid die – zeker in tijden van laagconjunctuur – voor de betreffende bedrijven van directe invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit, aldus Actal.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Plaatbewerking

247TailorSteel start productie in Oud Gastel

28-03 De officiële opening is pas op 14 juni, maar CEO Carl Berlo kijkt er…

Plaatbewerking

Specialist in ‘metalen met gaten’ versterkt productie

27-03 Holwerda heeft een werktuigbouwkundige achtergrond en meer dan 25 jaar ervaring in het laten…

Plaatbewerking

Trumpf smart factories voor drie VDL-bedrijven

27-03 Hiermee is de samenwerking tussen beide concerns, die al meer dan 40 jaar bestaat,…

Verspanen

DMG Mori kwaliteitszegel voor hyper MILL

27-03 Daar kunnen klanten ook gereedschappen, spaninrichtingen en andere door DMG Mori aanbevolen producten tegen…

Verspanen

Koelsmeermiddel voor ASML Grade 2

27-03 De Bechem Avantin 400 serie is vrij van boorzuur en formaldehyde en mengbaar met…

Verspanen

Clean Event: krijg grip op industriële reinheid

27-03 Het evenement verbindt professionals uit de gehele keten rondom industriële reinheid om samen de…

Bedrijf en Economie

Wilvo neemt V.d. Elsen over

27-03 De overname (de vierde na GFM in 2020, Iteq in 2021 en Van Den…

Toeleveren

VDL Groep groeit stevig door

27-03 Ondanks onzekere geopolitieke omstandigheden en externe uitdagingen als gevolg van tekorten (medewerkers en materialen)…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen