Staalindustrie in zeer grote crisis

0

De coronacrisis begint nu zijn tol te eisen in staalindustrie. Staalfabrieken zien bestellingen geannuleerd en afnemers verzoeken leveringen uit te stellen. Door de aanhoudende malaise in de automobielverkopen blijft ook de productie van auto’s en trucks stagneren.

De mei-editie van het maandelijkse StaalJournaal van Noviostaal meldt dat onder andere Volkswagen weliswaar sinds een aantal weken de autoproductie heeft opgestart, maar onlangs ook weer heeft besloten tot een tijdelijke productiestop vanwege ingestorte verkoop van nieuwe modellen. “Inderdaad is Europa breed in het eerste kwartaal van 2020, en dan vooral in maart, de verkoop van vervoersmiddelen enorm gedaald”, aldus het StaalJournaal. “Bijvoorbeeld de Volkswagengroep verkocht 59% minder auto’s in vergelijking met het eerste kwartaal 2019.

Mercedes deed het 56% slechter. Het merk Peugeot zag de verkoop met ruim 71% dalen en Ford deed het met min 77% zelfs nog beroerder. De ingestorte verkoop heeft tot gevolg dat de toeleveranciers met geproduceerde onderdelen blijven zitten, want die worden niet afgenomen. Ze kunnen zelf bovendien ook niet verder met produceren en dus ook geen nieuw materiaal bestellen.”

Bouw- en constructiebedrijven

Inmiddels daalt ook het verbruik in andere branches. Bouw- en constructiebedrijven nemen sinds kort ook minder materiaal af als gevolg van de coronacrisis, maar ook door investeringen gebaseerd op de auto-industrie, die nu uitgesteld worden. Diverse staalservicecenters in Zuid-Europa konden wekenlang geen omzet draaien, maar kregen wel al lopende bestellingen bij staalfabrieken uitgeleverd. Het StaalJournaal: “Behalve al een grote voorraad aan gerede producten en voormateriaal dat voorlopig nog niet gebruikt kan gaan worden, krijgen zij daarmee ook met liquiditeitsproblemen te maken, want immers wat geleverd is moet ook betaald worden.”

Ook in Duitsland zijn enkele servicecenters en koudwalserijen al tot productiebeperking overgegaan. Wereldwijd daalden ook de olie- en ertsprijzen waardoor staal produceren goedkoper is geworden. Olie vanwege de enorme overproductie en erts vanwege de weggevallen vraag doordat staalfabrieken plotseling veel minder gingen produceren. Het gevolg daarvan is dat Europa geconfronteerd wordt met importprijzen, die aanmerkelijk lager zijn dan de continentale binnenlandse prijzen.

Europese staalmakers

Zoals de vorige editie van het StaalJournaal al berichtte, hebben veel staalmakers in Europa hoogovens en walslijnen tijdelijk stil gelegd. Maar die productiebeperking lijkt niet in balans te zijn met de ingezakte vraag. Dus kunnen we op dit moment spreken van een grote crisis in de staalindustrie, waardoor ook de banen van veel werknemers in het geding dreigen te komen. Diverse staalproducenten hebben al beroep gedaan op nationale regeringen om overheidssteun te verkrijgen. Daarnaast hebben de gezamenlijke staalfabrikanten, verenigd in Eurofer, de Europese Commissie verzocht om op korte termijn de huidige importquota’s en dito heffingen te herzien om te vermijden dat de staalindustrie ten onder gaat onder druk van veel en te goedkoop geïmporteerd staal. Het blijft echter afwachten of de Commissie op het verzoek zal ingaan en zo ja, wanneer dan de nieuwe maatregelen geïmplementeerd zullen worden en hun effect gaan krijgen.

De eerste verliezen in de staalbranche worden inmiddels al gemeld. ThyssenKrupp publiceerde onlangs al dat het concern in het afgelopen halfjaar een verlies heeft geleden van ruim 1,3 miljard euro, waarvan de staalafdeling alleen 372 miljoen. Salzgitter verwacht over 2020 een verlies van circa 100 miljoen. ArcelorMittal verwacht in het lopende kwartaal een omzetafname van 35-40% en een forse daling van de winst veroorzaakt door de crisis in de automobielindustrie en de gedaalde afname door de bouw. Kredietbeoordelaars als Fitch en Moody’s verlaagden onlangs zelfs de ratings van het concern, omdat men betwijfelt of het bedrijf op korte termijn in staat zal zijn de schulden terug te betalen en omdat men leningen aan deze staalfabrikant als risicovol beschouwt.
Hoe de prijzen zich in het volgende kwartaal gaan ontwikkelen is volgens het StaalJournaal erg ongewis. “Op de spotmarkt gaan allerhande offertes rond met sterk uiteenlopende prijzen, maar tegelijkertijd is het nog niet helder wat de EU-fabrieken met de contractprijzen voor de komende 3 of 6 maanden zullen gaan doen.”