Staalprijzen nog stabiel, sentiment verandert

0

Diverse staalfabrieken hebben de laatste maand een licht teruglopende orderontvangst vastgesteld. Dat staat zeker haaks op de huidige economische hoogconjunctuur, maar is wellicht een reactie op de importmaatregelen die de VS voornemens zijn te gaan invoeren.

“Daarbij moet echter ook opgemerkt worden, dat de voorraden bij de afnemers behoorlijk opgelopen zijn waardoor minder besteld hoefde te worden, mede met het oog op de naderende vakanties waar traditioneel de vraag wat afneemt”, zegt Noviostaal in haar Staaljournaal van mei. “We zien echter ook licht afzwakkende importprijzen voor coils, vooral veroorzaakt door China, omdat ook daar de groei wat terugvalt. Binnen de EU lijken echter nieuwe problemen op te doemen o.a. als gevolg van te weinig beschikbare vakmensen om aan de vraag te voldoen en ook vanwege de vrees dat de groei van de Duitse economie zal gaan afzwakken.”

Neerwaartse prijsontwikkeling erts en cokes
De daling van de importprijzen is daarnaast ook een gevolg van de neerwaartse prijsontwikkeling van erts en cokes. Vanwege de hoge binnenmarktprijzen en de lagere prijzen van het voormateriaal zijn de marges van de EU-staalfabrieken enorm gestegen. Dat alles heeft bij sommigen het vermoeden in de markt laten ontstaan dat op korte termijn de staalprijzen gelijk blijven of wellicht nog licht zullen stijgen, maar in de loop van het 2e halfjaar toch wat zullen gaan dalen. De importbeperkende maatregelen die de EU heeft ingevoerd blijven voor een periode van 5 jaar gehandhaafd, maar deze hebben als gevolg gehad, dat de traditionele exporteurs naar Europa hun afzet hier hebben zien verminderen. Echter het totale importvolume in 2017 vergeleken met dat van 2016 is nauwelijks afgenomen Wel is de samenstelling van de geïmporteerde hoeveelheden gewijzigd en bovendien blijkt dat andere landen zoals Egypte en Vietnam, de EU als een interessante afzetmarkt hebben ontdekt.

Last van nieuwe importeurs
Dit wordt deels veroorzaakt door het interessante prijsniveau en deels omdat zij (nog) geen hinder hebben van de importheffingen. De Europese staalmakers hebben hierdoor wel wat last van de nieuwe importeurs, maar hebben tegelijkertijd toch nog een goede bezetting van hun productiecapaciteiten, waardoor ze redelijk standvastig aan hun prijsniveau kunnen vasthouden. Daarbij komt dat de consolidatie van de vier staalfabrieken – ILVA met ArcelorMittal (AM) en ThyssenKrupp met Tata Steel- zal leiden tot twee grote producenten met samen een dominante positie op de markt en die daardoor de prijzen zouden kunnen bepalen. Echter omdat de EU bepaald heeft dat beide toekomstige staalreuzen productiefaciliteiten moeten afstoten zullen er nieuw aanbieders op de markt gaan komen. Zo schijnen er twee Europese partijen geïnteresseerd te zijn in de verzinklijnen van AM in Luik en twee andere niet-Europese producenten hebben belangstelling getoond in de Roemeense geïntegreerde staalfabriek van AM. De overdracht van deze eenheden zouden voor eind 2018 afgerond moeten zijn wil de EU een definitieve toestemming geven voor de overname van ILVA door AM. “Nieuwe aanbieders op de markt betekent echter ook andere prijsfilosofieën. Ook dat laatste kan daarmee een verklaring zijn voor de kennelijk wat meer afwachtende houding van de grote staalafnemers”, aldus Noviostaal.