Ruim 60% MKB-metaal worstelt met beschikbaarheid materialen

Het MKB-metaal heeft een goed vierde kwartaal achter de rug, maar de gestegen grondstofprijzen en de beschikbaarheid van personeel en materialen blijven zorgen voor kopzorgen. Volgens de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van het MKB-metaal over het vierde kwartaal van 2021 is de beschikbaarheid van materialen een probleem voor 6 op de 10 bedrijven.

Onder andere de beschikbaarheid van buizen- en kokermateriaal wordt door de respondenten van de Metaalunie-barometer genoemd als een probleem.

Meer dan 60% van de respondenten geeft aan dat zij te maken hebben met materialen of componenten die niet leverbaar zijn. Producten die hierbij het meest worden genoemd zijn elektronica (chips), aluminium, diverse soorten RVS, buizen- en kokermateriaal, kunststoffen, machineonderdelen en grondstoffen voor coatings.

Prijzen verhoogd

Net als in de voorliggende kwartalen verhoogde ook in het vierde kwartaal zes op de tien bedrijven hun verkoopprijzen. Ook nu weer zijn de verschillen tussen sectoren groot. En ook dit keer zijn de meeste bedrijven die de verkoopprijs hebben verhoogd, actief in de bouw of in de metaalwarensector.

Personeel

Bij de respondenten van de barometer werken gemiddeld 20 medewerkers, 17,6 met een vast contract en 2,8 met een flexibel contract. Het aandeel respondenten met meer mensen in vaste dienst is afgenomen ten opzichte van de vorige drie kwartalen, maar nog wel groter dan het aandeel bedrijven met minder vast personeel in dienst. In de eerste drie kwartalen gaf 18% van de respondenten aan meer personeel in vaste dienst te hebben, in het vierde kwartaal is dat nog maar 12%. Door de aard van de vragen kan niet worden afgeleid of een tekort aan aanbod hiervan de oorzaak is. Voor ingeleend personeel gelden vergelijkbare uitkomsten.

Het aandeel bedrijven met vacatures blijft met 43% hoog, maar is minder hoog dan in het tweede en derde kwartaal van 2021 toen dit op 50% lag. Gemiddeld hebben de bedrijven die vacatures hebben er 2,8 openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers hebben de respondenten gemiddeld voor 5% van het personeelsbestand aan vacatures openstaan.

Bedrijfsresultaat

Zowel de binnen- en buitenlandse orderpositie als het gerealiseerde bedrijfsresultaat verbeterde in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal. Daar staat echter tegenover dat de verwachtingen voor de binnenlandse orderpositie én het bedrijfsresultaat voor het eerste kwartaal van 2022 beduidend minder positief zijn. Het verwachte bedrijfsresultaat voor het eerste kwartaal van dit nieuwe jaar wordt voorzichtiger ingeschat dan in de voorliggende kwartalen, van per saldo 13% naar 5%. Ook nu zijn de verspanende bedrijven het meest positief.

Investeringen in machinepark

Ondanks de afnemende verwachtingen voor begin 2022 over de binnenlandse orderpositie en het bedrijfsresultaat, is de investeringsbereidheid eind 2021 minder negatief dan voorgaande twee jaren. Een op de vijf ondernemers verwacht het komende halfjaar meer te gaan investeren in machines, tegen 23% die minder verwacht te gaan investeren.

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Lente nog niet in zicht op staalmarkt

18-03 Hoewel staalprijzen traditioneel vaak stijgen bij de start van de lente, is dit nu…

Materialen

Stijging staalprijzen onwaarschijnlijk

19-02 Als redenen hiervoor noemt het StaalJournaal de dreiging van mogelijk meer en naar alle…

Bedrijf en Economie

Invest International verdubbelt financiering voor MKB-export

17-01 De extra storting in het speciale MKB exportfonds is gedaan omdat de vraag van…

Materialen

Staalprijzen verder in de lift?

17-01 De vraag naar staal in Europa is nog altijd zwak. Enigszins opmerkelijk is volgens…

Materialen

Staalprijzen: houdt de stijgende trend aan?

20-12 Het StaalJournaal constateert in haar laatste editie van dit jaar dat de EU-staalproducenten een…

Automatisering

’Samenwerking nodig voor digitale transformatie’

19-12 De toekomst van machinebouw en installatietechniek ligt in digitale, op data gebaseerde bedrijfsmodellen en…

Materialen

Staalprijzen op keerpunt

20-11 Dit jaar heeft China, ‘s werelds grootste staalproducent, een afname in haar productie laten…

Materialen

Vraag en aanbod op staalmarkt uit balans

18-10 De prijs van steenkool is fors gestegen, terwijl andere grondstoffen geen grote schommelingen vertonen.…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV