Staalprijzen EU: trend opwaarts

0

De prijzensituatie op de wereldmarkt varieert van stabiel tot sterk opwaarts. In de VS hebben diverse fabrieken hun prijzen voor warmgewalst materiaal met succes wederom verhoogd. Daar dreigt volgens het Staaljournaal van Noviostaal zelfs een schaarste aan coils, waardoor de fabrieken kansen zagen een opwaartse prijsaanpassing toe te passen.

In de EU zijn de prijsonderhandelingen tussen de fabrieken met enerzijds de automobielindustrie en anderzijds de overige industriële afnemers nog niet volledig afgerond. Weliswaar zijn er contracten gesloten, maar kennelijk is nog niet iedereen overtuigd van de prijsverhoging, die onder andere ArcelorMittal en Tata Steel willen hebben. Toch zijn diverse afspraken voor het 1e kwartaal of het 1e halfjaar gemaakt, die op een hoger niveau dan de voorgaande periodes liggen.

Daling Chinese export
Noviostaal constateert dat er op details na niet viel te onderhandelen over de voorgestelde prijzen, waarbij men in het algemeen uitgaat van een basisprijs van €550 per ton. “Het effect daarvan zien we ook bij de dagprijzen.”
De sterke positie van de Europese staalmakers is een logisch gevolg van de verbeterde vraag naar staal voortvloeiend uit de economische hoogconjunctuur binnen de Europese Unie. Echter een andere oorzaak moet worden gezocht in de afgenomen hoeveelheid importmateriaal, waarin vooral de gedaalde Chinese export een rol in gespeeld heeft. In 2017 nam de uitvoer van staal van dit land met maar liefst 31% af tot circa 75 miljoen ton. Ten dele is dat veroorzaakt doordat de binnenlandse vraag behoorlijk gegroeid is, maar ook door de druk van andere landen op de Chinese grootmacht de uitvoer te matigen. Bijkomend aspect was overigens ook het importprijsniveau in de Europese havens, dat nauwelijks onder de EU-niveaus lag. De grote vraag is natuurlijk hoe het verloop zal zijn.

IJzererts
Zoals het StaalJournaal in vorige edities al meldde ligt in China ligt een deel van de staalproductie om milieuredenen stil tot in de 2e helft van maart, waarna meerdere fabrieken weer op stoom zullen gaan komen. Tegelijkertijd moet ook vastgesteld worden, dat de autoverkopen in China in het afgelopen jaar niet de groei hebben getoond die verwacht werd, maar wellicht werd dit gecompenseerd door meer investeringen in de infrastructuur en de bouw. Echter is de actuele ijzerertsvoorraad in de Chinese havens opgelopen tot ruim 150 miljoen ton. Dit is de hoogste hoeveelheid sinds meer dan 10 jaar. Deze enorme voorraad aan ijzererts legt dan weer druk op de prijzen voor deze grondstof en die zijn sinds begin januari dan ook aan het afbrokkelen. Toch houden de Chinese staalfabrikanten, tot nu toe althans, de binnenlandse prijzen op hetzelfde peil.

Verzinkte coils
Vooralsnog zijn de prijzen binnen de EU voor warmgewalste en koudgewalste rollen licht stijgend, maar insiders verwachten een forse verhoging voor verzinkte coils. De achtergrond daarvan is, dat de zinkprijzen fors gestegen zijn, importmateriaal weinig voorhanden is en dat wat uit andere werelddelen wordt aangeboden niet echt concurrerend is. De EU-fabrikanten melden langere levertijden voor dit type materiaal tot zelfs eind april of begin mei.