Staalprijzen omhoog gevlogen

De onzekerheid die een aantal werken geleden in de staalmarkt nog heerste over verdere prijsstijgingen, is verdwenen. Want de laatste weken zijn in zowel Zuid- als Noord-Europa de basisprijzen voor warmgewalste rollen staal omhoog gevlogen, zo signaleert het Staaljournaal van Noviostaal.

Het niveau van de basisprijs dat enkele fabrieken voor ogen hadden voor het 4e kwartaal is al bereikt. Warmgewalste coils voor levering in het 1e kwartaal 2021 worden aangeboden voor € 530-550 per ton, wat circa € 40-50 per ton méér is dan zo’n 3 à 4 weken geleden.

Fabrieken dicteren staalprijs

Als er überhaupt al aangeboden wordt. Want de meeste fabrieken offreren momenteel voor levering 2e helft van het volgend kwartaal, maar er zijn ook al staalmakers die voor het gehele kwartaal uit de markt zijn gegaan omdat ze volgeboekt zijn. “De fabrieken zitten dus op rozen en kunnen eigenlijk de staalprijs dicteren”, aldus het Staaljournaal dat ook al geluiden opvangt dat diverse producenten alweer denken aan verdere verhogingen. Gelet op de staalprijzen in andere continenten zou dat niet verwonderlijk zijn.

Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten ligt de basisprijs voor warmgewalst materiaal boven de $ 700 (ca. € 600) per ton en ook in Azië is er een stijgende trend. Europa is daarmee niet meer een echt interessant exportgebied te noemen. Een van de grote exporteurs naar de EU is Turkije, maar de producenten daar hebben om een andere reden een terughoudender exportbeleid gekozen. DE EU-Commissie heeft een onderzoek aangekondigd naar Turks importmateriaal vanwege mogelijke prijsdumping. Daarmee dreigt voor dit exporterend land naast de al bestaande 25% heffing, wanneer de eerder vastgestelde importquote overschreden wordt, nog een aanvullende heffing, die naar verluidt tussen de 3 tot 7% zou liggen.

Inkopers van Europese afnemers willen niet het risico lopen deze extra heffing te moeten betalen en dus zien zij zich gedwongen hun materiaalinkopen elders onder te brengen. Overige importaanbiedingen zijn meestal qua prijs niet interessant en/of hebben redelijk lange levertijden. Per saldo minder import dus en dat verklaart voor een deel de mooie orderportefeuilles die de EU-fabrieken hebben.

Autosector

Een andere verklaring is de enorme stroom orders die de autosector de laatste weken bij de staalfabrieken en servicecenters heeft geplaatst. Deze twee feiten tezamen hebben er volgens het Staaljournaal toe geleid dat levertijden van de fabrieken enorm uitgelopen zijn, dat voorraden bij servicecenters en handelaren in zeer korte tijd fors afgenomen zijn en tegelijkertijd aanvoer van nieuw voorraadmateriaal stagneert. De productie bij fabrieken en servicecenters heeft bovendien ook te lijden als gevolg van ziektemeldingen wegens Covid-19. Met andere woorden: er is een beperktere productiecapaciteit wegens ontbrekend personeel.

Overheersend echter is het gegeven dat de vraag naar staal veel groter is dan verwacht en waardoor veel meer orders bij de staalproducenten geplaatst zijn dan eerder voorzien. “Feit is dat vele eindverbruikers moeten vaststellen dat bepaalde materiaalsoorten en -kwaliteiten schaarser geworden zijn en zij proberen naarstig via andere bronnen hun dringend gewenste materiaal te verkrijgen. Dit alles overziende is het zeker niet onmogelijk noch onlogisch dat binnenkort nieuwe prijsverhogingen aangekondigd zullen worden”, aldus het Staaljournaal.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Staalprijzen stijgen verder, tenzij…

16-04 “Het tekort aan materiaal in combinatie met extreem lange levertijden en de waanzinnig hoog…

Materialen

Waarom stijgen de staalprijzen zo explosief?

07-04 In een extra editie van het StaalJournaal heeft NovioStaal een grafiek geplaatst, waarin een…

Materialen

Staalprijzen weer hoger, schaarste blijft

15-03 Hield het StaalJournaal in de vorige editie vanwege de onzekere ontwikkelingen op de staalmarkt…

Materialen

Stabiel, dalen of stijgen? Het blijft gissen naar de staalprijzen

17-02 “In de vorige maand werden we geconfronteerd met aankondigingen van diverse prijsstijgingen, die geleid…

Materialen

Toenemende zorgen over beschikbaarheid materiaal

15-01 Zo circuleert er volgens het StaalJournaal in de markt een bericht dat wanneer er…

Bedrijf en Economie

MetaalNieuws TOP 10 van 2020

28-12 Nog een paar dagen en dan kunnen we afscheid nemen van een roerig jaar.…

Materialen

Schaarste drijft staalprijzen verder op

09-12 Het kan snel gaan in de staalmarkt. Eerder dit kwartaal heerste er nog grote…

Materialen

Stijging staalprijzen hapert

15-10 De verwachte verhoging van de staalprijzen zette begin oktober nog niet echt door. Weliswaar…

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X