Staalprijzen langzaam in de lift

0

In de meeste Europese landen is het nog volop vakantie en draait de economie dus wat langzamer. Toch zijn er wel positieve ontwikkelingen, die volgens Het Staaljournaal van Noviostaal in de komende maanden zullen resulteren in hogere staalprijzen.

Zo herstelt de autoproductie in Duitsland, Frankrijk en Italië zich beter dan eerder verwacht werd. Uit Scandinavië komen berichten dat de economie na de vakantietijd in juli zelfs weer aangetrokken is tot bijna hetzelfde niveau van vóór de coronacrisis.

In Azië trekt vooral China de aandacht. De economie is door de centrale overheid middels subsidies enorm gestimuleerd, waardoor grotere projecten eerder gestart zijn dan gepland en bestaande, door het virus vertraagde, bouwactiviteiten weer sneller opgepakt konden worden. Gevolg is dat het staalverbruik in korte tijd gigantisch toegenomen is en China van netto-staalexporteur een netto-importeur werd. Ook India laat een fors hoger staalverbruik zien sinds de coronamaatregelen versoepeld werden.

Dagprijzen ijzererts en schroot

Door die gestegen vraag hebben de Chinese en Indiase staalfabrieken veel meer ijzererts en schroot opgekocht, waardoor de dagprijzen voor deze grondstoffen fors gestegen zijn. Zo bereikte ijzererts een prijs van ruim $ 120 per ton, daar waar het niveau enkele maanden geleden nog ruim onder de $ 100 lag. Daarmee werd dus het fabriceren van staal fors duurder en als gevolg daarvan stegen vooral in Azië staalprijzen aanzienlijk. Vanwege de hogere prijzen werd de Aziatische markt een interessante exportmarkt voor veel staalfabrieken, zoals Turkse en zelfs Europese producenten.

In Europa zelf nam de importdruk van staal behoorlijk af, overigens mede ook door de invoerbeperkende maatregelen, die de Europese Commissie aan het begin van dit kwartaal versterkt ingevoerd heeft. De augustus-editie van het Staaljournaal wijst nog op een ander aspect dat wellicht een bijkomend voordeel voor de EU-fabrieken is: de snel veranderde wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro. De dollar werd in verhouding tot de euro in een relatief korte tijd veel zwakker. Veel grondstoffen worden nog steeds verhandeld in dollars, dus een verslechterende wisselkoers heeft onmiddellijk effect op de kostprijs van staal.  Omgerekend naar euro’s betekent dat hogere productiekosten.

Prijsverhogingen aangekondigd

De EU-fabrieken worstelen al met enorm slechte financiële resultaten en zullen dus alles in het werk stellen om hogere prijzen te implementeren. Geholpen door de lage druk van importmateriaal hebben enkele fabrieken al verhogingen van € 40 – € 60 per ton aangekondigd. Was de basisdagprijs voor warmgewalste rollen in het 2e kwartaal nog circa € 410 – € 430, deze ligt op dit moment al € 20 – € 30 hoger en de producenten streven naar € 450 – € 460. “Een fabriek kondigde onlangs nog aan voor levering in het 4e kwartaal een basisprijs te willen hebben, die begint met een 5”, zo weet het Staaljournaal. “Of het ervan gaat komen blijft speculeren. Feit is dat de Europese prijzen nog steeds de laagste in de wereld zijn. Feit is ook, dat op basis van de huidige niveaus fabrieken in de rode cijfers blijven of zelfs nog meer komen vanwege hogere grondstofprijzen.”

Orderboeken fabrieken gevuld

Daarnaast melden diverse fabrieken hun orderboeken al tot eind oktober gevuld te hebben. Levertijden worden daardoor langer en dus is het niet onlogisch dat men de gelegenheid aangrijpt om hoe dan ook hogere prijsniveaus te bereiken. Het Staaljournaal denkt dat ze daarbij ook nog geholpen kunnen worden door een tweetal andere aspecten. “Ten eerste namelijk kan ook in de Zuid-Europese landen het economisch herstel voorspoediger gaan dan men voorspeld heeft, waardoor de materiaalbehoefte groter zal worden. Ten tweede loopt er een onderzoek van de Europese Commissie naar een mogelijke fraudezaak bij de import van verzinkt materiaal uit China. Wellicht is er sinds 2017 bij de inklaring van dit product gemarchandeerd met artikelcode nummers, o.a. via aangepaste materiaalanalyses, waardoor het nagenoeg zonder importheffing de Europese markt binnengebracht kon worden. Dit onderzoek zou ook traders en andere importerende ondernemingen kunnen afschrikken, waardoor men wellicht meer binnen de EU zelf gaat bestellen.”

“Samengevat kan worden gezegd, dat voor een prijsstijging alle signalen op groen staan en gaan wij ervan uit, dat we in de komende maanden met hogere staalprijzen te maken zullen krijgen”, besluit het Staaljournaal.