Salarisverhoging in 2013 onbespreekbaar voor metaalwerkgevers

Werkgevers en werknemers zijn er tijdens de derde onderhandelingsronde op 10 april nog niet in geslaagd om tot een akkoord te komen voor een nieuwe cao Metaal & Techniek. Ze zijn uit elkaar gegaan met de afspraak dat de onderhandelingen worden voortgezet op 17 april.

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) zegt een serieuze aanzet te hebben gegeven om tot afspraken te komen over onder meer duurzame inzetbaarheid, voorstellen over beperking van seniorenrechten (in vakantietijd en positie en overwerk/ploegendienst) en het aanbieden van lichter werk aan oudere werknemers. Ook zijn gezamenlijke acties door CAO-partijen ten behoeve van effectiviteit en herkenning van het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’ op tafel gekomen.
Voorts is voorgesteld om een extra salarismaatregel te nemen voor jeugdigen teneinde de aantrekkelijkheid van het werken in de Metaal & Techniek te bevorderen.

Salarisverhoging in 2013 niet bespreekbaar
In de sfeer van beloningen is door de FWT vastgehouden aan de eis dat een salarisverhoging in het jaar 2013 onverantwoord en derhalve niet bespreekbaar is. In 2014 zou medio dat jaar het salaris met 1% verhoogd kunnen worden. Ook kan wat de werkgevers betreft per 1-1-2014 één Crisisbestrijdingsdag (CBD-dag) gaan gelden. De FWT benadrukt dat de onderhandelingen worden gevoerd ten behoeve van een CAO in crisistijd. Daarbij passen terughoudendheid en afspraken die recht doen aan crisisomstandigheden.

Bonden voeren druk op
FNV Bondgenoten had bij voorbaat al geen grote doorbraak verwacht tijdens de derde onderhandelingsronde. De bond was daarom al een actie gestart onder de leden. Die zijn allemaal gevraagd een actiekaart in te vullen en deze voor 14 april in te sturen. De handtekeningen worden 17 april overhandigd in Den-Haag als daar de laatste onderhandeling plaats heeft. De handtekeningen worden om 09:00 overhandigd. FNV Bondgenoten hoopt dat veel leden daarbij aanwezig zullen zijn om zo veel mogelijk druk op de ketel te zetten.

Onderhandelingen grootmetaal van start
Terwijl de onderhandelingen voor de cao Metaal & Techniek in volle gang zijn, gaan op 23 april de gesprekken van start voor een nieuwe cao Metalektro (grootmetaal). De leden van FNV Metaal die werken in de grootmetaal willen met de werkgeversorganisatie FME-CWM in de nieuwe cao afspraken maken om de sector aantrekkelijk te houden voor vakkrachten en jonge instroom te trekken. Het tekort aan vaklieden wordt in 2016 geraamd op 155.000 in de technieksectoren.
Jos Brocken, landelijk bestuurder FNV Metaal: “De continuïteit van de bedrijven wordt bedreigd door het groeiend tekort aan vakmensen. Werknemers willen dat er daarom meer wordt gedaan aan modern werkgeverschap, met inspanningen die de sector aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld door meer zeggenschap over werktijden, betere opleidingsmogelijkheden en het bieden van perspectief op een zeker contract met een goede beloning. Voor jonge instromers willen we de beste begeleiding, en goede maatregelen om gezond tot op oudere leeftijd je te kunnen ontplooien als vakvrouw- of man. Er is in Nederland al vijf jaren achtereen sprake van koopkrachtverlies. Met een loonsverhoging, die ervoor zorgt dat de koopkracht weer op peil komt, kunnen de werkgevers in een klap laten zien dat het aantrekkelijk maken van de sector ze menens is.”

‘Vakmensen zijn geen wegwerpartikelen’
De sector heeft volgens FNV Metaal steeds meer te maken met flexuitwassen. Brocken: “Werknemers maken zich daar grote zorgen over. Wat de leden van FNV Metaal betreft, maakt de cao snel een einde aan doorgeschoten flex en moet er iets gebeuren aan het ontduiken van de cao en andere wet- en regelgeving. Vakmensen moeten worden gekoesterd, niet gefrustreerd of gebruikt als wegwerpartikel. Wij voeren daarom deze cao-onderhandelingen onder het motto ‘Jouw vak is een goede CAO waard’. Wat ons betreft zijn we er snel uit met de cao-onderhandelingen.”

Tags

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Metaal gaat staken voor nieuwe cao; acties starten maandag in Friesland

17-04 De vakbonden roepen hun leden op tot actie, omdat de werkgevers na weken van…

Personeel en Opleiding

Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers

15-04 Het ultimatum verloopt aanstaande woensdag om 18.00 uur. Indien de werkgevers niet met de…

Personeel en Opleiding

Werkgevers doen ‘stevig’ eindbod voor nieuwe cao’s Metaal & Techniek

15-04 UPDATE:      Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers Na vier onderhandelingsronden doen de werkgevers…

Personeel en Opleiding

Cao-onderhandelingen Metaal & Techniek afgebroken, acties dreigen

08-04 Vakbond FNV Metaal zal de werkgevers nu samen met de andere bonden op korte…

Personeel en Opleiding

Cao-overleg opgeschort; lonen grootste probleem

29-03 Werkgevers bieden per 1 juli 2024 5% en per 1 februari 2025 1,25% over…

Personeel en Opleiding

Afschaffing jeugdlonen heet hangijzer aan cao-tafel

18-03 FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie spreken van een impasse. Volgens hen weigeren…

Personeel en Opleiding

CNV: ‘Werknemers metalektro hebben inhaalslag te maken’

11-03 De bond gaat de cao-onderhandelingen, die op 21 maart starten, in met een inzet…

Personeel en Opleiding

Uitdagingen arbeidsmarkt belangrijk thema bij cao-gesprekken

19-02 “Allerlei factoren, zoals netcongestie, stikstofproblematiek, conflictsituaties in de wereld en de terugvallende wereldhandel, zorgen…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV