Situatie in de Verspaning en Plaatbewerking in juni beter dan de totale industrie

11

Uit de laatste metingen van de MCB Verspaningsindex en de FDP BrancheBarometer Plaatgewerking blijkt dat de inkoopmanagers in de metaalbewerkende branches Verspaning en Plaatbewerking in juni vrijwel even positief als in mei zijn over de groei in hun branche.
De branche Verspanning kent een indexscore van 67,1 in juni tegen een score van 67,7 in mei. In de Plaatbewerking was in juni de indexscore 73,3, terwijl deze in mei 74,0 was. Beide branches ontwikkelden zich in juni wel veel beter dan de totale industrie (Nevi inkoopmanagersindexscore 60,7). Omdat een score hoger dan 50 ‘groei’ betekent, kan geconcludeerd worden dat er in de Verspaning en Plaatbewerking sprake is van groei.

Verspaning
Uit de MCB Verspaningsindex, die is opgebouwd uit vijf componenten, kan geconcludeerd worden dat de productie in de branche Verspaning zich positiever ontwikkelt ten opzichte van de vorige maand. Over de orders denken inkopers minder positief, de levertijden van de leveranciers zijn korter en de voorraden van het eindproduct nemen af. Over de werkgelegenheid wordt ook positiever gedacht. De inkoopprijzen, geen onderdeel van de totale Verspaningsindex, nemen volgens de inkopers ten opzichte van vorige maand flink toe. Ten opzichte van de totale industrie (cijfers Nevi) blijkt dat het productieniveau in de branche Verspaning beter is dan in de industrie.

Verspaningsindex

Plaatbewerkers
Ook inkoopmanagers in de metaalbewerkende branche Plaatbewerking zijn in juni vrijwel even positief als in mei over de groei in de branche: indexscore 73,3 versus 74,0. Dat blijkt uit de laatste meting van de FDP BrancheBarometer Plaatbewerking, die mede mogelijk wordt gemaakt door MCB. Ook deze branche ontwikkelde zich in juni beter dan de totale industrie. De productie in de branche Plaatbewerking ontwikkelt zich vrijwel hetzelfde ten opzichte van vorige maand. Ook in de plaatbewerking denken inkopers minder positief over de orders. De levertijd van de leveranciers is vrijwel hetzelfde ten opzichte van vorige maand, de voorraden van het eindproduct nemen flink af en over de werkgelegenheid denkt men veel positiever. De inkoopprijzen, geen onderdeel van de totale BrancheBarometer, zijn vrijwel hetzelfde volgens de inkopers ten opzichte van vorige maand. In vergelijking met de cijfers van de Nevi inkoopmanagersindex blijkt dat het productieniveau in de sector Plaatbewerking in juni beter is dan in de totale industrie.

Plaatbewerkingsindex

Facebook Comments