Schaarste drijft staalprijzen verder op

Het kan snel gaan in de staalmarkt. Eerder dit kwartaal heerste er nog grote twijfel of staal duurder zou gaan worden, maar in november stegen de prijzen al fors en nu in december wordt de markt met verdere verhogingen geconfronteerd, zo signaleert het laatste StaalJournaal van NovioStaal van dit jaar.

Europa’s grootste staalfabriek kondigde begin deze maand aan de basisprijs voor warmgewalste coils met € 50 per ton te verhogen naar € 650. Voor Sendzimir verzinkt materiaal gaat de basisprijs zelfs naar € 750 per ton, zo wil deze producent. Als argumenten hiervoor worden genoemd de onverwacht veel sterker gestegen materiaalbehoefte vanuit de automobielsector waardoor schaarste is ontstaan, gestegen grondstofprijzen (ijzererts is momenteel zelfs $145/ton als gevolg van een enorm grote vraag), de hogere prijzen elders op de wereldmarkt en de meer dan tevredenstellende gevulde orderboeken.

“Inderdaad is de vraag uit de automobielsector heel fors toegenomen, waardoor handelaren en service centers enerzijds hun voorraden snel zagen slinken, maar anderzijds door uitlopende levertijden de aanvoer van nieuw materiaal zagen stagneren”, aldus het StaalJournaal. “Sommige service centers kunnen veroorzaakt door deze dramatische ontwikkelingen bestaande afspraken voor het lopende en de volgende drie maanden al niet meer voor 100% nakomen.”

Twijfel slaat weer toe

Er zijn volgens het StaalJournaal zelfs ook distributeurs en service centers die besloten hebben aanvragen van voor hun onbekende verbruikers bij voorbaat al af te wijzen. “In ons StaalJournaal van november berichtten we al een verdere prijsstijging voor niet onlogisch te houden. Maar een dergelijk forse verhoging hadden ook wij niet verwacht en dat is bij meer afnemers het geval, waardoor ook weer twijfel toeslaat.

Importprijzen zijn op basis van het actuele Europese prijsniveau niet interessant, maar een basisprijs van € 650 zou wel eens uitnodigend kunnen gaan werken voor fabrieken in andere continenten om de Europese markt maar weer eens actiever te gaan benaderen. De huidige levertijden, zoals die door de grotere staalfabrieken worden afgegeven, kunnen daarnaast een andere impuls zijn voor inkopers om maar weer eens overzee te gaan shoppen. Immers de meeste fabrieken in Europa hebben de orderboeken voor het eerste kwartaal 2021 al lang gesloten en bovendien bieden sommige slechts beperktere hoeveelheden aan voor levering in het 2e kwartaal en dan vaak ook nog met een levertijd 2e helft mei of juni.

Dat betekent dat wanneer er nu materiaal besteld wordt er door de staalfabriek een levertijd van 5 tot 6 maanden wordt afgegeven en ons is bekend dat enkele service centers voor die termijn inderdaad orders hebben geplaatst. Dat moesten ze ook wel om te voorkomen dat vanwege mogelijk nog verder uitlopende levertijden voorraden op zouden raken. Vanuit bijvoorbeeld Aziatische landen of Rusland zou materiaal geleverd kunnen worden, dat qua prijs dan misschien niet concurrerend kan zijn, maar wel eind 1e kwartaal 2021 te ontvangen zal zijn, waardoor de materiaalbehoefte tenminste voorlopig voldoende afgedekt zal kunnen zijn. Bijkomend nadeel is momenteel wel dat zeetransport erg duur geworden is.”

Koudgewalst en verzinkte coils

Hoe het zal lopen blijft volgens het StaalJournaal te bezien, maar feit is dat staal in een zeer korte tijd fors duurder is geworden. “In de grafiek bij dit artikel laten we zien hoe volgens drie verschillende bronnen de staalprijs voor warmgewalste coils op de spotmarkt zich in 2020 ontwikkeld heeft. Veel van het warmgewalst materiaal wordt verder verwerkt tot koudgewalst en verzinkte coils. Logischerwijs worden dan ook die materialen evenredig duurder of wellicht zelfs nog meer wat afhankelijk is van de verkrijgbaarheid.”

Kunstmatig?

De huidige schaarste aan materiaal, vooral warmgewalst en verzinkt materiaal is erg lastig te verkrijgen, wordt door de staalmakers wellicht ook wel kunstmatig in stand gehouden. Weliswaar zijn of worden enkele hoogovens in West-Europa (Spanje, Frankrijk en België) herstart, maar tegelijkertijd is de ruwstaalproductie in Italië voorlopig nog zeer beperkt, worden hoogovens in Polen gesloten, produceert een Hongaarse fabrieken wegens financiële problemen minder en zijn bij een in Slowaakse fabriek slechts 2 van de 3 hoogovens in gebruik, waarbij voorlopig de laatste niet herstart zal worden.

Een fabriek met wals- en galvaniseerlijnen in o.a. Luxemburg en Italië heeft eind november aan diverse afnemers een aantal opdrachten van enkele tienduizenden tonnen, te leveren in het 4e kwartaal 2020 en begin 2021, teruggegeven omdat deze fabriek om allerhande redenen die hoeveelheid niet zou kunnen produceren. Daarnaast heeft een aantal Duitse fabrieken onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan enkele walslijnen aangekondigd waardoor de productieopbrengst aanmerkelijk verlaagd zal worden. Een van die fabrieken heeft haar afnemers bericht, dat zij voor levering in het 2e kwartaal met een 20% volumebeperking rekening moeten houden. “Daarmee is het aannemelijk dat de huidige schaarste aan zal houden en daardoor zal het prijsniveau op de binnen-Europese markt in het 1e halfjaar 2021 waarschijnlijk een stabiele tot wellicht zelfs nog licht stijgende trend vertonen”, concludeert het StaalJournaal.

“Een onzekere kwestie daarbij is natuurlijk hoe de Covid19-pandemie zich zal ontwikkelen, terwijl andere factoren van betekenis kunnen zijn of, respectievelijk hoe dan, de nieuwe Amerikaanse regering haar beleid aangaande importheffingen op staal zal wijzigen alsmede welke economische strategie richting China zij zal gaan voeren.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Verlenging importheffingen is tegenvaller voor staalverbruikers

16-06 Tot verrassing van velen maakte de EU-Commissie medio juni bekend de sinds 2018 geldende…

Materialen

Juridisch advies kan helpen bij stijgende prijzen en schaarste materialen

07-06 “Door geopolitieke spanningen, coronaeffecten in de keten en antidumpingmaatregelen zijn materialen van buiten Europa…

Materialen

Rampzalige schaarste aan staalproducten houdt aan

17-05 In de afgelopen 4 weken verhoogde ArcelorMittal als marktleider de basisprijzen voor warmgewalste rollen…

Materialen

Staalprijzen stijgen verder, tenzij…

16-04 “Het tekort aan materiaal in combinatie met extreem lange levertijden en de waanzinnig hoog…

Materialen

Waarom stijgen de staalprijzen zo explosief?

07-04 In een extra editie van het StaalJournaal heeft NovioStaal een grafiek geplaatst, waarin een…

Materialen

Staalprijzen weer hoger, schaarste blijft

15-03 Hield het StaalJournaal in de vorige editie vanwege de onzekere ontwikkelingen op de staalmarkt…

Materialen

Stabiel, dalen of stijgen? Het blijft gissen naar de staalprijzen

17-02 “In de vorige maand werden we geconfronteerd met aankondigingen van diverse prijsstijgingen, die geleid…

Materialen

Toenemende zorgen over beschikbaarheid materiaal

15-01 Zo circuleert er volgens het StaalJournaal in de markt een bericht dat wanneer er…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X