Staalmarkt in vakantiemodus

De verkoop van gewalst staal is in de loop van juli en de eerste helft van augustus behoorlijk gedaald. Dit heeft volgens het Staaljournaal van Noviostaal een aantal oorzaken.

Om zeker te zijn van tijdige materiaalverzorging hebben veel verbruikers zich lang ingedekt, waardoor zij zich voorlopig op de staalmarkt nauwelijks of niet zullen laten zien.

De augustus-editie van het maandelijkse StaalJournaal somt ze in willekeurige volgorde op. Allereerst zijn levertijden van de staalproducenten behoorlijk uitgelopen. Diverse fabrieken spreken over levertijden van december of zelfs januari 2022. Dat heeft ertoe geleid, dat veel afnemers voorgesorteerd hebben op deze extreem lange levertijden. Om zeker te zijn van tijdige materiaalverzorging hebben veel verbruikers zich lang ingedekt, waardoor zij zich voorlopig op de staalmarkt nauwelijks of niet zullen laten zien.

Tekort aan halfgeleiders

Een andere verklaring is dat de automobielmakers hevig te lijden hebben van het enorme tekort aan halfgeleiders, waardoor ze gedwongen zijn de productieaantallen te matigen. Naar verluidt zal het tekort wel kunnen aanhouden tot medio 2022. Een grote toeleverancier van de autobranche, Bosch, heeft in Duitsland een nieuwe productielijn hiervoor gebouwd, maar die zal pas vanaf september kunnen gaan leveren. Als gevolg van de productiestagneringen bij de diverse autofabrieken is ook het verbruik van staal in deze sector gedaald.

De wateroverlast in de omgeving van Dortmund en Hagen (D) heeft geleid tot een tijdelijke afname van het staalverbruik als gevolg van het onbruikbaar worden van de spoorlijnen. Inmiddels komt het railvervoer wel weer op gang, zij het zeer beperkt. Verder heeft de prijsdaling van warmgewalste en koudgewalste rollen staal in China tot onzekerheid bij de West-Europese inkopers geleid, die, als ze al niet op vakantie waren, zich blijken terughoudend te hebben opgesteld bij het sluiten van nieuwe inkoopopdrachten.

Enorme toevloed importmateriaal

Meest belangrijke oorzaak echter lijkt de enorme toevloed van importmateriaal, die de Europese havens de laatste weken heeft bereikt. Vorige maand schreef het StaalJournaal al over bijvoorbeeld over de grote hoeveelheid tonnages die vanuit India ingevoerd werden. “Inmiddels horen we ook berichten dat naar verwachting meer materiaal uit o.a. Rusland, Turkije, Korea en Japan richting Europa zal komen, dat al onderweg is of gearriveerd is, maar nog ingeklaard moet worden. Naar verluidt is een deel van die hoeveelheid bestemd om pas na 30 september door de douanecontrole te gaan, waardoor het onder de quota’s van het 4e kwartaal zal vallen.”

De verklaring van die hevig gegroeide hoeveelheid is doordat met name de vraag naar staal in de Oost-Aziatische markten ingezakt is vanwege de toegenomen Covid-19 epidemie en de jaarlijkse moessonperiode. “De fabrieken uit de eerdergenoemde landen zoeken daarom alternatieve afzetmarkten en daarbij is Europa natuurlijk interessant in verband met de hoge staalprijzen”, aldus het StaalJournaal. “Het lijkt erop dat met name India nogal erg actief is met de verkoop van rollen staal in Turkije en wellicht ook in de EU actiever zal gaan worden.

Er circuleren echter ook berichten als zou de EU-commissie met argusogen naar de extreem lage prijzen kijken, die door de Indiase fabrieken worden aangeboden, in vergelijking met het Europese niveau. Het laatste was de EU zal willen is dat de prijzen van gewalste staalproducten onderuitgaan, want dan zou het voor de Europese fabrieken erg moeilijk gaan worden om de transitie naar een meer milieuvriendelijkere wijze staal te produceren gefinancierd te krijgen.”

Voor de genoemde exporterende landen is het lastig staal naar de Verenigde Staten uit te voeren vanwege door de voormalige president Trump ingevoerde importheffingen.
De staalprijzen in de VS zijn echter voor niet-Amerikaanse producenten wel heel aantrekkelijk te noemen. Alleen al in de afgelopen 30 dagen zijn de prijzen daar al gemiddeld met $ 100 per ton gestegen.

Importheffingen EU en VS

In november wordt een uitkomst verwacht van het overleg tussen de EU en de VS over matiging of wellicht gehele afschaffing van de wederzijdse importheffingen. Daarmee zou er dan voor de Europese fabrieken een nog betere afzetmarkt in Amerika gaan ontstaan, zeker ook met het oog op de naar verwachting toenemende behoefte aan staal vanwege het onlangs door de regering Biden vastgestelde gigantische investeringsprogramma. Als die uitkomst inderdaad leidt tot wijziging van de importrestricties ten faveure van Europa zitten de staalfabrieken in een comfortabele situatie. Immers de staalprijzen in Amerika zijn dan veel aantrekkelijker dan in Europa en met de heersende krapte zouden de staalmakers wel eens verleid kunnen worden de prijzen in de EU maar weer te gaan verhogen.

Prijsontwikkeling lastig te voorspellen

In de huidige marktsituatie is het daarom volgens het StaalJournaal erg lastig te voorspellen wat de staalprijzen de komende maanden zullen doen. “Eén factor zal zeker een rol spelen en dat is of China daadwerkelijk de productie van ruwstaal zal gaan beperken en daarmee ook de omvang van haar staalexport. Dat was het voornemen, zoals eerder dit jaar door de nationale regering bekend werd gemaakt, maar intussen gaan er ook geluiden rond als zouden economische belangen toch weer een reden kunnen zijn om met die voorgenomen beperkingen wat soepeler om te gaan.”

Drukkend effect op prijsniveau

Deze maand blijven de prijzen in NW-Europa stabiel of zakken slechts minimaal. Vooral de materialen die in de havens in de landen om de Middellandse Zee binnenkomen hebben de schaarste aan materiaal wat doen verminderen hebben en daarmee een drukkend effect gehad op het prijsniveau. Maar die grotere importen vonden plaats net voordat de vakanties aldaar losbarstten”, tekent het StaalJournaal daar bij aan. “De meningen van onze diverse contacten in de staalwereld lopen uiteen. Sommige menen dat de staalprijzen voorlopig stabiel zullen blijven of wellicht een kleine dip zullen gaan krijgen, bijvoorbeeld omdat er meer productiecapaciteit gebruikt gaat worden.

Bijkomende argumenten zouden zijn de daling van de ijzerertsprijzen en die van de schrootprijzen. Anderen echter denken juist dat in de loop van dit jaar, wanneer de covid-19 epidemie onder controle zal zijn, de economie nog meer gaat opleven, dus de staalbehoefte zal gaan toenemen en waardoor wellicht hogere prijzen te verwachten zijn. Zodra de vakantieperioden in landen als Frankrik en Italië achter de rug zijn zal meer duidelijkheid komen over hoe de markt zich in het najaar zal gaan ontwikkelen.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Onzekerheid blijft troef op staalmarkt

12-01 In het laatste halfjaar is veel onzekerheid de staalmarkt binnengeslopen, constateert de eerste editie…

Materialen

Nieuwe stijging staalprijzen verwacht

15-12 Diverse indicatoren wijzen er volgens het StaalJournaal op dat de neerwaartse prijsontwikkeling op de…

Materialen

Staalprijzen globaal onder druk

15-11 De november-editie van het StaalJournaal van NovioStaal bericht dat zelfs in de Amerikaans markt…

Bedrijf en Economie

20 jaar MetaalNieuws in jubileummagazine samengevat

27-10 In een speciaal jubileummagazine (A4-formaat) dat begin december zal gaan verschijnen blikken wij samen…

Materialen

Meningen lopen uiteen over ontwikkeling staalprijzen

20-09 De importhoeveelheden zijn volgens de september-editie van het StaalJournaal zelfs zoveel toegenomen dat er…

Materialen

Staalimporten dempen prijsstijgingen

12-07 De koopgraagte van veel staalhandelaren, service centers en verbruikers is in juni behoorlijk afgenomen,…

Materialen

Overspannen staalmarkt gevaar voor herstel en groei maakindustrie

23-06 “Metaalunie is niet principieel tegenstander van Europees ‘anti-dumping’ beleid. Het is van belang de…

Materialen

Verlenging importheffingen is tegenvaller voor staalverbruikers

16-06 Tot verrassing van velen maakte de EU-Commissie medio juni bekend de sinds 2018 geldende…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X